ALLAH’IN HAFİZ İSMİ (saklamak,gizlemek,korumak) ANLAMINDA.

Cenab-ı Hak yer yüzünde özellikle nebatat (bitkiler) cinsinden bir çok bitkiyi” yavruları hükmünde olan tohumlarında” bütün özellikleri ile gizlemiştir.Yeni gelecek baharda ne aynısı nede gayrısı olan arkadaşlarını yeniden vücuda getirmektedir.Toprağa atılan bir avuç onlarca tohum baharda kendine has özellikleri ile yeniden yaratılmaktadır.Allah’ın hafiz ismi gereğince aylarca toprak altında muhafaza edilen tohumlar yeni baharda canlanıp ortaya çıkmaktadır.Bunların çoğunun: kokusu ayrı, tatları ve renkleri ayrıdır. Toprağın altında kaderin dokuma tezgahlarında işlenerek kendilerine has libaslarla, görücüye çıkarılmaktalar.Bakanlar ibretle baksın nasıl vücuda geldikleri hakkında tefekkür etsinler diye. Buna kıyasla insanların da yaptıkları iyi ve kötü amelleri Allah’ın hafiz ismi gereğince kur’anın ifadesi ile(zerre miktar iyilik ve işlenen kötülük gizli kalmaz karşılığı verilir) buyurulmaktadır.

Ama belli bir süre hafiz ismi gereği muhasebe için  saklı  tutulmaktadır. Hatta bütün işler, bütün ameller hem kamera, hemde “ kiramen katibin “ melekleri tarafından rabtı zabt altına alınmaktadır. Bitkiler tohumlarında belli bir süre gizlendiği gibi insanların amelleri de hem görüntülü hemde yazılı olarak kuvve-i hafızasında saklanmaktadır. Sonra kendisine gösterildiğin de itiraz etmesi mümkün olmayacaktır. Bitkilerin (falikul habbü venneva) sırrınca infilak edip ortaya çıkmaları gibi, insanın amelleride Kur’a nın ifadesi ile (bütün ameller bir sahifede neşredilip  oku kitabını ) denilecek.

İnsan, diye bilir mi benim hayatımın bütünü nasıl bir sahifeye sığa bilir. Denilemez çünkü koca çam ağacının  bütün hayat özelliklerini Cenab-ı Hak küçük bir çekirdeğine gizlemiştir.İşte bu Allah’ın hafiz ismi gereğidir. İnsanında bütün amellerini bir sahifede kolayca yazdırıp gizleye bilir. Bu nedenle insanın toprağın altına girip   gizlenmesi  ve kalkmamak üzere yatması mümkün değildir. Bir bitki tohumuna o kadar önem veren yüce Allah ; yer yüzünün halifesi olarak yarattığı insanı kalkmamak üzere yatırması o nu hesaba çekmemesi mümkün değildir. O zaman cennet ve cehennemin bir anlamı kalırmı ? Yarın mahkeme-i kübra kurulacak, hiç bir şey gizli kalmayacak, zerre kadar iyilik ve kötülük tek tek hesaba çekilecek. Ya mükafat yada ceza alacak. Allah’ın hafiz ismi muktezasınca hiçbir şey gizli kalmayacak, ortaya dökülecek. Şu,  yapılan  zulümler, vahşice  yapılan  kıyımlar  elbette  bir gün  hesaba  çekilecektir,  kimsenin ettiği  yanına   kar  kalmayacaktır.Rabbimiz inşallah bizleri utandırıb mahcup etmesin. Kur’a nın ve Resulünün peşinden ayırmasın. Allah’a emanet olun.

                                                                                                                             Ahmet OĞUZ

                                                                                                            

YORUM EKLE

banner15