AHMET KARAKÜÇÜK'ÜN YAZISI

                                                            CEVDET ALPEREN

                                                                     

         Ahmet Karaküçük Maraşlı. Kahramanmaraş eski Milletvekili ve Belediye eski başkanlarımızdan merhum Mahmut Karaküçük 'ün oğlu.    Demokratparti geleneğinden gelen bir aileye mensup. 1960 ihtilalini  yaşamış.Bir süre Kahramanmaraş Belediye Başkan yardımcısı olarak görev yaptı.Şimdi emekli . Ahmet Beyin bir yazısı önemine binaen kendi köşemde yayınlamaklüzumu hissettim. Ufku açık bir insan. Çok boyutlu düşünceleri var.Kendisini   yakından tanırım. Günümüzün siyasi çalkantılarını değerlendirmesi  ve olaylara bakışını kayde değer bulduğum, yazısını aynen alıyorum.

         "ESKİ DÜŞMAN DOSTOLMAZ...OLSA DA DÜRÜSTOLMAZ.          Fevkalade günleryaşıyoruz. Bir yanda ; bize resmi tarih ve resmi müfredatın, ısrarla gizleyipanlatmadığı, öğretmediği, ancak özel merak sayesinde okunulup öğrenilebilen,yüz sene önceki senaryonun yeni versiyonu ....Bir yanda da bu senaryonunbaşarıya ulaşması , bu yolla muhalif oldukları kişi ve kadrolardan kurtulmahayali içindeki iç unsurlar...Ne kadar hazin...Bir ülkenin öz vatandaşı , yeterki RTE gitsin...Öte yandan ülkemiz işgale, yıkıma maruz kalmış, egemenlikhakları gasp edilmiş...Önemli, değil...Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin..diyebilir mi? .Bu nasıl bir aymazlıktır ?

         Dün Sultan Abdülhamid-i Saniiçin gitsin yeter ki...Ne olursa olsun diyenlerin , çok kısa bir zaman sonra,pişman oldukları..Bu pişmanlıklarını türlü şekillerde ortaya koydukları birhakikattir...Ancak olan ülkeye olmuş, İmparatorluğun son kalıntıları da hebaedilmiş...kaynaklar tüketilmiş, ülkemiz işgale maruz kalmıştır... Maalesef bugün geldiğimiz nokta tam olarak, yüz sene önceki noktadır. Her gün sistematikşekilde yükseltilen döviz kurları, gizlice uygulanan bazı ambargolar ile ülke ;ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalışılırken, diğer yandan, Suriye'depyd,pkk ve yeni kurulan abd üsleri ile, diğer yandan trakya da hazırlanan abdmenşeli birliklerle, nihai darbe hazırlıkları, Nato nun baskı aracı olarakdevreye sokulma hazırlıkları sürdürülmekte, Yurt dışındaki ve içimizdekifetöristlerce de Zarrab çılgınlıklarısergilenmektedir.       Pentagon menşeli fetöcüsubay eskileri, herhangi bir şekilde bir yakını 15 Temmuz ihanetinde yer almışolanlar, yurt dışına kaçan soysuz fareler, İ partililer, chdp liler, ellerinioğuşturuyorlar.... Ama bu defa başarılı olamayacaklarinşallah.         Çünkü bu defa nüfusuyirmi milyona düşmüş , bu yirmi milyonun yarısından çoğunun kadın ve çocuklaryaşlılar olduğu, bir kaç milyon sakat ve yaralımızın olduğu, ordu teşkiledemeyen, silah, cephane ve sair malzemeler bakımından perişan, iletişimimkanlarının sıfır olduğu bir Türkiye yok. 

        En önemlisi, müstakbel düşmanlarkarşısında chp lisi, MHP lisi, ak partilisi ve diğer partilileri ile bilinçlibir kesim var ki, bu kesim bütün siyasi farklılıklarını bir tarafa atacak,tıpkı Naim Süleymanoğlu'na sahip çıkarken ki birlik ruhuyla...hareketedeceklerdir. Milletimizin çok büyük bir kesimi için ; hakikaten vatan sözkonusu olduğunda, geriye kalan her şey teferruattır..."

    Ülkemizin içinde bulunduğu durumu özetlemiş AhmetKaraküçük. Bunu iyi anlamak lazım.Gelecek kuşaklar bilinçlendirilmelidir. Durumvahim ve tehlikeli olmakla birlikte ümitsiz değiliz. Düşman belli. Osmanlıyıyıkanlar Türkiye Cumhuriyetini de yıkacaklar. Osmanlı yıkıldı diye bıraktılar.Yoksa bırakmazlardı.Şimdi aynı düşmanlar O zaman' dan daha tecrübelidir.Busefer daha büyük katliamlar yaparlar. Taş üstünde  taş bırakmazlar.

      Uyanık olmak zorundayız. Herkes elini taşınaltına koymalı.Tavrımızı ve duruşumuzu ortaya koymalıyız. Sayın Ahmet Karaküçükgibi

 

YORUM EKLE

banner15