AHİR ZAMAN FİTNESİ VE TEVHİD MESELESİ

Ahir zaman fitnesi demek, İslam’ın  temel ilke olarak kabul ettiği  tevhit (Allah-ı bir kabul etme) istikametininbozulması demektir. Ahir zaman da en tehlikeli temel husus; Allah’a  iman meselesidir. Bu temel meselede hataolursa o yolhatarlıdır, tehlikeye girer.Bu konuda azami çaba göstermekelzemdir, önemlidir. Son zamanlarda meydana gelen olayların  başında, dünya genelinde bu tevhit veUluhiyet esaslarının zedelenmesi veya hiçe sayılması sonucu sapık görüşlerinortaya çıkmasına yol açmıştır.Deccalizm bir şahıstan ziyade bu Uluhiyet fikrini inkar etmenin adıdır. Şahıslarınbelli bir ömrü var sonra göçer gider. Ama bu inkar fikri; yani; Allah-ı inkar,ahireti inkar, haşrinolacağını inkar bunlar bir fikir akımı olarak devam ettiğisürece işte esas Deccalizmbudur. Bu konuların ilacı başta tevhit, ahiretinancının önemi ve iman esasları üzerinde yoğunlaşmak temel amaç olmalıdır.Anadan babadan gelen taklidi imanla değil, “İlmi araştırmayla  tahkik meselesini temel alarak ilimle imanıgüçlendirmek çok önem arzetmektedir.” Bir hadis-i şerifte: Ahir zamandaUluhiyeti  inkar  ( Allah’ın birliğini inkar) fikrininyaygınlaştığı dönemlerde bu tehlikeye karşı “ İhlas suresinin bol bol okunması”tavsiye edilmektedir. Bundaki amaç ihlas suresinde geçen  vahit, ve tevhit kelimelerinin  öneminden dolayıdır. Allah’ın  eşi ortağı yoktur o birdir,tektir diye küfrünbelini kırmaktadır. Yine bazı rivayetlerde vardır. İnsanların çoğunun yoldançıkmalarının sebebi ona önderlik eden imamlarının yüzünden olduğu ifade edilir.O nu için bu inkar şebekesine karşı  gelebilmek  ve o’nun la mukabele edebilmek için ; “Diniilimlerle fen bilimlerini birlikte okumak, asrın durumunu müşahedeye çalışmakönemlidir.” Çünkü, ahir zaman fitnesinin en önemli sıkıntılarından biridecehalettir. Özellikle bu zamanda fen ilmini bilmeyen bazı dindarlar onlarıküfürle itham ediyor, din ilimlerinden haberi olmayan  bir kısım insanlarda  dindarları bağnaz yobaz gibi yakıştırmalaryapa biliyor. Onun için , hem din ilimleri hem de fen ilimleri bizi gerçekdoğruya götürür. İslam’ın emri de budur. Bu gibi yanlış anlamaların yeganeçaresi,ilacı ; Kur’an dır,  İslamdır.Yine bu gibi tehlikelerden kurtulmanın önemli bir çaresi birlik ve beraberlikve islam’a sarılmaktır.Allah Resulü : “Ümmetin helaki sefih gençler yüzündenolacaktır” buyurmaktadır. Sanırım sefih ten maksat; Cahil ,serkeş, yanlışayönlendirilen gençlerdir. Yine Allah Resulü “ Ben şüphesiz evlerinizin içineyağmur gibi girecek fitneler görüyorum” buyurarak evlerde olan , evlerde gizliplanlar kuran insanların tehlikesinden bahsedilmektedir. Ahirzaman da bufitnelerden korunmak için ve sakına bilmek için KEF suresinin okunması da tavsiye edilmektedir. Bu sure Rasulullahzamnındanberi Cuma günleri camilerde okunması önerilir.Bunda ki amaç  Ahirzaman fitnesinden korunmayıöğütlemektedir. Rabbim Dinimize ,Dünyamıza ve ülkemize sokulmak istenen hertürlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eylesin. Kadir ve Rahim olan Allah’ aemanet olun.

                                                                                              AhmetOĞUZ

 

YORUM EKLE

banner15