AHİRZAMAN FİTNESİ VE İNSANLAR

               

Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde :” Ahir zamanda öylekimseler türeyecektir ki, bunlar Dinlerini dünyalığa alet  edeceklerdir. İnsanlara karşı koyun postunabürünmüş gibi yumuşak ve güzel huylu görünürler. Dilleri şekerden biletatlıdır, ama kalpleri kurt gönlü gibidir”. Aziz ve Celil olan Allah-u Teala  bu gibi kimseler için şöyle buyuruyor: “Bunlar acaba benim sonsuz affediciliğime migüveni yorlar, yoksa bana karşı meydan mı okuyorlar? Ululuğum hakkı için, onlaraöyle bir musibet vereceğim ki ,  aralarındabulunan yumuşak başlılar şaşa kalacaklardır.”

Buna da sebep olan, İslam maskesi altında  Dine yaptıkları büyük tahribattan dolayıdır. “FakatNur-u ilahi çıkınca o  zulumatı deldi. Nuryayıldı, hem de dünyanın bir  çokyerlerine. Bunların iç yüzlerini meydana çıkardı. Onlar da  Sunun da böylece şaşırıp kaldılar”. Buradananlaşılan, görünüşü gayet samimi ve yumuşak huylu zarif bir Müslüman , fakatiçi hainlik taşıyan bir yapıya sahip. Bu yönlerinden dolayı halk bunlarıtanımakta güçlük çekiyor. İşte diyor Cenab-ı Hak: Ben onlara öyle bir musibetvereceğim ki, diğer Müslümanlar onları görünce şaşıp kalacaklar buyurmaktadır. Allahbunların yaptıklarını hepsini ortaya çıkaracaktır. Ondan sonra da dünyaya rezilrüsva olacaklardır. Sanırım bu tip insanlar her zaman toplum da dışlanmış vesevilmeyen insanlar olarak görülmüştür. Yine peygamberimiz başka bir sözlerindeşöyle buyurmaktadır:” Ahir zamanda üç gurup insan vardır ki; a) Allah’a  halisane  kulluk edenler, b)  Allah’a riya ile kulluk edenler.   b )Geçiminiinsanların üzerine yıkmak için kulluk edenler. Allah onları kıyamet gününde biraraya topladığı zaman; geçimini insanlara  yıkmak için Allah’a kulluk eden kimseye:  Yüce Allah     omlara    diyecek ;  bana ibadet ederken gayen ne idi? ( oradayalan söyleyemeyeceği için)  evet yarabbigeçimimi  insanlara yıkmak için sanakulluk ettim diyecek.  Cenab-ı Hak ta ; topladığınsana fayda vermeyen  şeylerdir,  götürün bunu cehenneme, buyuracak. Daha sonrariya için yapana da aynı muamele yapılacak, ona da cehennem yolu gösterilecek.En sonunda ihlasla , sırf  Allah rızasıiçin ibadet yapana sorulacak, o da sadece senin için kulluk görevimi yaptımyarabbi diyecek. İşte,   bunu cennetegötürün buyrulacak. Netice de,  dünyalık elde etmek için yapılan  ibadetler, yahut insanlara hoş görünmek için yapılan ibadetler, sonunda pek paraetmeyecektir. Sadece geçerli  meta  ancak   Allah rızası çerçevesin de yapılan işlerolacaktır. Gerisi öbür tarafta pek para etmeyecektir. Ahireti   unutup   dünyaya   dalanlara    yazıklar  olsun.   Ne  mutlu ;     dünyayı    Allah için   sevenlere.

Kainat’ın   sahip   ve   yaratıcısına     emanet olun.  

                                                                      

 

YORUM EKLE

banner15