İSLAM GÜZEL AHLAKTIR
Reklam
Mustafa KALLİ

Mustafa KALLİ

İSLAM GÜZEL AHLAKTIR

  Din güzel ahlaktır. Güzel ahlak, bütün ilahi dinlerin ortak amacıdır. Güzel ahlak Peygamberimizin gönderilişinin temel amaçlarındandır. “ Bana peygamberlik görevi, ancak ahlaki güzellikleri gösterilmek için verildi.” “Ahlak bakımından en üstün olanınız, iman bakımından en olgun olanınızdır.” Buyurmuştur.

   İslam güzel ahlaktır. İslam’ın kelime manası selâm, selâmet, kökünden gelir. Barış ve sulh, ,huzur ve kurtuluş, emniyet, sağlık ve esenlik demektir.

İslam: Kurtuluşa giden yola girmek,teslim olmak, boyun eğmek ve Müslüman olmak demektir.

İslam: Allah’ın iradesine teslim olmak, İslam’ın esaslarını kabul etmektir.

Müslüman: Allah’ın emirlerine teslim olmuş demektir. Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen kimsedir. Başkalarına emniyet veren kimsedir. Eliyle ve diliyle başkalarını rahatsız etmeyendir. Peygamberimiz Müslüman’ın tarifini yaparken ; “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir.” Buyurmuştur.

 İslam’ın adını yüce Allah koymuştur ve insanlara din olarak seçmiş ve göndermiştir. Ayet-i kerimelerde;

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”[1]

“ Doğrusu Allah katında din İslam’dır.” “Her kim İslam’dan başka din ararsa, asla ondan kabul edilmeyecek ve o kimse ahrette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”[2] Buyrulmaktadır.

İSLAMIN AHLÂKA VERDİĞİ ÖNEM

 İmanın ve ibadetlerin hedefi, insanı Ahlaklı kılmaktır.

Ahâk,” hulk” kelimesinin çoğuludur. Huy ve seciye anlamına gelir.

Ahlak, İnsanın zorlama olmadan, kendi iradesi ile seçtiği davranışlarda bulunmasıdır.

Ahlak, bir amaca yönelerek ve isteyerek, iyi davranışlarda bulunmak ve kötülüklerden sakınma gücüdür.

  İslamiyet ahlaka büyük önem vermiştir.  Kur’an-ı Kerimde peygamberimizin ahlakı bize örnek gösterilmiştir. Ayet-i kerimelerde;

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”[3]

“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”[4] Buyrulmaktadır.

 İslam ahlakı inanmaya, inandığını uygulamaya dayanmaktadır. Hedefi kişiyi mutluluğa ulaştırmaktır. Ayette, “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?”[5] Buyrulmuştur. Bu hususta Hadis-i şeriflerde ise; kimsedir.

“Mizan’a (teraziye) konulan hiçbir şey,güzel ahlaktan daha ağır değildir.”(Tirmizi)

“Müslüman’ın en hayırlısı, ahlakı güzel olanıdır.” (Buhari)

  Peygamberimize en hayırlı Müslüman kimdir? diye sorulduğun da ; “Elinden ve dilinden, diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir.”buyurmuştur.

İSLAMİYET

      Kuran’ı Kerime göre İslamiyet hak dindir. “O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.”[6]

     İslamiyet doğru bir dindir. “İşte bu dosdoğru dindir.”[7]

     Allah katında gerçek ve makbul bir dindir. “ Doğrusu Allah katında din İslam’dır.” “Her kim İslam’dan başka din ararsa, asla ondan kabul edilmeyecek ve o kimse ahrette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”[8]

     İslamiyet Allah’ın beğendiği ve razı olduğu dindir. “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”[9] Buyrulmuştur.

İSLAMIN ÖZELLİKLERİ

1.İslam dini dünyada bütün insanlara hitap eder.

2. Irk, renk ayrımı yapmaksızın herkesi gerçek mutluluğa çağırır.

3. Dünya ve ahiret dengesini kuran bir dindir.Bu dinde dünya ahretin tarlasıdır.

4. İnsanları diğer varlıklardan üstün kılan akla büyük önem vermiştir.

5. İlim öğrenmeyi ibadet sayar.

6.İslamiyet’te ibadet sadece Allah için yapılır.

7.Evrensel bir dindir. Yüce Allah Kur’an’ı keriminde; “Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.”[10] Buyurmuştur.

8. Tek Allah inancı vardır.

9.İslam Dinine göre Hz. Muhammed(s.a.v)  en son peygamberdir ve Allah’ın kulu ve elçisidir.

10.Aslını korumuş, değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

11. Dini hükümleri akla uygundur. Akıl dinidir.

12. Her doğan çocuk suçsuz ve günahsız doğar. Asli suç yoktur.

13.Dinde zorluk yoktur, kolaylık vardır. Peygamberimiz ;” Din kolaylıktır. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” Buyurmuştur.

14. İslam’da Yüce Allah âlemin Rabbidir.

15. İslam bütün zaman ve mekâna hitap eder.

16.İslam akıl ve ilim dinidir.

17.Düşünce ve vicdan özgürlünü korur.

18. İslam’da ruhbanlık yoktur.[1]Mâide suresi,3.ayet

[2] .Al-i İmran suresi,19,85 . ayet

[3] Ahzab suresi,21. ayet

[4] Kalem suresi,4.ayet

[5] Sâff suresi,2. ayet

[6] Saff suresi,9.ayet

[7] Rûm,suresi,30. ayet

[8] .Al-i İmran suresi,19,85 . ayet

[9]  Mâide suresi,3.ayet

[10]  Sebe suresi,28. ayet

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar