1978 MARAŞ OLAYLARI

    1978 Aralıkayında meydana gelen" Maraş olayları" olarak nitelendirilen  vahim hadise Alevi Sünni kavgası değildir.Türk tarihinde meydana gelen  alevi-sünni  çatışmaları olarak nitelendirilentüm olaylar organize  hareketlerdir.Kışkırtmacılar tarafından organize edilen suni hadiselerdir.

   Gerçek birMüslüman  bir Alevi- Sünni çatışmasıiçinde yer almaz. Alevilik  tamamı ileİslami bir anlayıştır. Hz. Alinin anlayışına dayalıdır. Tamamen İslam dinineuygun bir hayat nizamıdır. Hz. Ali , Hz. Muhammed'in yolunda yürüyen, ilkMüslüman çocuktur.Aynı  zamanda Hz. Ali ,  Hz. Muhammed'in amcasının çocuğudur. İlk dörthalifen biridir. Dördüncüsüdür.

     Nasıl olurdaHz. Ali yolunda yürüdüğünü söyleyen, Hz. Ali tarafındayım diyen bir insan  Hz. Muhammed'in yolu olarak nitelenenSünnilikle savaş halinde olur ?

    O halde Maraşolayları hiçbir çehresi ile  Alevi -Sünniçatışması değildir. Tamamı ile ülkede o günün şartlarını zorlayarak huzursuzlukçıkartmak isteyenlerin hedefleridir. Buna bir kılıf bulmaları gerekiyordu. Bunu Alevi -Sünni çatışması diyeadlandırdılar.

     Maraş olaylarıbugünkü PKK  lı ve Ermeni  militanlarının Türkiye de yürüttüklerianarşinin bir uzantısı olduğunu tüm dünya biliyor.

     Bizzatmüşahede ettiğim bir  görüntüyü sizeaktarayım. Zannederim 1978 'in 20 Aralık günü idi. Bir gün önce de olabilir. İstanbul Edik Dergisine  röportaj almak  için Maraş valisi Tahsin Soylu'dan randevuistedik.

     Makama vardık.Görüşmemizi bitirdik. Ben vali beyden izin isteyerek bir kaygımı bildirmekistedim. Buyurun gençler dedi. Ben dedim ki " sayın valim. Ben Maraşlıyım.Bugüne kadar Maraş'ta bu kadar insanın milli piyango bileti sattığını görmedim. Valilik binasından Ulu camiyekadar her adım başı milli piyango bileti satanlar var. Üstelik bunlar yabancı.Militan tipli, parkeli. Maksatlarının piyango bileti satmak olmadığı aşikar.Maraş'ta bir olay çıkartabilirler…" mealinde  durumu izah ettim. Sayın Vali  bana :" Gençler merak etmeyin. Benim herşeyden haberim var. Tüm tedbirleri aldık. Güvenlik güçlerimizin takibinde …"şeklinde açıklama yaptı.

     Buradan daanlaşılacağı üzere güvenlik güçlerinin takibinde olan  Maraş olayları Alevi -Sünni  çatışması değil. Ermeni militanlarınınkışkırtmasıdır. Çünkü Maraş olaylarının akabinden o zamanın sıkıyönetimkomutanlığı basına açıklama yaptı. Başta Garbis Altunoğlu olmak üzere 120 taneErmeni tutuklandığını bildirdi.

  Bunun gibi,benzeri işaret ve ispatlar gösteriyor ki Maraş olayları söylendiği gibi Alevi -Sünni çatışması değildir. Alevi Sünni kardeştir. Aynı dinin şubeleridir. Birinsan Aleviyim diyorsa Müslüman'dır. Sünni'yim diyorsa da Müslüman'dır.

    Yapılacak birşey var. Ne Aleviyim diyenler,nede Sünni'yim diyenlerin vebaldenkurtulması  için evlatlarına bu meseleninbir anarşik olay olduğunu ,kaynağını dışarıdan aldığını ,maksatlarının ülkedehuzursuzluk çıkartmak istendiğini anlatmalıdır.

   Sünni ileAlevinin aynı kaynaktan beslendiğini, bu iki kesimin kardeş olduğunu rahatlıklasöylemelidir. Maraş olaylarını kaşıyanların gerçekten  Alevi-Sünni düşmanı olduğunu herkesbilmelidir. Eğer bu konuyu halen Alevi -Sünni çatışması gibi  söyleyen var ise  bunlar bu ülkeyi bölmeye çalışan bölücülerolduğu bilinmelidir.

YORUM EKLE

banner15