ACIMA DUYGUSU VİCDAN VE MERHAMET

Bir   televizyon    programını     izlerken;  orada     bulunan     hocalara,  sunucu ,    yaşanan     bir  olay  sonucu     ortaya çıkan    acı  durumun  oluşumu     hakkında    soruyor.  Hocam  diyor.  Bunlarda hiç  vicdan   yok  mu   bunu  nasıl yapıyorlar,      dedikten  sonra ;  hocam  vicdan     nedir ?   Her  insanda   var mı  ?   Yoksa bazı  insanlarda    yok mu  da    böyle yapa  biliyorlar     gibisinden   soruyor.   Hocanın     verdiği  cevap ;  vicdan  toplumsal     bir olgudur.  Bu bazı  insanlarda   olmaya  bilir.  Bazılarında daha     gelişmiş   ola bilir   diyor.    Bir kaç  tane  de  örnek  söylüyor.   Tabi örneklerin  vicdanla  falan hiç   ilgisi  yok.  Sonuna  kadar  bekledim.  Dinle  bir  ilgisinin   olup  olmadığını    söyleyecek mi    diye.  Fakat istediğim  cevabı   alamadım. Bende   acizane  olarak    bu  konuda   bir  kaç     söz söylemek   istedim.   İnşallah   faydalı  olabilirim.   İnsan   mükerrem   bir  varlıktır.  Fıtraten    her  kez   masumdur.   Allah    Rasul’ü  :  “ Her doğan  çocuk   Müslüman  olarak    doğar. Sonra   onun   ailesi onu Yahudi,  hıristiyan , Put  perest  neyse  kendi  dinine    çevirir.” Buyurmaktadır.  Bu duyguların   gelişmesi   için  mükemmel    bir  eğitimin  olması  esastır.  En başta  da    din eğitiminin   olması    temel  etkendir.   Çünkü    insan  neyin    faydalı, neyin    zararlı  olduğunu  bilmesi   için  ilinde  bir  ölçü,  bir rehberin   olması  lazımdır. Sağlam  bir  rehber    ancak    sağlıklı  bir toplumun  oluşmasında   faydalı olabilir.  İnançsız    ve eğitimsiz  bir  kişide   var  olan  bu duygular     körelerek   o insanı bir    canavar,  bir  ölüm  makinası    haline getire  bilir. Bedenin   hasta  olmayıp sağlıklı  kalabilmesi  için  nasıl  su  ve gıdalara  ihtiyacı  varsa,  vicdanında  sağlam kalıp   bozulmaması  ve  ölmemesi için İmana ;  yani ,  Allah’a Peygamberlerine ,   ahiret  gününe  inanmaya  ihtiyacı vardır.  Bunun yanında   vicdanın   temiz  kalabilmesi için   de    onun  önünü  örtecek   olan ahlaksızlık  ve  kötülüklerden korumak  lazımdır. Vicdanın  gelişmesi için    iyiliği,  güzel şeyleri  tanıması  ve kendini  ona  göre  ayarlaması   gerekir.   Yapılan  iyi şeylerin   kendisine  faydalı  olacağı,  kötü  ve zararlı    şeylerin   zararı  dokunacağını    bilmesi  ile  olur.  Sürekli   kirli  ve pis  işlerle  meşgul olan   birisi   mutlaka   zamanla  onların  etkisinde kalarak     öyle  yaşamaya başlar.  Yaptığı  yanlışı da   doğru  kabul etmeye   başlar.  Vicdan körelir, acıma  duygusu   yok olur,  merhamet  desen  uçar  gider.  İyilikte ilerleyene     melekler  yardım eder.   Kötülükte  ilerleyene   de  şeytan  yardım eder.   Şeytanlaşan   insandan   elbette   hayırlı    bir iş  beklenmez.  Ruhu da  ızdırap  içinde    kalır, çeşitli   bunalımlar   baş göstermeye   başlar.Toplumlarda  meydana  gelen   olumsuz   olayların    görülmesi hep  bunların  sonucudur.  “  Vicdanın  ziyası   ulumu   diniyye dir.  Aklın nuru   fünun’ u   medeniyye dir.”  Yani  vicdanı    geliştiren    din   ilimleridir.   Aklı geliştiren   ise  fen ilimleridir.  İkisi     birlikte  olursa    hakikat   ortaya   çıkar.   O  zaman   insan    mükemmel  olur. Dinin    vicdan  ve acıma    duygusu    üzerinde ki   etkisine  yönelik     bir  örnek    verelim. Hz.  Ömer ( ra)    Müslüman olmadan   önce  acımasızca  insanlara     zarar   veren biridir.   Her  kez   ondan  çekinir  hale gelmiştir.  Dayak,  zulüm   kimseden  çekinmez.   Bir bakıma  insanların   korkulu rüyası  haline  gelmiştir.   Müslüman    olduktan    ve islam’ın    güzellikleri    ile tanışınca.  O  körelmiş   olan    duyguları  tekrar  cilalanıp,  kirli  pasları temizlenince ;  o ,  merhametsiz   olan  insan    öyle  bir  hale  gelir ki,  değil  insana   eziyet  etmek ;  yolda giderken   bir  karıncaya bassa   hemen   Peygamberimize    gelip; ben  yolda  bilmeden   bir  karıncaya  bastım oda   öldü.   Günah oldum  mu   yarasulallah   diyecek kadar,    merhamet   ve  vicdan   sahibi   haline    geliyor.   Bu duyguyu   insana,  acaba ,  gerçek  dinden    başka   hangi   beşeri   sistem    verebilir?   Veremedikleri    için  diğer    inanç   sistemlerinin   tümü   birer    ölüm  makinası  üretmekten  başka    bir işe  yaramamaktadır.    Hali   alem  bunu    bariz şahididir.   Müslüman    nerede  bir  mazlum görse    ona   el uzatırken,  diğer  neidü   belirsiz,  ateist   inanç   sistemleri   zulümden,  kan  ve  göz yaşından    başka  bir  iş   üretememiştir.  Rabbim    bu   ümmete    birlik ve  beraberlik    şuuru   ihsan    eyleye.

Kainat’ın    sahip  ve  yaratıcısına    emanet   olun.

                                                                                                             

 

 

 

 

YORUM EKLE

banner15