ALINTERİ İLE KAZNILAN KURU EKMEK, ELİN EN ALA BAKLAVASINDAN DAHA TATLIDIR

Bazı tembel insanlarvardır ki bir lokma yemek için başkalarının önünde on taklak atarlar.Bazıhaysiyetli, şahsiyetli kimselerde alın teri ile çalışarak kazandığı para ilesoğan ekmek yer daha huzurlu ve gönlü rahat olarak yaşar. İnsanın kendi el emeğinden daha tatlı yiyecek yoktur. Onunbunu önünde eğilip  bükülerek yenen ekmekbana göre zekkumdan daha kötüdür.Hem de  İslam ahlakına uymayan birdavranıştır,insanı alçaltır ve küçük düşürür.Rivayet edilir ki Davut (as) dabizzat çalışarak,demircilik yaparak kendi elinin emeğini yerdi.O yüzdendemircilik zanaatının piri olarak bilinmektedir.Diğer Peygamberlerde kimseyeminnet etmeden bizzat çalışarak geçimlerini temin etmişlerdir.Yani kendi emeğiile geçinen dürüst insanlar haram yemekten de genellikle kaçınan insanlardır.Bukonuda Şeyh Sadi şirazi şu olayı anlatır. İki kardeş vardır birisi zengin birininhizmetine girmiş orada çeşitli dümenle zengin olmuş, diğeri çalışarak kendielini emeğiyle geçinen fakir birisi.   Buarada not olarak şunu da ilaveten söyleyelim.Bir kimse çabuk zenginoluyorsa onda bir hile olduğu kanaatindeyim.Bazı bunun..örneklerini gördüğümiçin böyle söyledim. Tabi ki dürüst olanlara sözümüz olamaz. Bir gün zenginkardeşi fakir olana rasgelir.Bakar ki durumu pek iyi değil. Ona yahu sende birzenginin hizmetine gir de bu eziyetten kurtul der.Fakirin zengin olan kardeşinecevabı şöyle olur:”Sen niçin iş güç tutmuyorsun ki zenginin hizmetinde bulunmazilletinden kurtulmuyorsun?”diye cevap verir.Bu konuda hüküm veren kişilerşöyle demişler:”kendi ekmeğini yiyip geçinmek , altın kemer bağlayıp birmahluk’un karşısın da el bağlayıp ayakta durmaktan daha iyidir”diye ifadeetmişlerdir.Birde zamane insanlarının zengin olabilmek için helal haram demedenmal mülk edinmelerini ayrıca irdelenmesi gereken bir konu.Cenab-ı Hak  Kur’an-ı Mübinde“mirası da haram helaldemeden yiyorsunuz,mal toplamayı da çok seviyorsunuz,O gün cehennem getirilir,onlar o zaman keşke hayatımda yararlı işler yapıp gönderseydimderler”.Fecrsuresi.Şimdi ; hizmettihimmetti deyip halkı soyanlar,helal haramdemeden yiyenler acaba hiç düşünmüyorlar mı bunun hesabını nasıl vereceklerini.Birde bunu sanki Kur’ana hizmet yapıyor gibi göstererek yapmaları işi daha dagirdaba sokmaları katmerli bir zulüm ve harandır.Hele Din adına yapmaları dahabeter bir zulümdür.Rabbül Alemin bu tip yaratıkların  fitne ve fesatlarından bizleri ve ülkemizimuhafaza eylesin.Bizlere de sağlık sıhhatle kendi el emeğini yemeyi nasipeylesin.Allah’a emanet olun.

                                                                                                              Ahmet OĞUZ

YORUM EKLE

banner15