ACIMA DUYGUSU VİCDAN VE MERHAMET

Bir    televizyon    programını     izlerken;  orada     bulunan     hocalara,  sunucu ,    yaşanan     bir  olay  sonucu     ortaya çıkan    acı  durumun  oluşumu     hakkında    soruyor.  Hocam  diyor.  Bunlarda hiç  vicdan   yok  mu   bunu  nasıl yapıyorlar,      dedikten  sonra ;  hocam  vicdan     nedir ?   Her  insanda   var mı  ?   Yoksa ;  bazı insanlarda    yok  mu da    böyle  yapa biliyorlar     gibisinden   soruyor.   Hocanın     verdiği   cevap;   vicdan  toplumsal    bir  olgudur.  Bu  bazı  insanlarda   olmaya  bilir.  Bazılarında daha da      gelişmiş   ola bilir   diyor.    Bir kaç  tane  de  örnek  söylüyor.   Tabi, örneklerin  vicdanla  falan hiç   ilgisi  yok.  Sonuna  kadar  bekledim.  Din le  bir  ilgisinin   olup  olmadığını    söyleyecek mi    diye.  Fakat istediğim  cevabı   alamadım. Bende   acizane  olarak    bu  konuda    bir kaç     söz  söylemek  istedim.   İnşallah    faydalı olabilirim.   İnsan    mükerrem  bir  varlıktır.   Fıtraten   her  kez    masumdur.  Allah    Rasul’ü   :  “Her doğan  çocuk    Müslüman olarak    doğar.  Sonra  onun   ailesi  onu  Yahudi, hıristiyan ,  Put  perest neyse   kendi  dinine   çevirir.” Buyurmaktadır.  Bu  duyguların  gelişmesi   için   mükemmel   bir  eğitimin   olması esastır.  En  başta da    din  eğitiminin  olması    temel   etkendir.  Çünkü ;    insan   neyin   faydalı,  neyin    zararlı olduğunu   bilmesi   için elinde   bir  ölçü, bir  rehberin   olması lazımdır.  Sağlam   bir  rehber    ancak    sağlıklı  bir toplumun  oluşmasında   faydalı olabilir.  İnançsız    ve eğitimsiz  bir  kişide   var  olan  bu duygular     körelerek   o insanı bir    canavar,  bir  ölüm  makinası    haline getire  bilir. Bedenin   hasta  olmayıp sağlıklı  kalabilmesi  için  nasıl  su  ve gıdalara  ihtiyacı  varsa,  vicdanında  sağlam kalıp   bozulmaması  ve ölmemesi  için    İmana ; yani ,  Allah’a  Peygamberlerine ,   ahiret gününe   inanmaya  ihtiyacı vardır.  Bunun yanında   vicdanın   temiz  kalabilmesi için   de    onun  önünü  örtecek   olan ahlaksızlık  ve  kötülüklerden korumak  lazımdır.   Vicdanın gelişmesi  için    iyiliği, güzel  şeyleri  tanıması ve kendini   ona  göre ayarlaması    gerekir.   Yapılan iyi  şeylerin   kendisine faydalı   olacağı,  kötü ve  zararlı    şeylerin  zararı   dokunacağını    bilmesi ile   olur.  Sürekli  kirli  ve pis  işlerle  meşgul olan   birisi   mutlaka   zamanla  onların  etkisinde kalarak     öyle  yaşamaya başlar.  Yaptığı  yanlışı da   doğru  kabul etmeye   başlar.  Vicdan körelir,   acıma duygusu   yok  olur, merhamet  desen   uçar gider.   Sonuç   tabi  ki  uçurum . İyilikte  ilerleyene     melekler yardım  eder.   Kötülükte ilerleyene    de  şeytan yardım  eder.   Şeytanlaşan  insandan    elbette   hayırlı   bir  iş  beklenmez. Ruhu da   ızdırap  içinde   kalır,  çeşitli   bunalımlar  baş  göstermeye   başlar. Toplumlarda  meydana gelen    olumsuz   olayların   görülmesi  hep  bunların sonucudur.   “  Vicdanın ziyası    ulumu   diniyye dir. Aklın  nuru   fünun’ u  medeniyye  dir.”  Yani vicdanı     geliştiren    din  ilimleridir.   Aklı  geliştiren  ise  fen  ilimleridir. İkisi     birlikte   olursa   hakikat   ortaya    çıkar.  O  zaman    insan   mükemmel  olur.  Dinin ,    vicdan ve  acıma    duygusu   üzerinde  ki   etkisine yönelik      bir  örnek   verelim.  Hz.  Ömer ( ra)   Müslüman  olmadan   önce acımasızca   insanlara     zarar  veren  biridir.   Her kez    ondan  çekinir hale  gelmiştir.  Dayak, zulüm    kimseden  çekinmez.  Bir  bakıma  insanların  korkulu  rüyası  haline gelmiştir.    Müslüman    olduktan   ve  islam’ın    güzellikleri    ile tanışınca.  O  körelmiş   olan    duyguları  tekrar  cilalanıp,  kirli  pasları temizlenince ;  o ,  merhametsiz   olan  insan    öyle  bir  hale  gelir ki,  değil  insana   eziyet  etmek ;  yolda giderken   bir  karıncaya bassa   hemen   Peygamberimize    gelip; ben  yolda  bilmeden   bir  karıncaya  bastım oda   öldü.   Günah oldum  mu ?   yaresulallah   diyecek kadar,    merhamet   ve  vicdan   sahibi   haline    geliyor.   Bu duyguyu   insana,  acaba ,  gerçek  dinden    başka   hangi   beşeri   sistem    verebilir?   Veremedikleri    için  diğer    inanç   sistemlerinin   tümü   birer    ölüm  makinası  üretmekten  başka    bir işe  yaramamaktadır.    Hali   alem ,  bunu   bariz  şahididir.   Müslüman   nerede   bir  mazlum görse    ona   el uzatırken,  diğer  neidü   belirsiz,  ateist   inanç   sistemleri   zulümden,  kan  ve  göz yaşından    başka  bir  iş   üretememiştir.  Rabbim    bu   ümmete    birlik ve  beraberlik    şuuru   ihsan    eyleye.

Kainat’ın    sahip  ve  yaratıcısına    emanet   olun.

                                                                                        

 

 

 

 

YORUM EKLE

banner15