ALLAH İLE BERABER OLMAK

Resulullah   ( s. a. v)   min    bine  yakın   mucizeleri    vardır.  Bunlardan  bir  kaçını    ibret  alınması   bakımından  kısa ve  öz   olarak  zikretmeyi  uygun    bulduğumu   ifade  etmek  istedim.  İslam’ ın  ilk  yıllarında   müşrikler  Peygamberimizi   öldürmeyi    planlarlar. ( Bunun    misalleri  de epeyce  var dır) .   Bunu haber   alan    Allah    Resulü   ( a. s)   Hz. Alinin   evine  sığınır.  Müşrikler,  bunu öğrenir  ve  evin  etrafını   kuşatırlar.   Dışarı  çıkması   için   zorlamaya  başlarlar.  Çaresi    kalmadığını    anlayan   Peygamberimiz,  Hz.  Aliye  sen  burada    kal  ben  çıkıp   gideyim der.  Hz.  Ali   ( r.a)    Sana zarar    vermelerinden    korkarım  diye  endişelenir.  O korkma !   ya  Ali   onlar,   Allah’ın    izni ile  bana  zarar  veremezler  der.   Bir rivayete    göre ,    Yasin suresini   okuyup     aralarından     geçer  gider    ve  onu   göremezler.  Hala  dışarda  onun   çıkması için  bekleşirler.  Bakarlar   ki    dışarı  çıkan  yok,  zorla  kapıyı  kırarak    içeri  girerler.  Bakarlar  ki,   Hz.Aliden   başka  kimse yok.  Nerede   diye sorarlar,  Hz.  Ali   meseleyi    anlar,  o   biraz  önce çıktı    gitti  diye cevap  verir.   Rabbül    Alemin  onu ,  onların   şerrinden    korumuştur.   Burada   bizim  almamız   gereken ders;  Allah  la    beraber  olanı, Yani  ona   samimi  olarak   sığınanı   Allah    mutlaka   her türlü  kötülüklerden    korur.   İmanımız ve  inancımız     budur.  İkinci  bir örnek.  Amcası  Ebu  Lehep   hakkında    inmiş  olan  Tebbet    sure-i   Celilesi   etrafa    yayılmaya başlayınca;  Ebu   Lehep’in   karısı   buna  çok  sinirlenir  ve Peygamberimizi     öldürmek  için  eline  taşları   alır, bunları  onu  kafasına   vurup  öldüreceğim   diye bağırarak   etrafta  onu aramaya    başlar.  Sebep   olarak  ta  o surede    geçen   şu ifadeleri    öne  sürer. “     Onlar  cehenneme   gidecekler.   Ebulehep’in   karısı  da    boynunda    ip olduğu  halde   orada  cehenneme   odun  taşıyan, odun   hamalı  olacak”  tır.   Bunları  duyunca    hemen  Allah   Resulünü   aramaya    başlar.  Birileri   der  ki ,  o    mescit,in   yanında  Ebu Bekir  le   oturup   sohbet    ediyorlar  diye salık  verir.   Hemen oraya    koşarak gider.Elinde  taşlar,   varır  oraya   Ebu   Bekri  görür   ona  sorar.  Nerede  o  Muhammed (s.a.v)    o   benim hakkımda  böyle  kötü  şeyler  söylemiş,  beni  cehennemde   odun  hamalı   yapmış,  nerede   onu  bana  göster diye   bağırmaya  başlar.  O  sırada   Hz. Peygamber   yanında   oturmaktadır.  Ebu   Bekir  durumu    farkeder.   Allah’ın   onu  ona  göstermediğini,  onu   gizlediğini anlar.   Şimdi  buradaydı   der.   Kadın  onu göremeyince,  hemen  hızla döner   başka  tarafa  doğru  aynı  hışımla  çeker  gider. Burada  da  Yüce  Yaratıcı;       kötülüklerden   ve zarar    görmsinden  onu kurumuştur.  Çünkü   o ;  Alemlere    Rahmet    olarak   gönderilmiştir  ve  Allah’ın himayesi   altındadır. Üçüncü   olarak ta ;  Hz.   Ebu Bekir le   Mağraya    sığınma olayıdır.   Müşriklerin    zarar   vermesinden    kurtulmak  için   bir  mağraya    sığınırlar. Düşmanlar  onları   öldürmek   için  arkalarından    takip etmektedirler.  Buldukları  bir mağraya       sığınırlar. Hemen  bir  örümcek   gelir,   mağranın   ağzını   örerek    kapatır.  Anında   dışardan  gelen  bir  güvercin   oraya   yuvasını  yapar.  Bir de    yumurta  yapar.  Düşman  gelir ,  acaba   bu  mağraya  mı   sakalndıler  ki   diye   bakarlar.  İçlerinder  birsi der  ki,  buraya girmeleri    mümkün  değil, baksana  örümcek   ağları   bile  bozulmamış.   Bir güvecinde   yuva  yapıp   yumurta  bile    yapmış  bur da   olmaları   imkansızdır    der. Döner giderler.   İçeridekiler onların   seslerini    duyarlar.  Bir  ara  Hz. Ebu bekir     endişelenir   bizi bulacaklar  diye   korkar.   Allah Resulü    ona  “  Korkma    Allah    bizimle beraberdir”    buyurarak    onu  teselli  eder.    İşte  Samimi  olarak ,   Allah’a   sığınan  ve  güvenenin    koruyucusu   Allah tır.  Bizde  her  halimizde   gerçekten,  samimi  olarak,  ona sığınır  ve  güvenirsek  dünya  ve  ahirette   inşallah    gam  ve keder   bize     bulaşmayacaktır.

