AYIPLI MAL ALDIĞIMIZDA NE YAPABİLİRİZ?
Reklam
 Burak Doluzengin

Burak Doluzengin

Burak Doluzengin

AYIPLI MAL ALDIĞIMIZDA NE YAPABİLİRİZ?

 Merhabalar. Bu ayki yazımda ayıplı malın ne olduğunu ve aldığımız bir mal ayıplı çıktığında hangi haklarımızın bulunduğunu anlatmaya çalışacağım.

  Ayıplı mal, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun sekizinci maddesine göre: Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

  Bir malın ayıplı sayılabilmesi için o malda maddi, gizli, hukuki ya da ekonomik eksiklik olması gerekir. Ayıp önemli olmalıdır. Maldaki ayıbın önemli olup olmadığını belirlemede objektif ölçüler dikkate alınır. Malda bulunan eksikliğin malın değerini ya da malı kullanım olağanı azaltıp azaltmadığına bakılmalıdır.

 Ayıp kural olarak sözleşmenin kurulduğu ve malın tüketiciye geçtiği anda var olmalıdır. Tüketicinin ayıplı mal hükümlerinden faydalanabilmesi için malın ayıplı olduğunu bilmemesi gerekir.  Yargıtay, maldaki ayıbın imalat hatasından olup olmadığının özellikle araştırılması gerektiğini, böylelikle kullanıcı hatasıyla oluşan kusurların ve normal kullanımdan meydana gelen aşınmanın ayrılabileceği görüşündedir.

 Aldığı mal ayıplı çıkan kişinin başvurabileceği bazı seçimlik haklar vardır. Haklardan birisini seçecek olan tüketicidir. Sorumlu olanlar, tüketici hangi hakkını seçmişse onu yerine getirmek zorundadır. Bu haklar seçimlik haklar olduğundan, tüketici bir defa tercihini yapıp, seçimlik haklardan birisini kullandığında diğer seçimlik hakları kullanma ihtimali ortadan kalkmaktadır. Tüketicinin sahip olduğu dört seçimlik hak şunlardır:  Sözleşmeden Dönme: Tüketici bu hakkını kullanmak yönündeki iradesini bildirdiğinde sözleşme hükümsüz kalır ve taraflar sözleşme nedeni ile verdiklerini karşılıklı olarak iade ederler. Yani; ayıplı mal satıcıya, ödediği bedel tüketiciye geri verilir. Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi: Tüketiciye, ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini talep hakkı tanınmış bulunmaktadır. Malın ayıplı olması durumunda; tüketici aynı cins ve özelliklerde ayıpsız mislinin verilmesini talep edebilir. Teslim edilen yeni malın da ayıplı olması halinde tüketicinin yeniden seçimlik haklardan birisini kullanabilir. Ayıp Oranında Bedel İndirimi: Tüketici, malı ayıplı hali ile kabul etmekle beraber maldaki ayıp oranında bedelden indirim yapılmasını isteyebilir. Ayıbın Ücretsiz olarak Giderilmesi: Tüketiciye tanınan diğer bir seçimlik hak ise ayıbın ücretsiz olarak giderilmesini talep etmektir. Tüketici, bu seçimlik hakkı, mal, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan mallardan olmasa bile kullanabilir. Tüketiciler ayıplı mal nedeniyle sorumlulara müracaat ettiğinde, önce bu hakkını kullanmak zorunda oldukları izlenimi verilmekte ya da ayıp nedeni ile sorumlulara teslim edilen mallar tamir edilip tüketiciye iade edilmektedir. Oysa tüketiciye tanınan bu hak da diğer üçü gibi seçimlik haklardan olup tüketici dilediğini kullanmakta özgürdür. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar