AD KAVMİ: YAPILAN ZULÜM VE HAKSIZLIK, HELAK OLAN BİR KAVİM.

KUR’ AN-I   MÜBİNDE;   Defalarca  tekrar edilen  geçmişte ki zalim  kavimlerin helak olmaları bizlere bir ibret levhası olarak  sunulmaktadır. Birçok sure ve ayetlerde  inkarlarından  ve zulümlerinden dolayı helak edilen kavimlerdikkatimize  sunularak: “  sizden önce nice  kavimleri  kendi inkar ve zulümlerinden dolayı helakettik , hala ibret almayacakmısınız “ gibi ayetlerle bizleri bu konu da uyarmaya çalışılmaktadır. Bu gibi konularıntekrar tekrar anlatılması ile  sanırımbizlere  bir mesaj  verilmek istenmektedir. Yani sizlerdeazar  inkar ve zulme saparsanız  böyle bir son sizi de bekleye bilir, sakın haböyle yapmayın diye bizlere bir gönderide bulunulmaktadır. İnşallah ibret alırbu yanlışa düşmemeye gayret ederiz. Geçmişte zalimliği  yüzünden helak olmuş bir kavmi kısaca örnekolarak sunmak istiyorum. Ad Kavmi. Hud ( as) Peygamber olarak gönderildiği  veisyanları yüzünden Rüzgarla helak edilen bir kavim. Nuh (as) dan sonra kurtulanbir kısım insanlar bu günkü ; Yemen,Aden ve Umman arsında bulunan bir bölgedeyaşamaya başlarlar.Bunların aslı  Nuh(as) oğullarından Samın torunu olan Ad’ın neslidir.Bu bölge çok verimlitopraklara sahip olan bir yerdir.Her taraf yeşillik , bağlar ve bahçelerleçevrili  çok güzel bir yer. Aradan uzunbir zaman geçtikten sonra bu bolluk ve zenginlik bunları  şımartır, azgınlaşırlar ve  bir kısım fakir – fukara insanlara zulümyapmaya başlarlar. Geçmişi unutarak inkarda da ileri gitmeye meylederler.Putlaratapmaya yönelirler. Cenab-ı Hak bunları uyarmak için; HUD (as)  Peygamber olarak gönderir. HUD (as) onlarıortalama elli yıla yakın bir zaman, bunlara nasihat verip Allah’ ın  birliğine davet eder. Çoğunluğu kendisinidinlemez ve azgınlıklarında devamederler. İmam-ı Gazali Hz. nin  ifadesine göre; Ad Kavmi Bu  adı, Ad adında bir kraldan aldığını  ve  o kralın iki tana oğlunu olduğundan bahseder. Oğullarının birinin  adı Şedid, diğerinin  adı Şeddat tır. Babalarından sonra tahtageçen bu iki kardeş  hiçte babalarınıaratmayacak biçimde zalimliklerini devam ettirirler. Aradan geçen zamandabunlar anlaşamaz bir birine düşer, aralarında kavga başlar. Büyük mücadelesununda şeddat  şedidi öldürür,tekbaşına  idareyi eline alır. Tarihte  “Şeddadi binalar, İrem bağları  meselesi” şeddat zamanında ortaya çıkar. Halkınbağ, bahçe ve arazilerini zorla ellerinden alarak , oralarda kendine büyükbinalar yaptırır. Halkı da zorla işkence ile bu inşaatlarda çalıştırır.HUD(as)  kendisine yaptıklarının yanlışolduğunu, halka zulüm yapmaması gerektiğini defalarca söyler ama nafile.Bir günonlara bu yaptıklarından dolayı şiddetli bir azaba uğrayacaklarını, hem de çokyakın olduğunu söylemesine rağmen  kalealmazlar. Zaman yaklaşır. İşaretleri  gürünmeye başlar. Üç yıl  yağmur yağmaz. Pınarlar kurur, meşhur İrembağları yok olmaya başlar.  Hayvanlarsusuzluktan telef olur. İnsanlar su sıkıntısı çekmeye başlar. Şiddetli kuraklıkdevam eder. Azap yaklaşmıştır. Havada korkunç bir bulut görülür.  Dayanılmaz bir soğuk buluttan esmeye başlar. Rüzgarşiddetini artırdıkça taş üstünde taş bırakmaz. Taşlarla beraber evleri,insanları havada savurur. Azgın Ad kavmi yok olur gider.İşte malına ve gücünegüvenip ; İnkara ve zulme dalanların acı sonu böylece son bulur. Sanırım  bu günkü  A B D    de yaptığı   zalimliğin   karşılığını  görmeye   başladı.  İnşallah yok  olurda    dünyada rahat bir   nefes  alır. Darısı  diğer  zalimlerin  başına  olsun.  Bunlar Kur’an-ı  Kerimde sık sık anlatılır ki ibret alınmasıiçindir. Yoksa hikaye olması için değildir. Zamanımızda da bu azgın milletleryok değil  inşallah onların sonu da böylebiter , Ehl-i İmanda onların acı sonlarını seyreder.

Ad  Kavmi olayıKur’an-ı Kerimde şöyle sonlandırılır.

 

.”Hud (as)  ve Dindeona tabi olanları rahmetimizle kurtardık. Bizim ayetlerimizi tekzip edip müminolmayanları ise silsilerini ve köklerini kestik”. Buyurulmaktadır. “Arafsuresi: 72”. Daha sonra HUD  (as)kendisine iman edenlerle birlikte Mekkeye gider ve orada yerleşirler. Bunlarada “Ad-ı Uhrayani ikinci “AD “ ismi verilmiştir. Nihayet zalim bir milletinsonu böylece hitame ere. Buna benzer çok taği , azgın kavimler gelip geçmiştir..Bunlar bize ibret olması bakımından sık sık Kur’an da tekrar edilmektedir.Şöyle güzel bir söz var: “Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar ibret alınsaydıtekerrür mü ederdi”. Baki olan sadece Yüce Mevladır. Kainat-ın Sahip ve yaratıcısınaemanet olun.

                                                                                                              Ahmet  OĞUZ

                                                                                                              

YORUM EKLE

banner15