Aklına Turrup Sıkım Senin Tranp, Tranp

Dünyanın   jandarmalığına   soyunan   A.B.D   yıllardır  dünyanın   dört  bir  yanında   kan ve  göz  yaşı   dökmektedir.   Bu  zamana   kadar  hiçbir   hayırlı   işi  olmamıştır. Girdiği  her   yerde   zulüm  ve  katliamdan  başka  bir şey   görülmez.  Harap  edilmiş  evler,  yurtlar, binlerce   yetimler, eşini  kaybetmiş  kadınlar.  Adeta  soyunda  yılan  gibi  zehirlemekten   zevk  alan   bir   yapı  var.  Viyatnam da , Afganistan da, Irakta , Afrikanın   çeşitli   ülkelerin de   vesselam   aklınıza  neresi  gelirse  nereye  bir uğramışsa   harap  edip  gitmiştir. Bu  A.B.D   nin   içerisinde   acaba  hiç  bir  akl-ı   selim   adam   yok mu  diyesim  geliyor.  Aynı  kalıptan  çıkma   hepsi  de  adeta  insanlık  düşmanı   birer   yaratık   oluyor.  Gözünü   madde   bürümüş, materyalist,  madde   perest   birer   zulum  makinası   yetişiyor  adeta.  Aklı   gözünde  olan    birer   meymenetsizler   güruhu.  Gittiği  yerde   kendi   askerinden   çok   oranın   halkını   kullanıyor.  Genellikle   elini  ateşe  sokmamaya   çalışıyor.  Ne  kadar  silah   patlar,  ne kadar    insan   ölürse   sanki   bayram   ediyorlar. Bunu  hala  anlamakta   güçlük   çeken     zavallı;  içte  ve  dışta   insanlar  var.  Cumhur   Başkanımız   Sayın   Recep   Tayyip   Erdoğan ;  A  .B.D  ye  gitti,  orada   Tranpın   yüzüne  yüzüne   gerçekleri   söyleyince   adamın   kimyası  bozuldu. Baktı  dişine  göre  değil. Düşünmeye  başladı,   yarım aklı  ile.  Acaba   bu  adamın  başına  hangi  kaileleri  açsam da  bunun  yoluna  takuz  olsam  diye  tilki   kurnazlıklarına  başladı.   Kendi   kendine  uydurdu  bir  P.Y.D ,  Y.P .G  veya  P.K.K   hepsi  de  bir birinin   yarısı.  Şimdi  de   geldi   burnumuzun   dibime   buraları   karıştırmaya   başladı.  Bana  göre bura da  bütün  amaç  ve  hedef  Türkiye.  Nasıl  ederde  Türkiye  nin   başına  bir  çorap   örebilirim,  şimdi  tüm   çabası  bu.  Şunu   iyi    belle Turrup   artık  Türkiye  eski  Türkiye  değil.  Son  kullanma  tarihi  çoktan bitti.  Öyle  bir  gaflete  düşersen,  viyatnamdan    daha  beter   olur,  kayya  kuyusuna   düşersin. Burada da şimdi de  kürt   unsurunu   maşa  olarak   kullanarak   oyun   çevirmeye   çalışıyor.  Bunlar  burada  da  cartayı   çekip  gidecekler. Sonuç  yine  kan  ve  gözyaşı  .  Uyanın   Kürt   kardeşlerim;  ondan   size  hayır gelmez. Sizi   ve  ülkenizi   harap  edip   giderler. Bunun   geçmiş te  çok  örnekleri    var   kendinize  gelin,  ayık  olun.  Son  pişmanlık   fayda   vermez. Bu  kıt’a nın  Türkiye  den   başka  dostu   yok.  Başka   yardım  eli   bulamassınız. Kim   Türkiye ye   düşmanlık   besliyorsa   sonunu   hazırlıyor   demektir. Asya  nın   yükselişi    Avrupa  nın   çökmesi   inşallah   yakındır. Birlik  olalım,  ayık  olalım,  içteki  ve  dıştaki  oyun  kuranların   oyununa   gelmeyelim. Çünkü   pusuda   bekleyen,  elini  oğuşturan  çok  tilkiler  var. İnşallah   karanlık   kalktı,   şafak   sökmeye   başladı. Bunlar   kurtuluşun   doğum  sancılarıdır. Ya  sabır. Rabbim   şu  Ramazan  hürmetine  tüm  inananlara   birlik  ruhu  ihsan   eylesin. Cenab-ı   Hak  Kur’an –ı    Mübinin de  : “  sizden   önce ki  helak  ettiğimiz  kavimlere  bir  bakın;  onları   sizin   gücünüz mü  yendi ?   Onları  biz  gücümüzle  helak  ettik”  buyurmaktadır.  Bizler  Allah’a   gerçek   kul   olursak; Allah’ın  görülmeyen   yerde  ve  gökte   nice  askerleri  vardır. Onlar bize  yardımcı  olarak  yeter. Kinat’ın   sahip   ve   yaratıcısına   emanet   olun.  Hayırlı   Ramazanlar. Ahmet   OĞUZ
YORUM EKLE

banner15