MİLLİ EDEBİYAT (1911 – 1923)
Reklam
Armağan Büyükçapar

Armağan Büyükçapar

MİLLİ EDEBİYAT (1911 – 1923)

Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyat sanatçılarının edebiyatımızla ilgili yenilikler hakkında söz verip de yapamadıklarını Milli edebiyat sanatçıları yapmıştır. Yani edebiyatımıza kökten değişikliği getiren bu akım olmuştur.

Özellikleri:

ü  1911’de Selanik’te, Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisiyle Milli Edebiyat akımı başlamıştır.

ü  Milli bir edebiyat meydana getirmek için edebi dilin millileştirilmesinden başlanması gerektiğini bildiren “Yeni Lisan” makalesini yazarlar.

ü  Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak istemişlerdir. Böylece ikililiği ortadan kaldırmış olacaklardır ve İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.

ü  Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçede söylendikleri gibi yazılmaları istenmiştir.

ü  Dilimize yerleşen Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmasına devam edilmesi savunulmuştur.

ü  Arapça ve Farsça dilbilgisi kurallarının kullanılmaması ve bu kurallarla yapılan tamlamaların, bazı istisnalarla, kaldırılması düşünülmüştür.

ü  Dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır ve bunu eserlerinde uygulamışlardır.

ü  Milli konulara yönelmişlerdir. Roman, hikaye ve tiyatroda mahalli ve ferdi konular işlenmiştir.

ü  İstanbul dışına çıkılarak Anadolu’ya yer verilmiştir.

ü  Gerçek şiirimizin Halk şiiri ve milli ölçümüzün Hece ölçüsü olduğunu ileri sürmüşlerdir.

ü  Realizm akımının etkisi altında kalmıştır. 

ü  Sanatçıları:

ÖMER SEYFETTİN

·         Akımın kurucularındandır.

·         Genç Kalemler dergisini çıkarmıştır.

·         Yeni Lisan makalesiyle dilde sadeleşme kaidelerini belirtmiştir.

·         Tanzimat ile giren küçük hikayenin en başarılı örneklerini verir ve öykücülüğü bir meslek haline getirir. 

·         Dili olabildiğince sade ve akıcıdır. Edebi sanatlara yer vermez.

·         Realizm akımından etkilenmiştir.

·         Maupassant tarzı (olay) öykücülüğü benimser.

·         Öyküleri konulara göre çeşitlilik gösterir: gündelik hayat, çocukluk ve askerlik hatıraları; tarih ve milli bilinç; menkıbe ve efsaneler gibi…

·         Eserleri: Öyküleri (Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Beyaz Lale), romanları (Efruz Bey, Ashab-ı Kehfimiz), diğer eserleri ( Türk Masalları, Vatan, Yalnız Vatan, Turan Devleti, Yazmak Sanatı) ve şiirleri.

ZİYA GÖKALP

·         Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal eden bir fikir adamıdır.

·         İlk sosyoloğumuz kabul edilir.

·         Edebi yetkinlikten uzak, sade dil ve hece ile didaktik şiirler yazmıştır.

·         Dilimize yeni kelimeler kazandırmıştır (mefkure, hars gibi…).

·         Fikir yönü daha ağır basar: Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek- İslamlaşmak- Muasırlaşmak, Türk Medeniyet Tarihi; Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık; Malta Mektupları.

MEHMET EMİN YURDAKUL

·         Vatan (milli) şairi ve gür sesli (Namık Kemal gibi) şair olarak tanınır.

·         Şiirleri teknik bakımdan basittir.

·         Şiire yeni biçimler getirmiştir (13-15’li hece kalıplarını kullanmıştır).

·         Geleneksel nazım şekilleri yerine 3-6 ve 8’zer nazım birimlerini kullanmıştır.

·         Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Zafer Yolunda, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Ankara.

ALİ CANİP YÖNTEM

·         Milli edebiyata yöneltilen eleştirilere cevap niteliğinde yazılar yazmıştır.

·         Eserleri: Geçtiğim Yol; Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey ile Münakaşalarım; Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri, Türk Edebiyatı Antolojisi.

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

·         XX. yüzyıl yazar ve edebiyat tarihçilerimizdendir.

·         Eserleri: Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türkiye Tarihi, Bugünkü Edebiyat; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri.

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER

·         Hitabet ve nutuklarıyla tanınır.

·         Eserleri: Dağ Yolu (hitabeleri) ve Günebakan (makaleleri).

AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU

·         Türkçülük ve halkçılık için mücadele etmiştir.

·         Eserleri: Gönül Hanım; Çağlayanlar ve Haristan ve Gülistan.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar