ALLAH'IN HAFİZ İSMİ (Saklamak, Gizlemek, Korumak) ANLAMINDA

ALLAH’IN HAFİZİSMİ (Saklamak, Gizlemek, Korumak) ANLAMINDA

 

Cenab-ı Hak yer yüzünde özellikle nebatat (bitkiler)cinsinden bir çok bitkiyi yavruları hükmünde olan tohumlarında bütünözellikleri ile gizlemiştir.Yeni gelecek baharda ne aynısı nede gayrısı olanarkadaşlarını yeniden vücuda getirmektedir.Toprağa atılan bir avuç onlarcatohum baharda kendine has özellikleri ile yeniden yaratılmaktadır.Allah’ınhafiz ismi gereğince aylarca toprak altında muhafaza edilen tohumlar yenibaharda canlanıp ortaya çıkmaktadır.Bunların çoğunun: kokusu ayrı tatları verenkleri ayrıdır. Toprağın altında kaderin dokuma tezgahlarında işlenerek kendilerinehas libaslarla görücüye çıkarılmaktalar.Bakanlar ibretle baksın nasıl vücudageldikleri hakkında tefekkür etsinler diye. Buna kıyasla insanların dayaptıkları iyi ve kötü amelleri Allah’ınhafizismi gereğince kur’anın ifadesiile(zerre miktar iyilik ve işlenen kötülük gizli kalmaz karşılığı verilir)buyurulmaktadır.

Ama belli bir süre hafiz ismi gereği muhasebe için gizlitutulmaktadır. Hatta bütün işler, bütün ameller hem kamera hemde “kiramenkatibin“melekleri tarafından rabtızabt altına alınmaktadır. Bitkiler tohumlarında bellibir süre gizlendiği gibi insanların amelleri de hem görüntülü hemde yazılıolarak kuvve-i hafızasında saklanmaktadır. Sonra kendisine gösterildiğin deitiraz etmesi mümkün olmayacaktır. Bitkilerin (falikulhabbüvenneva) sırrıncainfilak edip ortaya çıkmaları gibi, insanın amelleride Kur’a nın ifadesi ile(bütün ameller bir sahifede neşredilip  okukitabını ) denilecek.

İnsan diye bilir mi benim hayatımın bütünü nasıl birsahifeye sığa bilir. Denilemez çünkü koca çam ağacının  bütün hayat özelliklerini Cenab-ı Hak küçükbir çekirdeğine gizlemiştir.İşte bu Allah’ın hafiz ismi gereğidir. İnsanındabütün amellerini bir sahifede kolayca yazdırıp gizleye bilir. Bu nedenleinsanın toprağın altına girip   gizlenmesi ve kalkmamak üzere yatması mümkün değildir. Bir bitki tohumuna o kadarönem veren yüce Allah ,yer yüzünün halifesi olarak yarattığı insanı kalkmamaküzere yatırması o nu hesaba çekmemesi mümkün değildir. O zaman cennet vecehennemin bir anlamı kalırmı.Yarın mahkeme-i kübra kurulacak hiç bir şey gizlikalmayacak zerre kadar iyilik ve kötülük tek tek hesaba çekilecek. Ya mükafatyada ceza alacak. Allah’ın hafiz ismi muktezasınca hiçbir şey gizli kalmayacak,ortaya dökülecek.Rabbimiz inşallah bizleri utandırıb mahcup etmesin. Kur’a nınve Resulünün peşinden ayırmasın. Allah’a emanet olun.                                                                                                            

YORUM EKLE

banner15