ALLAH İLE BERABER OLMAK

Resulullah   ( s. a. v)   min    bine  yakın   mucizeleri    vardır.  Bunlardan  bir  kaçını    ibret  alınması   bakımından  kısa ve  öz   olarak  zikretmeyi  uygun    bulduğumu   ifade  etmek  istedim.  İslam’ ın  ilk  yıllarında   müşrikler  Peygamberimizi   öldürmeyi    planlarlar. ( Bunun    misalleri  de epeyce  var dır) .   Bunu haber   alan    Allah    Resulü   ( a. s)   Hz. Alinin   evine   sığınır. Müşrikler,  bunu  öğrenir ve  evin   etrafını  kuşatırlar.   Dışarı  çıkması   için   zorlamaya  başlarlar.  Çaresi    kalmadığını    anlayan   Peygamberimiz,  Hz.  Aliye  sen  burada    kal  ben  çıkıp   gideyim der.  Hz.  Ali ( r.a)    Sana zarar    vermelerinden    korkarım  diye  endişelenir.  O korkma !ya  Ali,     onlar,  Allah’ın    izni  ile bana  zarar   veremezler der.   Bir  rivayete   göre ,    Yasin  suresini  okuyup     aralarından     geçer  gider    ve  onu   göremezler.  Hala  dışardaonun  çıkması  için bekleşirler.  Bakarlar    kidışarı  çıkan  yok, zorla  kapıyı   kırarak   içeri  girerler.   Bakarlar ki, Hz. Aliden   başka  kimse yok.  Nerede   diye sorarlar,  Hz.  Ali   meseleyi    anlar,   o  biraz  önce  çıktı   gitti  diye  cevap verir.   Rabbül     Alemin onu ,  onların    şerrinden   korumuştur.   Burada    bizim almamız   gereken  ders; Allah  la     beraber olanı, Yani  ona    samimi olarak   sığınanı    Allah   mutlaka   her  türlü kötülüklerden    korur.İmanımız  ve  inancımız    budur. İkinci   bir örnek.  Amcası EbuLehep   hakkında    inmiş  olan  Tebbet    sure-i   Celilesi   etrafa    yayılmaya başlayınca;  Ebu   Lehep’in   karısı   buna  çok sinirlenir  ve  Peygamberimizi     öldürmek için   eline  taşları  alır,  bunları  onu kafasına    vurup  öldüreceğim  diye  bağırarak   etrafta onu  aramaya    başlar. Sebep    olarak  ta o  surede    geçen  şu  ifadeleri    öne sürer.  “     Onlar cehenneme    gidecekler.   Ebulehep’in  karısı   da    boynunda   ip  olduğu  halde  orada   cehenneme   odun taşıyan,  odun   hamalı olacak”   tır.   Bunları duyunca     hemen  Allah  Resulünü    aramaya    başlar. Birileri    der  ki , o    mescit, in   yanında Ebu  Bekir  le  oturup    sohbet    ediyorlar diye  salık  verir.Hemen oraya    koşarak gider.Elinde  taşlar,   varır  oraya   Ebu   Bekri  görür   ona  sorar.  Nerede  o  Muhammed (s.a.v)    o   benim hakkımda  böyle  kötü şeyler   söylemiş,  beni cehennemde    odun  hamalı  yapmış,   nerede   onu bana   göster diye   bağırmaya başlar.   O  sırada  Hz. Peygamber   yanında    oturmaktadır.  Ebu  Bekir   durumu    farkeder.  Allah’ın    onu  ona göstermediğini,  onu   gizlediğini anlar.   Şimdi  buradaydı   der.   Kadın  onu göremeyince,  hemen  hızla  döner  başka  tarafa   doğru aynı  hışımla   çeker gider. Burada  da   Yüce Yaratıcı;       kötülüklerden   ve zarar    görmekten   onu kurumuştur.  Çünkü   o ;  Alemlere    Rahmet    olarak   gönderilmiştir  ve  Allah’ın himayesi   altındadır. Üçüncü   olarak ta ;  Hz.   Ebu Bekir le   Mağraya    sığınma olayıdır.   Müşriklerin    zarar   vermesinden    kurtulmak  için   bir  mağraya    sığınırlar. Düşmanlar  onları   öldürmek   için  arkalarından    takip etmektedirler.  Buldukları  birmağrayasığınırlar.  Hemen bir  örümcek    gelir,  mağranın   ağzını    örerek   kapatır.  Anında   dışardan  gelen  bir  güvercin   oraya   yuvasını  yapar.  Birde    yumurta  yapar.  Düşman  gelir ,  acaba   bu  mağraya  mı   saklandıler  ki   diye   bakarlar.  İçlerinder  birsi der  ki,  buraya girmeleri    mümkün  değil, baksana  örümcek   ağları   bile  bozulmamış.   Bir güvecinde   yuva  yapıp   yumurta  bile    yapmış  bur da   olmaları   imkansızdır    der. Döner giderler.   İçeridekiler onların   seslerini    duyarlar.  Bir  ara  Hz. Ebu bekir     endişelenir   bizi bulacaklar  diye   korkar. Allah  Resulü   ona  “   Korkma   Allah    bizimle  beraberdir”   buyurarak    onu   teselli eder.    İşte   Samimi olarak ,   Allah’a    sığınan ve  güvenenin     koruyucusu   Allah tır. Bizde   her  halimizde  gerçekten,   samimi  olarak, ona  sığınır  ve güvenirsek   dünya  ve ahirette    inşallah    gam ve  keder   bize    bulaşmayacaktır.Rabbim küffarın    ve    münafıkların   her  türlü  hile    ve kötülüklerin     bizleri     korusun.

Kainatın  sahipve Malikine    emanet    olun.  

YORUM EKLE

banner15