 Kainatın sahip   ve  Malikine    emanet    olun.   Resulullah   ( s. a. v)   min    bine  yakın   mucizeleri    vardır.  Bunlardan  bir  kaçını    ibret  alınması   bakımından  kısa ve  öz   olarak  zikretmeyi  uygun    bulduğumu   ifade  etmek  istedim.  İslam’ ın  ilk  yıllarında   müşrikler  Peygamberimizi   öldürmeyi    planlarlar. ( Bunun    misalleri  de epeyce  var dır) .   Bunu haber   alan    Allah    Resulü   ( a. s)   Hz. Alinin   evine  sığınır.  Müşrikler,  bunu öğrenir  ve  evin  etrafını   kuşatırlar.   Dışarı  çıkması   için   zorlamaya  başlarlar.  Çaresi    kalmadığını    anlayan   Peygamberimiz,  Hz.  Aliye  sen  burada    kal  ben  çıkıp   gideyim der.  Hz.  Ali   ( r.a)    Sana zarar    vermelerinden    korkarım  diye  endişelenir.  O korkma !   ya  Ali   onlar,   Allah’ın    izni ile  bana  zarar  veremezler  der.   Bir rivayete    göre ,    Yasin suresini   okuyup     aralarından     geçer  gider    ve  onu   göremezler.  Hala  dışarda  onun   çıkması için  bekleşirler.  Bakarlar   ki    dışarı  çıkan  yok,  zorla  kapıyı  kırarak    içeri  girerler.  Bakarlar  ki,   Hz.Aliden   başka  kimse yok.  Nerede   diye sorarlar,  Hz.  Ali   meseleyi    anlar,  o   biraz  önce çıktı    gitti  diye cevap  verir.   Rabbül    Alemin  onu ,  onların   şerrinden    korumuştur.   Burada   bizim  almamız   gereken ders;  Allah  la    beraber  olanı, Yani  ona   samimi  olarak   sığınanı   Allah    mutlaka   her türlü  kötülüklerden    korur.   İmanımız ve  inancımız     budur.  İkinci  bir örnek.  Amcası  Ebu  Lehep   hakkında    inmiş  olan  Tebbet    sure-i   Celilesi   etrafa    yayılmaya başlayınca;  Ebu   Lehep’in   karısı   buna  çok  sinirlenir  ve Peygamberimizi     öldürmek  için  eline  taşları   alır, bunları  onu  kafasına   vurup  öldüreceğim   diye bağırarak   etrafta  onu aramaya    başlar.  Sebep   olarak  ta  o surede    geçen   şu ifadeleri    öne  sürer. “     Onlar  cehenneme   gidecekler.   Ebulehep’in   karısı  da    boynunda    ip olduğu  halde   orada  cehenneme   odun  taşıyan, odun   hamalı  olacak”  tır.   Bunları  duyunca    hemen  Allah   Resulünü   aramaya    başlar.  Birileri   der  ki ,  o    mescit,in   yanında  Ebu Bekir  le   oturup   sohbet    ediyorlar  diye salık  verir.   Hemen oraya    koşarak gider.Elinde  taşlar,   varır  oraya   Ebu   Bekri  görür   ona  sorar.  Nerede  o  Muhammed (s.a.v)    o   benim hakkımda  böyle  kötü  şeyler  söylemiş,  beni  cehennemde   odun  hamalı   yapmış,  nerede   onu  bana  göster diye   bağırmaya  başlar.  O  sırada   Hz. Peygamber   yanında   oturmaktadır.  Ebu   Bekir  durumu    farkeder.   Allah’ın   onu  ona  göstermediğini,  onu   gizlediğini anlar.   Şimdi  buradaydı   der.   Kadın  onu göremeyince,  hemen  hızla döner   başka  tarafa  doğru  aynı  hışımla  çeker  gider. Burada  da  Yüce  Yaratıcı;       kötülüklerden   ve zarar    görmsinden  onu kurumuştur.  Çünkü   o ;  Alemlere    Rahmet    olarak   gönderilmiştir  ve  Allah’ın himayesi   altındadır. Üçüncü   olarak ta ;  Hz.   Ebu Bekir le   Mağraya    sığınma olayıdır.   Müşriklerin    zarar   vermesinden    kurtulmak  için   bir  mağraya    sığınırlar. Düşmanlar  onları   öldürmek   için  arkalarından    takip etmektedirler.  Buldukları  bir mağraya       sığınırlar. Hemen  bir  örümcek   gelir,   mağranın   ağzını   örerek    kapatır.  Anında   dışardan  gelen  bir  güvercin   oraya   yuvasını  yapar.  Bir de    yumurta  yapar.  Düşman  gelir ,  acaba   bu  mağraya  mı   sakalndıler  ki   diye   bakarlar.  İçlerinder  birsi der  ki,  buraya girmeleri    mümkün  değil, baksana  örümcek   ağları   bile  bozulmamış.   Bir güvecinde   yuva  yapıp   yumurta  bile    yapmış  bur da   olmaları   imkansızdır    der. Döner giderler.   İçeridekiler onların   seslerini    duyarlar.  Bir  ara  Hz. Ebu bekir     endişelenir   bizi bulacaklar  diye   korkar.   Allah Resulü    ona  “  Korkma    Allah    bizimle beraberdir”    buyurarak    onu  teselli  eder.    İşte  Samimi  olarak ,   Allah’a   sığınan  ve  güvenenin    koruyucusu   Allah tır.  Bizde  her  halimizde   gerçekten,  samimi  olarak,  ona sığınır  ve  güvenirsek  dünya  ve  ahirette   inşallah    gam  ve keder   bize     bulaşmayacaktır.

 Kainatın sahip   ve  Malikine    emanet    olun.   
YORUM EKLE

banner15