Alkol çözüm değil, sorunun kendisidir.

Bağımlılığaalkolle başlayan bireyleri bekleyen olumsuzluklardan birisi de aile içisorunların artması. Devamında da diğer sorunlar( boşanma, depresyon, aile içişiddet vb)  geliyor. Alkol gibi bağımlılıklarda da Yedam vatandaşlarımızayol gösteriyor. Rehberlik ediyor. Bugünkü öykümüzde de 49 yaşındaki T.B’ninöyküsü. T.B alkolle 13 yaşında tanışmış. Küçük yaşlarda alkol kullanmayabaşlayan ve alkolü hayatının her alanına sokan T.B., başlarda alkol oranı dahadüşük olan birayı tercih ederken ilerleyen yıllarda rakı ve viski kullanmayabaşlamış. Çoğunlukla sabah saatlerinde başlayarak belli saat aralıkları ile günboyu bir küçük rakı bitiriyordu. Aldığı alkolün ise kendisinde herhangi birsorun yaratmadığını, aksine yapacağı her iş için kendisini daha çok motiveettiğini düşünüyordu. Hatta alkolü hayatında kendisine arkadaş, iş görür biryardımcı olarak görüyordu. Bu durum 30'lu yaşlarına kadar böyle devam etti.

30yaşından sonra ise kullandığı alkol miktarının günde 2 litreyi bulmayabaşlamıştı. Alkolün kendisi için bir arkadaş olduğunu düşünüyordu, çünkü alkolaldığında kendisini daha rahat ifade edebildiğini sanıyordu. Hatta öyle ki,yeri geliyor iş görüşmelerine bile alkol alarak gidiyor, böyleliklegörüşmelerin daha rahat geçtiğini düşünüyordu. Hal böyle olunca, alkolkullanmanın kendisi için bir sıkıntı, sorun olduğunu düşünmüyordu; çünkü zatenalkol kullanmak kendisini ne işinden ne de sosyal çevresinden uzaklaştırıyordu.Bu yüzden bugüne kadar alkolü bırakmayı veya azaltmayı düşünmüyordu. Ancak biryakının alkollü iken kendisine söylediği bir sözün ona ağır gelmesi üzerinealkolü bırakmaya karar vermesi onun için bir dönüm noktası olmuştu.

Bunutek başına yapabileceğini düşünmesine rağmen bir tarafının da destek almasıgerektiğini kendisine söylüyor, ancak önünde iki engel görüyordu. Engel olarakgördüğü şeylerden biri;  yaşıydı diğeri ise "elalem ne der?"korkusuydu. Eğer bir tedaviye başlarsa bunu kimseyle paylaşmayacağını,düşünüyordu. İnternetten tedavi merkezlerini araştırırken YEDAM'ı buldu vebaşlangıçta "sadece bilgi almak giderim" diye düşünerek randevu aldı.

İlkgörüşmede bu durumu gizli tutmasının kendisi için anlamı sorulduğunda, kendiduygularını ve düşüncelerini paylaşırken aslında bu durumun utanılacak birdurum olmadığını fark etmeye başlamıştı. Psikolog ona, gizliliğin bağımlılığıbeslediğini söylemişti. Bunu kendi hayatında da çok net görebiliyordu aslında.Bunca zamandır gizli tutmaya çalıştığı için kimseden destek isteyememiş vesonunda tek başına bu durumla başa çıkamaz hale gelmişti.

Sonundautanma hissini bir kenara bırakıp YEDAM’ düzenli olarak gelmeye karar verdi.Ailesini ve çevresinde kendisine destek olacak insanları, durumu hakkındabilgilendirdi. Çevresinin de desteğiyle, alkolü bırakmak konusundaki istek vekararlılığı artan T.B. bu motivasyonla görüşmelere gelmeye devam ediyor veiyileşme sürecinde hızla ilerliyor.    

 

Bağımlıya nasıl davranmakgerekiyor

 

E.S.'ninannesi, oğlunun madde kullanımıyla ilgili ne yapacağını bilemediği için YEDAM’gelmişti. Anne, bağımlı oğluna nasıl davranacağını ve yardım alması için nasılikna edeceğini bilmiyordu. Anne ile görüşüldüğünde, nasıl bir yaklaşımizleneceği konuşuldu ve akabinde oğlunun YEDAM’ gelmesini sağladı. 

E.S.YEDAM'a ilk geldiğinde, YEDAM'ın ona nasıl bir faydası olacağını bilmiyordu vefazla inancı da yoktu. Sadece annesini kırmamak için geldiğini ifade etmişti.Bir başkasıyla sorunlarını konuşmanın, ona nasıl bir faydası olabilirdi ki…

E.S.'ninhikâyesi; keyif için başlanan bir maddenin, zamanla sorunlarla baş etmek içinbir araç haline gelmesiyle başlıyordu. Yaşadığı sıkıntılar, onun maddekullanımını artırmıştı çünkü bunlarla nasıl baş edeceğini bilmiyordu. Üst üstegelen sorunlar; ailede hastalıklar, eşiyle yaşadığı sorunlar ve geçirdiği arabakazası, onun direncini kaybetmesine sebep olmuştu. Bütün bunlar olurken,tutunduğu tek şey, sahip olduğu işiydi ancak bu gidişle işini de kaybetmeihtimali olduğunu yeni yeni fark ediyordu. İş yerinden kimse, onun maddekullandığını bilmiyordu ama son zamanlarda işe geç kalmaya ve iş yerindeperformansı düşmeye başladıkça, bunun fark edilmesinden çok korkmayabaşlamıştı.

YEDAM'ageldiğinde, maddenin zararlarının farkına varmıştı ama bir yandan da keyif içinkullanmaya devam etmeyi istiyordu, her gün kullanmadığı sürece bir sorun teşkiletmeyeceğine inanmak istiyordu. Kullandığı maddenin uzun vadeli etkileri vebağımlılık hakkında yeterince bilgisi yoktu. YEDAM'da  zamanla maddekullanmanın kendisinin bütün sıkıntılarının üstüne eklendiğini ve en büyüksıkıntı haline geldiğini fark etti. Madde kullanımını kestiğinde ve seanslaradevam ettiğinde, bu sorunlarla baş etmenin farklı yolları olduğunu öğrendi.Öğrendikçe, seansa ve temiz kalmanın faydasına olan inancı arttı. 

Busüreçte, sahip olduğu işine sarılarak, daha verimli bir çalışma temposututturdu. Ailesinin eskiden kendisine baskı yaptığını düşünürken, şu andaonları destek olarak görmeye başladı ve ilişkileri her geçen gün daha daiyileşti. Ailesinin güveninin yeniden kazandı, arkadaş ilişkilerini düzenledive kendisine zarar veren insanlardan uzaklaştı. 

YEDAM'labirlikte, her türlü maddeden uzak durmayı ve sorunlarıyla baş etmeyi öğrenerek,temiz kalarak hayatına devam ediyor.

 

YORUM EKLE

banner15