Akıllı Veri Yönetimi

Günümüz dünyası veriye bağlı olarak çok hızlıbir şekilde değişiyor. İster dışarıdan bir müşterinin işlemi isterse de birçalışanın yaptığı iş olsun her süreç bir veri izi bırakıyor. İnsan ve makinetarafından oluşturulan veri geleneksel iş verisinden 10 katdaha hızlı artıyor ve makine verisi degeleneksel iş verilerinden 50 kat hızlı artıyor. Her gün değişen veriyikullanma ve etkileşim içinde olma şeklimiz sonucunda, iş çevikliği veoperasyonel verimliliği iyileştirecek yeniliklerin sayısı da oldukça çoğaldı.Bu ortamda büyük ölçekli şirketlerin bir adım önde olmak ve müşterilerine dahaiyi hizmet sunabilmek için Akıllı Veri Yönetimi taleplerini anlaması çokönemli.

 

Veeam Ürün Stratejisi Başkan Yardımcısı DaveRussell, 2019’da, karar vericilerin bilmesi gereken EMEA pazarına yönelik 5önemli trendi şu şekilde sıralıyor:

 

Çoklu bulut kullanımı ve bundan faydalanılmasıartacak.

 

McKinsey& Company’ninbir raporu 2005’den bu yana Asya’ya doğru olan veri akışının en azından 45kat arttığını göz önüne seriyor. Kuzey Amerika ve Avrupa gibi kilitbölgelerden gelen veri hızlı bir şekilde sırasıyla 1.000’den 5 bin Gbps’e, 5binden 20 bin Gbps’e yükseldi. 2005’teyse bu sayılar 100 – 500 Gbps ve 50Gbps’in altındaydı. Şirketlerin yurtdışında daha fazla operasyonlarının olmasıve teknolojiye olan bağlılık hiç olmadığı kadar artarken, çoklu bulutkullanımının artması da kaçınılmazdı. IDC, müşterilerin 2021’de bulut bilişimve ilgili hizmetlere 2016’da yapılanın iki katından fazla yani yaklaşık 554milyar dolar harcayacağını öngörüyor. Şirket içindeki veri ve uygulamalarınmodası geçmeyecek ama verinizin yayılım modelleri şirket için, SaaS, IaaS,yönetilen bulutlar ve özel bulutların artan bir şekilde birbirinin içinegeçmesiyle genişleyecek.

 

Zamanla daha fazla iş yükünün şirket dışındabulunacağını tahmin ediyoruz. Ama bu dönüşüm yıllar içinde gerçekleşecek veinanıyoruz ki bu gerçeklik için bugünden kendimizi hazır tutmamız çok önemli.

 

2019’da flash bellek arzında azalmaylabirlikte fiyatlar artacak.

 

Bu yılın Ekim ayında Gartner tarafındanyayınlanan bir rapora göre 2019 ortasında flash bellek arzının küçülmesibekleniyor. Çin’in bellek üretiminin artmasına bağlı olarak fiyatların sonradansabitlenmesi bekleniyor. Daha fazla tedarik ve iyileştirilmiş fiyatlandırma,genellikle en son 14 günlük yedekleme ve çoğaltma verisine ev sahipliği yapanoperasyonel kurtarma alanında flaş kurulumunun daha fazla kullanılmasına nedenolacaktır. Bu daha büyük flaş kapasitesinin, yedeklenmiş makine görüntülerinin(veya Kopya Veri Yönetimi) anlık montajlanarak daha geniş bir şekildekullanımına yol açtığını görüyoruz.

 

Kopya veri yönetimi yetkinliği sunan sistemlerdaha iyi iş sonuçlarının yanında erişilebilirliğin de ötesinde değersağlayacak. Yedekleme ve kopya veriden yararlanmaya yönelik örnek kullanımlarDevOps, DevSecOps ve DevTest, Yamalama Testini, Analitiğini ve Raporlamayıiçeriyor.

 

Kestirimsel Analitik ana akım ve yaygın halegelecek.

 

Kestirimsel Analitik pazarının 2022’de 12,41milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da yüzde 22,1’lik yıllık bileşik büyümeoranıyla 2017’nin yüzde 272 üstünde olacağı anlamına geliyor. APAC bölgesininbu tahmin döneminde enyüksek yıllık bileşik büyüme oranıyla büyüyeceği tahminediliyor.

 

Kestirimsel Analitik Telemetri verisini temelalıyor. Gerçekte Makine Öğrenimi’nin (ML) etkin olduğu rehberlik ve önerilerana akım ve yaygın hale gelmesi en olası kategorilerden biri olacak.

 

Makine Öğrenimi öngörüleri yeni değil amaişletmelerin kurduğunuz ve sorumlu olduğunuz altyapılarından daha çokfaydalanmaları için örnek uygulama yapılandırmaları ve kurallarını da içerenimza ve parmak izlerini kullanmaya başladıklarını göreceğiz.

 

Kestirimsel Analitik ya daTanılayıcı kesintisiz çalışan operasyonları gerçekleştirmemize yardımcı olurkensistemlerin en iyi şekilde kullanılması için uygulanan yönetimsel yükü deazaltacak. Bu yetkinlik BT organizasyonlarının giderek daha fazla veri ve dahasıkı hizmet seviyesi hedeflerine sahip daha çeşitli bir çevreyi yönetmesigerektiğinden hayati önem taşımaktadır.

