AKRAN ZORBALIĞI SİBER ZORBALIĞA DÖNÜŞÜYOR

Öğrencilerinsosyal medyada en çok etkileşime girdiği kişilerin okul arkadaşlarıolması, okullarda yaşanan akran zorbalığının internet ortamınada taşınmasına yol açıyor. Siber zorbalık adı verilen bu durum, öğrencilerinokul hayatları başta olmak üzere tümyaşamlarını olumsuz etkiliyor. Dünyada 500 milyondan fazlakullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün araştırmasınagöre, akran zorbalığına uğrayan çocukların sadece %4’ü konuyuebeveynlerine ya da öğretmenlerine anlatıyor.

 

Günümüzün engüncel sorunlarından biri olan akran zorbalığı, hayatın pek çokalanında çocukların ve gençlerin karşısına çıkıyor. Buna rağmen pek çokokul yönetiminin akran zorbalığına karşı yeterince sorumlulukhissetmemesi, okullarda bu tür vakalarla ilgili net bir politikabulunmamasına ve öğrencilerin en üst düzeyde etkilenmesine yolaçıyor. Bununla birlikte çocukların sosyal medyada etkileşimkurdukları kişilerin başında okul arkadaşlarının olması, akran zorbalığınıninternet ortamına da taşınmasına yol açıyor. Siber zorbalıkolarak adlandırılan bu durum, okul psikolojileri ve performansları da dahilolmak üzere çocukları pek çok açıdanolumsuz etkiliyor.

 

BitdefenderAntivirüs’ün yaptığı son araştırma, akran zorbalığıyla karşılaşançocuklarınsadece %4’ünün bu durumu anne babasına ya da öğretmenine anlattığınıgösteriyor. Ebeveynler ile öğretmenlerin zorbalığa karşı beraberhareket ederek net bir strateji uygulaması gerektiğini belirten Bitdefender TürkiyeOperasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, zorbalığı azaltmak içinatılabilecek adımları paylaşıyor.

 

Çocukların %24’üDış Görünüşlerini Değiştirmek İstiyor

 

BitdefenderAntivirüs’ün yeni araştırması, çocukların %29’unun karşılaştığıakranzorbalığını anne babasına anlatmadığını, %29’unun da durumuherkesten sakladığını ortaya koyuyor. Ayrıca araştırmaya göre, fizikselgörünüşleriyle ilgili zorbalığa uğrayan çocukların %24’ü, dış görünüşündedeğişiklik yapmayı düşünüyor.

 

Araştırmaverileri, ilk gençlik çağında zorbalığa uğrayan çocukların sadece %4’ününebeveynlerine ya da öğretmenlerine açıldığını gösteriyor. Uğradıklarızorbalığı okuldaki psikolojik danışmanları ile paylaşan gençlerin oranı ise %7.

 

SiberZorbalığa ve Akran Zorbalığına Karşı Neler Yapılabilir?

 

Bitdefender TürkiyeOperasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Siber zorbalığı hemen ortadankaldırmak mümkün olmasa da zorbalığa sıfır tolerans gösteren birtopluluk oluşturulması ve çocuklara böyle davranışlara karşı nasıltepkiler verilebileceğininöğretilmesi gerekiyor.” ifadelerindebulunarak konuyla ilgili öneriler paylaşıyor.

 

• Çocuklarınve gençlerin çevrimiçi ortamda güvenliklerini riske atmayacak şekildedavranmaları, özel bilgilerini,fotoğraflarını ve videolarını yabancılarlapaylaşmamaları veileride onları olumsuz etkileyebilecek dijital ayak izlerinin farkındaolmaları için ebeveynlerle birlikte çalışılmalı. Bitdefender Antivirüs’ünaraştırmasına göre siber zorbalık ile karşılaşangençlerin %57’si fiziksel görünüşleriile ilgili zorbalığa uğrarken, %44’üfikirleri, %30’u kişisel özellikleri ve %27’si giyim tarzları nedeniylezorbalığa uğruyor.

 

• Siberzorbalığa maruz kalan çocukların da siber zorbayadönüşebileceğinin farkında olunmalı. Geçmişte ya da şu anda zorbalığamaruz kalan çocuklar, bu durumla başa çıkmak için siber zorbalığa başvurabiliyor. Bununengellenmesi için okullarda özel programlar hazırlanabilir.

 

• Okullarda öğrencileresaygının, sorumluluğun ve hoşgörünün öğretileceği eğitici etkinlikler,atölyeler ve kampanyalar organizeedilmeli. Böylece, akran zorbalığınınbarınamayacağı bir çevreyaratılabilir.

 

• Okullardakipsikolojik danışmanlar ve öğretmenler tarafından gençlerin, yüzyüze kaldıkları hoş olmayan durumları vehisleri anlatmaları teşvik edilmeli.

 

• Siberzorbalığa karşı bir strateji geliştirilirken atılan her adımdaöğrencilerin de görüşleri alınarak sürece dahil edilmeli.

 

• Çocuklara, başkalarına uygulandığınaşahit oldukları herhangi bir zorbalığın ardından olayı hemen yetkilibirine anlatmaları gerektiği öğretilmeli.

 

YORUM EKLE

banner15