AĞUSTOS'LA GELEN ZAFERLER

Ağustosayı Türk Tarihinde zaferler ayı olarak damgasını vurmuştur. Önce MalazgirtZaferinden başlayalım. Malazgirt, Doğu Anadolu da Muş ilinin tahminen 56.000nüfuslu bir ilçesidir.

Malazgirt Zaferini kısaca özetlersek; bu savaş Bizansİmparatorluğu ile Büyük Selçuklu Devleti arasında 26 Ağustos 1071 yılındaolmuştur. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans imparatoru. IV. RomenDiyojen arasında Gerçekleşen savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.

Malazgirt Savaşı ile birlikte, Türklere Anadolu’nunkapıları  açılmış olup,Türk BirlikleriAnadolu’ya girmeye başladı.Sultan Alparslan’ın Anadolu topraklarındaki fetih hareketleri ve Bizans’ızorlamaları,imparator  Romanos  Diogenes’i harekete zorlar.

Alparslan 1071 yılında Mısır Fatimi Devletine karşı çıktıseferden sonra ordusuyla dönerek, Malazgirt’e yönelir. Cuma günü akşama kadarsüren savaşta,koca Malazgirt Ovası 100 Binden fazla Bizanslıya mezarolur.Bizans İmpararator’u esir düşer. Bu büyük zafer Türklerin Anadolu’yayerleşmelerini ve gücünün hâkimiyetini sağlar.

 Bu sebepleMalazgirt  Ruhunun yaşatılması adınayapılan etkinlikler manidardır.Cumhurbaşkanın şu cümleleri bu etkinliğe damgasını vurmuştur;

'ANADOLUYIKILIRSA NE ORTA DOĞU NE BALKANLAR KALIR' “Anadolu, insanlığın geleceğinin kilittaşıdır. Büyük liderler Anadolu'ya sahip çıkmak istemiştir. İşte Çanakkale’deGazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar veÇanakkale geçilmez dedikleri. Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir sürediryaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çokyanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planıvardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne OrtaAsya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bu tüm bucoğrafyalar tehlikeye maruz kalır.

 'MESELE TÜRKİYE' En ufak bir zaaf belirtisigösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz.İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir.Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursakve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir.Bir kez daha Malazgirt zaferimizin 947. Yılını tebrik ediyorum. Bu gazada yeralan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Büyük Taarruz sabahı Mustafa Kemal Atatürk BaşkumandanlıkMeydan savaşını idare ettiği Kocatepe ye çıkarken, zaferin stratejisinibelirliyordu.26 Ağustos 1922 sabahın alaca karanlığında, topların çelikağzında, bir hücum marşı çalarken, Türk ordusu topçusuyla, piyadesiyle,süvarisiyle dalga, dalga hücuma hazırlanıyordu.

Yunanlılar Sakarya’da yenildikten sonra, batıya çekilmiş Afyon,Kütahya hattını tahkim etmişlerdi. Olanca güçlerini tekrar toplamış, buradaaşılmaz sandıkları mevzilere yerleşmişlerdi.

Bu mevzileri gezen yüksek rütbeli bir İngiliz subayı ”Türklerbu mevzileri altı ayda aşabilirlerse, altı saatte aşmış gibi övünebilirler”diyordu.

Evet, Türk ordusu bu mevzilere saldırmış, düşman neyeuğradığını şaşırmıştır.

Türk ordusunun 208 bin er ve subayı,98 bin piyadetüfeği,839 ağır makineli tüfeği,2032 Hafif makineli tüfeği,323 topu,198kamyonu,33 oto ve ambulansı ve 5 uçağı vardı.

Yunan ordusunun ise 220 bin er ve subayı,130bin piyadetüfeği,3180 hafif makineli tüfeği,344 topu,4036 kamyonu, yüzlerce oto, ambulansve 12 uçağı vardı

“OYSA SAVAŞIN KADERİNİ SİLAHLAR DEĞİL,

ORDUDAKİ VE KOMUTANLARDAKİ ŞUUR VE RUH KAZANMIŞTIR”

        İlk gündüşman mevzilerine sokulmaya çalışan birliklerimiz, ikinci gün Türk ordusunun hücumuşiddetli şekilde sürdü. Öğleden önce Çiğiltepe dışında, Afyon bölgesiningüneyindeki Yunan mevzileri işgal edildi ve Yunan birlikleri geri çekilmeyebaşladı.

Öğleden sonra 8.tümenimiz Afyon uda kurtardı. Daha sonrabütün hedeflere ulaşılıp, Mehmetçik düşmanı kovalayıp imha etti.

Üçüncü gün beş düşman tümeninin İzmir yönünde çekilmesiönlendi ve kuzeye doğru kışkırtıldı.

Dördüncü gün çok şidetli çarpışmalar devam etti.29Ağustos akşamı beş Yunan tümeni şerefli ordumuz tarafından kovalanarakyakalandı. Artık Yunan ordusu yoktu.

Mustafa Kemal Atatürk şunları söylüyordu;”düşman, vatanınharim-i ismetinde boğulmuştur:

Çal köy civarında 100 bin ölü,20 bin esir, çok sayıda toptüfek ve cephane bırakıp, panik halinde kaçmaktadır.”

Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı, şairimiz merhum MehmetAkif Ersoy ne güzel söylemiş vatan için şu mısraları;

 

Bastığın yerler “toprak!” diyerek geçme tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme yazıktır atanı

Verme, dünyaları aslan da, bu cennet vatanı.

 

YORUM EKLE

banner15