ALLAH'IN MUCİZE ESERLSRİNDEN BAZILARI

Etrafımıza ibret nazarı ile baktığımız zaman Cenab- ı Hakkınbir çok mucize eserlerini açıkça müşahede ederiz.  Bil hassa  meyveleri ile   bize  gülümseyen , numunelerini gördüğümüz dut ağacının mucize özellikleri saymakla bitmez.  Örneğin: İnsan yer can olur , kan olur. Hayvan yer et olur , süt olur.  İpek böceği yer en halis ipekten libas olur.  Zehirli böcek olan bal arısı yer ,en şifalıbalı bize takdim eder.   Acaba bu akılsızve muhakemesiz ağaç ve hayvanlar bizleri tanıyormu da bize hizmet ediyor. Nebecburiyeti varda bize çalışıyor. Demek  ki,   Perde arkasında bizi tanıyan ve çok sevenbiri var ki onları bize hizmet ettiriyor. Kendisini tanımamızı istiyor.  Eğer biz onu tanımaz   isek    bir böcektenve bir odundan daha aşağı olmazmıyız ?  Birkeçi ,inek veya koyun bizlere bir kilo süt verebilmek için bin kilo kanın devirdaim yapması gerekiyor.  O oluşan sütKur’anın ifadesi ile: “kan ve fışkı ortasından yaratılan süt, içtiğiniz zamanboğazınızdan kolaylıkla kayarak geçer”buyurulmaktadır.  Bizlere bunları böyle hizmet ettiren ,RabbülAlemin acaba bizlerden ne istiyor ?  Bizicennete davet ediyor, Bizler pervane gibi ateşe koşuyoruz. Akıl sahipleri içinAllah'ın o kadar mucize örnekleri var ki saymakla bitiremeyiz.   Kur’an öyle diyor:   Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanızsaymakla bitiremessiniz, diye ifade buyurulmaktadır.  Hangisini sayalım: Ayvası,Elması,Narı,Muzu,Cevizivelhasıl tadat etmek mümkün değil.  Benimbu konuda en çok dikkatimi çeken biride cevizdir. Bakılırsa zaten şekli de beynebenzer.  Son zamanlarda cevizin insansağlığı bakımından önemi daha çok anlaşılmıştır.  Örneğin: Alzaymir ve bunama gibi hastalıklarafaydalı olduğu söylenmektedir. Bu mucize eserler Allah’ın birer ayetleridir.  Ne mutlu bunları okuyup ibret   almasını bilenlere.  Her mahluk kendine verilen kulluk vazifesiniyerine getirirken sanırım sadece nankörlük eden insan taifesidir.  Zaten insan kendisine baksa vücut makinasınıbir inceleyip  göre   bilse,  ibret alsa ,kendisini Allah’agötüren o kadar deliller ve ayetler görecek ki uzaklarda armaya hiç gerekkalmayacak.  Mideye atılan karma karışıkgıdalar nasıl ayrışıp vücudun yapısında çalışıyor, bu nasıl bir makine ,ilahifabrika?  Zararlı maddeler bir taraftanatılırken sıvı ve katı, diğer taraftan vücut yapısında kullanılanlar ayrışıpvücutta çalıştırılıyor.   Ey yüce Rabbimsen ne büyüksün.  Seni tanımayan Nar-ıCahim de yansa adalet olmaz mı?    Tüm    bunları    düzene  koyup,  evirip  çeviren   Yüce  Allah’aEmanet olunuz.

                                                                                                                                             AhmetOĞUZ

YORUM EKLE

banner15