2023 Eğitim Vizyonumuz 2

Erdoğan, eğitim denildiğinde öğretmenlere ayrı birparantez açılmazsa hem konunun eksik bırakılacağını hem de bu mesleğe haksızlıkedileceğini vurgulayarak, "Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizinüzerimizdeki hakkı neredeyse anne ve babalarımızın seviyesindedir." dedi.Özellikle Anadolu kültüründe el öpmenin yaygınlığına işaret eden Erdoğan,otoriter yapının egemen olduğu bölgelerde ayak altı öpmenin bile söz konusu olduğunusöyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizim kendi değerlerimizde, İslamianlayışımızda böyle bir şey var mı, yok. Ben el öptürmem, böyle bir huyum,böyle bir anlayışım yok. Çocuklara hep şunu söylerim, ´Annenin, babanın bir dehocanın elini öp, başka kimsenin elini öpme.´ Bunun dışında asla. Parası vardiye öp, bizim buradaki atamızdır diye öp, yok. Sadece anne, baba, hoca. Benannemin ayağının altını da öperdim. Çünkü, cennet annelerin ayakları altındadırda onun için. Anacağım ayağını çekerdi, ´Bana cennetin kokusunu çok mugörüyorsun anam´ derdim. O başka bir şey. Bizim bu kültürü, bu terbiyeyialmamız esas. Bu sebeple, hangi makama gelirsek gelelim, hangi sosyal statüyeyükselirsek yükselelim öğretmenlerimize hürmeti asla eksiltmeyiz, yitirmeyiz.

Medeniyetimizin bize verdiği tavsiye şu, bana bir harföğretenin kölesi olurum anlayışı öğretmenlik mesleğinin değerinin en çarpıcıifadesidir. Ecdadımıza baktığımızda çoğunun öğretmenleriyle anıldığınıgörüyoruz. Şeyh Edebalisiz Osman Gazi, Akşemseddinsiz Fatih, İbn-i KemalsizYavuz düşünülemez, onlarla düşünülür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün´Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır´ sözü de tarihimizdeki bugeleneğe işaret ediyor. Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimizbayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birerkahramandır."

"Sözleşmeli öğretmenlikte sözleşme süresi 3 artı 1oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere geleceğin teminatıolan çocukların emanet edildiğini belirtti. "Bundan daha büyük bir itibar,şeref olabilir mi?" diyen Erdoğan, bugüne ve geleceğe dair nekonuşuluyorsa, hangi hedefler belirleniyorsa hepsinin gizli öznesininöğretmenler olduğunu söyledi. Eğitim meselesinin insan meselesi olduğununaltını çizen Erdoğan, insanı maddi ve manevi idrakiyle fiilen öğretmenlerinbiçimlendirdiğini dile getirdi. Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyonu´nda öğretmenlerinçok önemli yer tuttuğuna işaret ederek, "Bu kapsamda önümüzdeki dönemdeÖğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanıp çıkarılacak." diye konuştu.Öğretmenlerin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini mesleğin gereklerineuygun seviyeye taşımakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerinişöyle sürdürdü: "Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Halen 4artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yılaindiriyoruz. Böylece birinci sınıfta öğrencileri devralan bir öğretmenimiz,dört yol sonunda bu evlatlarımızı üst okula yolcu edip görev süresinitamamlayabilecek. Ayrıca geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimiziteşvik edecek birtakım tedbirler alınacak. Öğretmenliğe kabulde uygulananpedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımızverecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin bilgi ve becerilerininmeslek içi eğitim yoluyla hedeflere uygun seviyeye çıkarılacağını, ihtiyariolan anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu halegetireceklerini bildirdi.

"İnsan kaynakları ofislerimizin öncelikli hedeflerigençlerimiz"

Öğretmenlere imkanlar nispetinde her türlü desteğisağlamayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, yeni yönetim sistemioluşturulurken eğitim ve öğretimin önceliklerinin başında olduğunu kaydetti. AKParti´yi kurduklarında Türkiye´yi dört temel direk üzerinde yükselteceklerinidile getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bunların eğitim, sağlık, adalet,emniyet olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar belli birbaşarıyı yakaladıklarını, bu başarının artarak devam edeceğini söyledi. 