 

Kestirimsel Analitik çok daha ana akım halinegeldikçe SLA’ler (Hizmet Seviyesi Anlaşmaları) ve SLO’lar (Hizmet SeviyesiHedefleri) artıyor. İşletmelerin SLE’leri (Hizmet Seviyesi Beklentileri) isedaha da yükseliyor. Bu da daha fazla yardıma ve işletmenin bizden beklediğinisağlamaya yaracak daha fazla istihbarata ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor.

 

“Çok yönlü” (ya da genelci) rol BTorganizasyonlarının büyük çoğunluğu için yeni işletim modeli haline gelecek.  

 

İlk iki trend teknoloji odaklıyken dijitalingeleceği ise hala analog: İnsan. Yeni, çökmekte olan kurumlar için altyapı veaçık bulut + SaaS ile birleşen yetenek kısıtı, çok çeşitli disiplinlerde arkaplana sahip daha kapsamlı teknisyenlere ve giderek daha büyük bir işletmebilincine de yol açıyor. Örneğin, Singapur’daki BT istihdam pazarı yüksekseviyelerde işe alımlara devam ediyor.

 

Standartizasyon, yönetim ve otomasyon bunuhızlandıracak katkı yapan etmenler. Çok daha yetenekli sistemler yöneticilerinderin bir uzmanlıktan ziyade daha yatay bir görünüm almasına izin veriyor..Uzmanlaşma elbette önemli olmaya devam edecek, ancak BT iş sonuçlarının giderekdaha temel bir hal alması nedeniyle, BT yeteneklerinin de aynı şekilde dahageniş iş alanlarını anlaması ve birçok BT alanında katma değer sağlamasıgerekliliği anlamına geliyor.

 

Bu trendlerin önümüzdeki yıl statükoyuzorladığını görsek bile dünyanın her köşesindeki şirketler için daima akıldakalacak iki ana etmen var.

 

Eskiden kalma yedekleme yaklaşımları veçözümlerinden kaynaklanan hayal kırıklıkları.

 

Pazarın ilk 3 şirketi 2019’da da pazardakipayını kaybetmeye devam edecek. Gerçekçi olmak gerekirse pazarın en büyüksağlayıcısı son 10 yıldır devamlı payını kaybediyor. Şirketler giderek artanoranda eski çözüm / ürün sağlayıcılardan uzaklaşarak Veeam gibi günümüzün veriile yönetilen çağında başarılı olmak için gereken becerileri sunan çok dahaçevik, dinamik ve farklılaşan tedarikçileri tercih ediyorCognizanttarafından yayınlanan bir rapora göre APAC bölgesindeki şirketyöneticilerinin yüzde 82’si iş dünyasının geleceğinin akıllı makineler olduğunainandığını ortaya koyuyor.

 

3 C’nin (Cost / Maliyet, Complexity /Karmaşıklık ve Capability / Yetenek) sorunları

 

Bu 3 C, veri merkezlerindeki çalışanların,diğer tedarikçilerin sunduğu hizmetlerden memnun olmama sebebi olmaya devamediyor. Açık konuşmak gerekirse bir sanal makine görüntüsüne yedekleme hızı,kurtarma hızı ya da anında destek şeklinde kendini gösteren haddinden fazlaharcamalar, gereksiz karmaşa ve yetenek eksikliğidir. Bu 3 temel kriterkurumların yedekleme çözümlerini artırmaları ya da tamamen değiştirmelerigerektiğinin ardında yatan nedendir.

 

İlk 5G ağlarının gelmesi distribütörler veşifreleme hizmeti sağlayıcılarının (CSP) yüksek hacimli verilerinin toplanması,yönetilmesi, depolanması ve işlenmesine yardımcı olacak yeni fırsatlaryaratacak.

 

2019’un ilk aylarında ABD’deki CES veBarselona’daki MWC’de ilk 5G özellikli cihazların pazara sunulduğuna şahitolacağız. 5G’nin makineden makineye iletişimde ve IoT (Nesnelerin İnterneti)teknolojisinde işletmeler tarafından hızla benimseneceğine inanıyorum. Tüketicimobil ağlarının hızları muhtemelen çoğumuzun ihtiyacından fazla olan birnoktaya ulaştı.

 

2019’da tam anlamıyla standart halegetirilecek ve test edilecek teknolojinin yılı olacak. Gelecekte çıkacakteknolojilere de uygun olarak tasarlanacak cihazlara çok daha fazla rastlanacakve Avrupa bir Gigabit Toplumu’na dönüşecek.

 

Tedarikçiler ve Bulut Hizmet Sağlayıcılarıiçin heyecan, 5G ya da onu destekleyen altyapılardan yararlanan yeni cirofırsatlarının gelmesiyle artacak. Yüksek hacimlerdeki verinin gerçek zamanlı,daha hızlı işlenmesi, yeni donanım ve cihaz ihtiyaçları ve veri yönetimi içinyeni uygulama fırsatları sunacak ve edge bilişimi çevresinde dönen konuşmalarında basitleşmesine yardımcı olacak.

 

YORUM EKLE

banner15