ALDATAN BİZDEN DEĞİL

Geçtiğimiz Cumartesi günü kaleme aldığım ve stokçularınpiyasa şartlarını bahane ederek ürünlere yaptığı zamlara tepki göstermiş, bununbir ahlaksızlık olduğunu belirtmiştim.

Sevgili Hocam Abdulhakim Eren ağabeyim takdirlerini ifadeettikten sonra: “Bizi aldatan bizden değildir!” hadisi şeriflerini hatırlatarak,serbest piyasa adı altında, kimilerinin stokçuluk yaptığını belirti. Eyvallah!Tabi bize de bu konuda ikinci defa bir yazı daha yazmak düştü.

Hadi bismillah!

Stokçuluk diğer bir ifade ile istifçilik, kul haklarının en büyüğüdür. Haksızlıktır, densizliktir, insanlık ve din dışılığın ta kendisidir…

Allah’tan korkun, kuldan utanın, yani tezgahta geçenyıldan beri bekleyen malınızın maliyeti mi yükseldi ki, otomatik zamlaryapıyorsunuz?  Bunun adı tamfırsatçılıktır. Açayım konuyu.

Karaborsacılık, yukarda kısmen ifade ettiğim gibi,  halkın ihtiyaç duyduğu malları toplayıp,fiyatları yükselsin diye satmayıp saklamak demektir. Bir malı stok ederek talebiartırmak suretiyle malın pahalanmasına sebep olmak ve fiyatlar yükselince malısatarak aşırı ve haksız kazanç elde etmek İslam dininde yasaklanmıştır.

Efendimiz(sav): “Günahkârve isyankâr kimseden başkası ihtikâr,(stokçuluk) yapmaz! (İbni Mace)

 ”Günaha batıp gidenlerden başkası stokçulukyapmaz.” buyurduğunu işittim.

(Müslim, nr. 1605; Ebû Davud, 3447; Tirmizî, nr. 1267;Ibn Mâce, nr. 2154)

İbn Ömer (r.anhümâ) rivayet ediyor: Nebî(sallallahualeyhivesellem) buyurdular ki:

”Kimkaraborsacılık yapmak için halkın ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini kırk günsaklarsa o, Allah’tan uzak, Allah da ondan uzak olur,”

(Ahmed, el-Müsned, 2/33; Heysemî, ez-Zevâid, 4/100)

 

ZAMLARI ŞİKAYET EDİN

Günümüzde genellikle meyve ve sebze fiyatlarınınartışıyla çokça karşımıza çıkan stokçuluk ve karaborsacılık, olumsuz iklimşartları bahane edilerek yapılıyor.   

Devlet yetkilileri ise bu defa ciddi, ardı ardınaaçıklamalar yapıyorlar. İşte o haberlerden birisi: “Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı önemlibir tedbir aldı. Anlık takibi sıklaştıran bakanlığın denetimlerinin yarısırabelediyelerin denetim birimleri de ürün ve hizmet fiyatlarında yapılan aşırıartışlar mercek altına almaya başladı. Spekülatif dolar kurunu fırsat bilenkesimlere karşı toplumsal muhalefet oluşmaya başladı. Özellikle stok yaparakürünlerin piyasada yetersiz kalmasını sağlayanların vatandaşlar tarafındanşikayet edilmesi, fırsatçılığın önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

Kaldı ki, ülkemizin geçtiği şu hassas dönemde stokçulukyapmak dediğim gibi ne dine yakışır ne insanlığa.  Çünkü bozulan düzen, seni de etkiler beni de.

 Halkımız derki , ben razı değilimzamlara.  Vicdanına danış, ahiretinidüşün ve haksız kazanç elde etme.

Evet, haksızlık karşısında da susan dilsizşeytandır!(hadis) bunu da biliyoruz o halde bilinçli bir toplum olarak,haklarımızı sonuna da koruyacağız. Fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. İlgililereşikayet edeceğiz!

Sonuç, kardeşim ölüm var ölüm. Bu dünyanın altı mı çok,üstü mü çok? Biz kendimizi düzeltmezsek, sonunda elde ettiğin malların nekıymeti var?

Görmüyor musun Suriye’yi? Sen, Allah’tan korkmazsan,kuldan utanmazsan, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmezsen, bunun sonunereye varır?

Şunu söylemek istiyorum, insan hayatı, kâinatın bir parçası,ekonomi de insan hayatının bir parçasıdır.  Ve kâinat, bir kanunlar ve kurallar toplamınınbileşkesinden ibarettir. Bunlar hep birlikte birbiriyle bir şekildeirtibatlıdırlar. Siz, tabanda ki, dar gelirli vatandaşı düşünmeden, haksız yeremalınıza zam yaparsanız, nizamı bozarsınız, bozguncu durumuna düşersiniz. Evetmalını sat, paranı kazan ama haksızlık yapma.

Kur’an da; “Eyiman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rızaya dayanan bir ticaretdışında haksız sebeplerle yemeyin” (Nisa 4/ 29)

Daha ne diyelim, bak toplum ayakta, sizlere tepkigösteriyor. Allah ıslah etsin bizleri.

Hadi kalın sağlıcakla.

 

YORUM EKLE

banner15