Üniversitelerin sayısına ilişkin bilgi veren Erdoğan,göreve geldiklerinde 76 olan üniversite sayısının 206´ya ulaştığını,üniversitenin olmadığı ilin bulunmadığını belirtti. Almanya´da 3 milyon, Türkiye´deise 8 milyon üniversite öğrencisi bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Kalitedeeksiklerimiz var. Ama inşallah 5-10 yıl sonra kalitede de onları yakalayacak vegeçeceğiz. Ben buna inanıyorum. Doğrudan Cumhurbaşkanlığımıza bağlıkurumlarımızın bir kısmını da gençlerimize ve geleceğimize yönelikprojeksiyonlar oluşturmak üzere ihdas ettik. Mesela dijital dönüşüm ve insankaynakları ofislerimizin öncelikli hedefleri gençlerimizdir." diyekonuştu.

"Yeni sistemin ruhuna uygun reformlargerçekleştireceğiz"

Milli Eğitim Bakanlığını daha da güçlendirdiklerinedikkati çeken Erdoğan, eğitimde yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun reformlargerçekleştireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim yönetimindeehliyet ve liyakat olmazsa olmazımızdır. Bakanlığın en üst yöneticilerindenokul müdürlerimize kadar tüm yönetim kademelerimizi bu anlayışla ve dışmüdahalelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz." dedi. Enerjisive birikimi yüksek olanlarla hedeflere hızlı şekilde yol alacaklarını anlatanErdoğan, okul yöneticiliğinin adanmışlık istediğini ve gönül işi olduğunuvurguladı. Erdoğan, kimsenin bu parametrelerin dışında bir sebeple görev talepetme hakkını kendinde görmemesi gerektiğini kaydetti.

"Şahıslarla kaim olmayan kalıcı bir program ortayaçıktığını düşünüyorum"

Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplumkuruluşlarının bu süreçte en büyük yardımcıları olduğuna işaret eden Erdoğan,yeni dönemde de yürütülen çalışmalara katkı sağlamak suretiyle aynıfedakarlığın, aynı iş birliğinin beklendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,şöyle devam etti: "Okullarımıza ilave destekler vererek, okulyöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi karşı karşıya getirenuygulamaları da ortadan kaldıracağız. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizile velilerimizi eğitim sistemimizin aynı ortak gaye için çalışan ayrılmazparçaları olarak görmek istiyoruz. Hedefimiz velilerimizi yardımcı kaynak, sorubankası, özel ders, etüt ve benzeri tüm yüklerden kurtarmaktır." Erdoğan,vatandaşlara, "Lütfen çocuklarınızı merdiven altına teslim etmeyin. Lütfençocuklarınızı hafta sonu kurslar vesaire buralara teslim etmeyin. Bizöğretmenlerimizi hafta sonu destek kurslarıyla zaten sizin emrinize veriyoruz.Bu da ihtiyaridir ama ücrete tabi değildir. Onun ücretini devletiniz olarak bizvereceğiz. Hem buradan öğretmenlerimize de belli bir artı imkan sağlayacağızhem de çocuklarımızın bu noktadaki eksiğini gidermiş olacağız. Okulyöneticileri ve öğretmenler bu tür meşakkatlerle değil, sadece ve sadeceeğitimle, öğrencilerle meşgul olacaklar." çağrısında bulundu.

Hep aynı şeyleri yapıp, aynı girdilerle hareket edip, herdefasında farklı sonuçlar beklemenin akıl karı olmadığını vurgulayan Erdoğan,şunları kaydetti: "Bizim sistemin girdilerini ve süreçlerini değiştirmemizlazım ki sonuçlar farklı olabilsin. Yeni dönem inşallah bu anlayışla eğitimibaştan sona 2023 hedeflerimize uygun şekilde ileriye taşıyacağımız bir büyükbaşarı hikayesine şahitlik edecektir. Bu vizyon belgesinin neticelerini her yılkademe kademe almaya başlayacak, inşallah 2023´te de yüzde 100 sonuca ulaşmışolacağız. Şahıslarla kaim olmayan kalıcı bir program ortaya çıktığınıdüşünüyorum. Bu atılımla gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarıiçin sağlam bir altyapı kurmuş olacağız. Gençler unutmayın, geleceğinAlparslan´ı olamaya hazır olun. Geleceğin Fatihleri olmaya hazır olun. 21yaşında hangi ruh dinamizmine sahipse sizin de onu yakalamanız lazım. Bu adımlayola çıkacağız. Onun için bizim çok daha büyük gönül fetihlerinigerçekleştirmemiz mümkün.”

YORUM EKLE

banner15