Özgün Baskı sanatının Türkiye'de tanınması...
Reklam
Ümit Parsıl

Ümit Parsıl

Özgün Baskı sanatının Türkiye'de tanınması anla­şılması ve alışılması

Özgün Baskı sanatının Türkiye'de tanınması anla­şılması ve alışılması konusunda çaba sarfeden bir kaç isimden birisidir Süleyman Saim Tekcan. Bu bir kaç isim arasında da bu sanat dalında yakala­dığı özgün sanat anlayışı ile ayrıcalıklı bir yere sa­hiptir. Bunun yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Özgün Baskı Atölyesinin kurulmasına ve gelişme­sine katkıları ile dikkati çeker. Özellikle de kurduğu özel özgün baskı atölyesinde ürettiği sanatçı öz­gün baskılarının yanısıra tüm sanatçılara açık bir sanat ortamının hazırlanmasında gösterdiği çaba­larla da önemli atılımlara imza atar Tekcan. Güzel Sanatlar Liseleri'nin açılışına yaptığı katkılarda bi­linmektedir. Bir başka söylemle yaşamını sanata ve özellikle de özgün baskı sanatının yaygınlaş­ması ve gelişmesine adar.

Bu arada özgün sanat biçeminin gelişimine özen gösteren çalışmalara imza atar. Öncelikle Anadolu Uygarlıklarının esinlerini geometrik soyut anlatım­larda yorumlanmasına yönelir. Üç ayaklı kaideler üzerinde oturan boğa başlı Urartu kazanlarından, Eski Tunç çağının Kibele'lerine, Alacahöyük Ge­yiklerinden Güneş Kurslarına ve Ritonlara uzanan Anadolu sanatının verilerinin esinlerini özgün bi­çim, kompozisyon ve renk arayışları ile serigrafile­rinde yeniden biçimlendiren Süleyman Saim Tek­can, baskı teknikleri içindeki üstün duyarlığını yan­sıtan yapıtlar üretir. Serigrafi bir baskı tekniği ola­rak: Tekcan'ın disiplini, titiz üretimi ve ayrıntıya ver­diği önemle, özgün bir anlatıma ve uygulamaya ulaşır. Berraklığı, şeffaflığı yok olmayan renk kat­manları ve hatta bunların üzerinde oluşan dokusal ayrıntılar ve ışık dağılımı, Tekcan'ın bu tekniğe kat­tığı duyarlığı ve kusursuz işçiliği sergiler. Anadolu Uygarlıklarının esinlerine yönelen baskılarında Tekcan çok renkli bir uygulamayı çok katmanlı, ve bu katmanların ayrı ayrı izlenebileceği bir teknik beceriyi geliştirir.

Bu gelişim sanatçının yetenekleriyle pekişir ve dü­şün katmanlarının birikimleriyle özdeşleşerek yeni bir boyut kazanır. Atlar serileri bu aşamada, Tek­can baskılarında ortaya çıkmaya başlar. Anadolu Uygarlıkları ile Selçuklu sanatı esinlerini özdeşleş­tiren konular kalıplardan kağıtlara akmaya başlar. Özellikle Selçuklu sanatının en görkemli verileri arasında yer alan atlı figürler; çinilerden minyatür­lere kadar uzanan geniş bir alan içinde sık sık kar­şımıza çıkan bu motifsel yorumlar Süleyman Saim Tekcan'ın yapıtlarında yeni uygulama alanlarında yeni yorumlar kazanırlar.

Tekcan, renk katmanlarının saydam geçişlerini içinde çoğalan figürsel anlatımların soyut yorumlarına yönelen araştırmalarının yanı sıra, siyah ve be­yazın egemen olduğu yapıtlar da üretecektir. Özel­likle rengin görsel çekiciliğinden arındırılmış, leke­nin çarpıcı geçişlerini yakalayan tonlamaların ve fırça vuruşlarının izlerinin sürüldüğü bu uygulama­lar Tekcan'ın üzerinde ayrıcalıklı araştırmalara yöneldiği bir serinin varlığını ortaya koymaktadır. Konular Anadolu uygarlıklarından başlar ve atlar serisine kadar uzanır. Bir başka söylemle, Tekcan yaşamı boyunca eğildiği, ilgi ile araştırdığı ve resimlediği ya da baskılara uyguladığı konuların siyah beyaz versiyonları üzerinde yoğunlaşmak­tadır. Bu uygulamayla çalışmanın tüm aşamalarının izlerinin yakalandığı süzgün örnek­lerin üretiminde farklı görsellikler, ayrımlı varsıllıklar yakalamaktadır. Siyah ve beyazın sade, yalın, din­gin görselliğine dinamik fırça vuruşları ve leke dağılımıyla devingen lekesel uygulamalar kazan­dırmaktadır.

04.10.1999, Ankara

Yazan: Kıymet Giray,

Alınan kaynak http://www.tamsanat.net/yayinlar/makale.php?post=383

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar