ADALET TİMSALİ H.Z ÖMER VE BUGÜNÜN İNSANI..

Bugün     dünyada ,   geçmiş    ve  gelecek  zamanda,  eşine  rastlanmayacak kadar    engin   bir  adalet    abidesi olan      Hz.  Ömer ; yaşantısında   ve  hayat    serüveninde   bizlere   ışık tutacak   bir  çok   yaşam  örnekleri  sunmuştur. Kendi   hayat  programına  da    Sertaç   ( baş tacı)   olarak   uyguladığı, adalet   ve  sorumluluk   örneklerine    bir   bakalım.  Kendi   yönetimi  altında    olan,  yerli,  yabancı, müslim  olan  olamayan,  kim  olursa  olsun, onların  her  türlü mal  ve  can güvenliğini     sağlamak  için, ne  yapılması  gerekiyorsa  onu  temin  için, gece gündüz,  adeta    her şeyden  kendini     sorumlu   bilirdi.  Bir gün   yabancı    kervanlar,  tüccarlar,   şehrin    yakın bir  yerine      geldiklerinde   dinlenmek için     mola  verirler.  O gece   orada   kalmak   zorundalar. Kervanda   kıymetli   eşyalarda    olduğu için,   zarar   gelmesin diye    korunmaları   da    önemlidir.  Bunu    haber alan   Hz.   Ömer,  geceleyin    çıkıp    etrafı  gezmeye     başlar.   Kervanın   yanına   geldiğinde   bakar  ki    her kes   uykuya dalmış.   Onlara    bir zarar    gelmesin  diye   orada    beklemeye   başlar. Çünkü;   o   bilir ki, “  Geceleyin   de  olsa  bir koyunu  kurt   parçalasa  Allah  onu    Ömer  den    sorar”  diyecek   kadar    sorumluluk    sahibidir.  Orada    beklerken     bir ara   evin  birinden  bir  çocuk  ağlaması    gelir.   Bu  ağlama    saatlerce   devam  edince, dayanamaz,  o   eve varıp, seslenerek,  çocuğun  neden ağladığını    öğrenmek  ister.  Ev   sahibesi   çocuğun   aç   olduğunu    söyler. Kendilerinin   de  maddi  durumlarının   iyi  olmadığını  öğrenir.   Çok  üzülür, hemen  yarından  itibaren   bir   yazı   çıkartır, kaç  tane   küçük  çocuk  varsa  tesbit edilmesini   söyler.  Bundan sonra   bütün   çocukların   iki  yaşına  gelinceye    kadar    tüm   masraflarının    devlet    hazinesinden    karşılanmasını   taahhüt  altına  alır.  Şimdi  soralım    sözde    kendini   medeni  sanan    dünyaya; çocukları    bombalarla    yakan, aç  bırakan,  işkence eden   insanlar  mı   daha  medeni,  çocuklar aç  kalıp    ağlamasın  diye    çaba   gösteren     Hz. Ömer   mi     daha medeni ?   Bu  Avrupa nın   geçmişinde    insana     değer  veren   bir  tablo    göremessin. Tarihleri    vahşet ve   kıyımlarla    dolu. Bugün de   aynı   medenilik  maskesi  altında    insanları   sömüren  bir  düzendir  bunların   yapısı.  Kan ve  gözyaşı    ile beslenen    bir    Avrupa. Aklı   olan  herkes   bugün    dikkatle   irdelediğinde;  Allah  nizamı   olan    Kur’an mı ,  yoksa    bozuk   Avrupa  mı    insanlığa medeniyet   sunmuşlar  dikkatle    bakıldığında   anlayıp kavraması    mümkündür.  Asr-ı  Saadete    bakıp   incelesinler,  medeniyet   nerede   yaşanmış   görsünler. Son  zamanlarda    etrafımızda   yaşanan olaylar   ve  onlara   yaltaklık   yapanların    nasıl insanlığı   kan  ve göz  yaşına   boğduklarını   dünya alem  seyretmektedir.  Bu    kadar  olaylardan  sonra    hala bunların  sahte   medeniyetine inanlar  varsa    pes doğrusu.  Hz.  Ömer;  Halifelik    makamında    devlet işlerini    yaparken   iki   mum  kullanır.  Birini  devlet   işlerini   yaparken, diğerini    de   yanına  gelen   misafirler  geldiği zaman.   Yani;  normal   sohbet  sırasında    kendi parsı  ile  aldığı  mumu    kullanıyordu.   Devlet malını  bu  kadar  titizlikle  kullanan    bir devlet  adamı    tarihte  görülmemiştir.  O  mu  daha   halklara    saygılı  ve  medeni,  yoksa sözde  insan  hakları diye    uydurup,  zalimce dünyayı    sömüren,  hak hukuk     tanımayan    vahşi   batımı   daha   medeni ?  Akl-ı   selim  insanların   idrakine    havale ediyorum.  İnanmayın   artık   bu  koyun  postuna  bürünmüş    insan   katillerine. Bizim  bizden    başka gerçek  dostumuz    yok   yoktur.

  Medeniyet   bizde    insanlık bizde

 Sıyrılmış   hayaları   kalmamış  yüzde

İster  şu  alemi    dolaşıp    gezde

Medeniyet   bizde    insanlık    bizde.                                     Ahmet      OĞUZ

 

 

 

 

YORUM EKLE

banner15