AKILLI TELEVİZYON KULLANIRKEN DİKKAT!

Akıllı telefonların ardından kullandığımız diğer bir çokcihaz da akıllı olma özelliği taşımaya başladı. İnternete bağlı olarak çalışanakıllı cihazlar, bilinçsiz kullanıldığında ise birçok riski beraberinde getiriyor.

 Bu cihazlardan biri olan ve kullanımı gitgideyaygınlaşan akıllı televizyonların birçoğunun, kullanıcıların izlediğiprogramlardan reklamlara kadar pek çok bilgiyi toplayarak üçüncü partişirketlere sattığı ortaya çıktı. Dünyada 500 milyondan fazlakullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, akıllıtelevizyonların taşıdığı risklerin ve daha bilinçli bir şekildekullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

 

Evimizdeki akıllı cihazların sayısı her geçengün artıyor. Sadece akıllı telefonlar değil televizyonlar,fitness bileklikleri, saatler, buzdolapları, bebek monitörleri gibionlarca tip akıllı cihaz pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Ancakbu cihazlar birçok riski de beraberinde getiriyor.

Son olarak ABD’de, üretici firmalar tarafından yüklenen özelyazılımlarla akıllı televizyon kullanıcılarının davranışlarının takipedildiği ve hedefli reklamlar için üçüncü parti şirketleresatıldığı ortaya çıktı. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyanBitdefender Antivirüs, pek çok popüler televizyonmarkasının kullandığı bu tür yazılımlara ve içerdiği riskleredeğinerek daha bilinçli bir kullanım için önerilerde bulunuyor.

 

İzinsiz Toplanan Kullanıcı Verileri Reklam AmaçlıSatılıyor

 

Akıllı cihazlar, kullanıcı gizliliği için gitgidedaha büyük bir tehdide dönüşüyor ancak çok az sayıdaki tüketicibu cihazların güvenliğinin ne kadar önemliolduğunun farkında. Amerika’daki güncel bir araştırma, akıllıtelevizyonlar aracılığıyla milyonlarca kullanıcının takip edildiğiniortaya koyuyor.

Kullanıcıların izlediği televizyon programları vereklamlar, oynadıkları çevrimiçi oyunlar ve yükledikleri uygulamalar gibibilgiler, televizyon ile birlikte gelen yazılımla analiz edilerekkullanıcı profili çıkarılıyor. Kullanıcı verilerini izin almaksızıntoplayan bu yazılımlar, popüler markaların ürettiği akıllı televizyonlarınbirçoğunda da yer alıyor. Elde edilenveriler program yapımcılarına ve kanal sahiplerine satılıyorve kullanıcıya uygun reklam içerikleri belirlenmesine yardımcı oluyor.

 

Tüketiciden Kişiselleştirilmiş İçerik Hizmetiİle İzin Alınıyor!

 

Akıllı televizyon sahiplerinin kullanıcıbilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı konusunda açık bir izin alınmıyorancak üreticiler, kullanıcıların %90’ından fazlasınınkişiselleştirilmiş içerik hizmetini kabul ederek onay verdiğinibelirtiyor. Bitdefender Antivirüs uzmanları kullanıcılara, cihazkurallarını dikkatlice okuyarak bilinçli bir tüketici olmalarını,verilerinin nasıl kullanıldığına dair bir açıklama belirtilmemişse veyayetersizse cihaz yetkililerine danışarak detaylı bilgi almalarınıve dilerlerse kişiselleştirilmiş içerik özelliğini devre dışıbırakmalarını öneriyor.

 

YORUM EKLE

banner15