ANAYASA MAHKEMESİ VE REFAH PARTİSİ'NİN KAPATILMASI. NEREDEN NEREYE!

Refah Partisi, 'irtica' ve 'laiklik karşıtlığı' gibi abesiddialarla 16 Ocak 1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı.İşte Refah Hareketi'nin geçmişi ve kapatılma süreci.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidardaiken Refah Partisi (RP) hakkında, "Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırıeylemleri" gerekçesiyle dava açtı.

Sekiz ay süren dava sonunda Refah Partisi, 16 Ocak1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından; parti görevlilerinin laiklik karşıtıeylemleri, devletin kurucusuna karşı suçlamaları ve başörtüsü ile ilgili saçmasapan siyaseti gibi iddialar neticesinde kapatıldı.

 

Kuruluşu

Milli Selamet Partisi, 12 Eylül 1980 askeri harekâtındansonra kapatılmıştı. Millî Güvenlik Konseyince (MGK) siyasi partilerin yenidenkurulup faaliyet göstermesine izin verilmesi üzerine 19 Temmuz 1983'te avukatAli Türkmen başkanlığında Millî Selamet Partisi'nin görüşlerini benimseyenRefah Partisi (RP) kuruldu. Kurucularının Millî Güvenlik Konseyi tarafındanbirkaç defa veto edilmesi sebebiyle, kadrosu, kanunların öngördüğü zamandatamamlanamadığından 1983 seçimlerine katılamadı. Daha sonra kurucu üyelerarasından veto edilmeyen Ahmet Tekdal parti başkanlığına getirildi.

Refah Partisi ülke çapında çok kısa zamanda bütünteşkilatını kurdu. Programında manevi kalkınmaya ve sanayileşmeye ağırlıkvereceğini belirterek, Millî Selamet Partisi'nin muhafazakâr-dini oy tabanınayerleşti.6 Eylül 1987'de yapılan referandum (halk oylaması) ile bazı eskisiyasi parti liderlerine siyaset yapma yasağı kaldırılınca, Millî SelametPartisi eski başkanı Necmettin Erbakan Refah Partisi genel başkanlığına seçildi(11 Ekim 1987).

Refah Partisi, Kasım 1987'de yapılan milletvekili erkengenel seçimlerine Necmettin Erbakan başkanlığında girdi. Oylarının oranını%7,16 oranına çıkardı. Ülke genelinde %10 barajını aşamadığı için milletvekiliçıkaramadı. Mart 1989'da yapılan Belediye Başkanlığı Genel Seçimlerinde Türkiyegenelinde toplam oy oranını %9,8'e çıkardı. Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa,Van belediye başkanlıklarını kazandı.

 

Yükselişi

20 Ekim 1991 Milletvekili Erken Genel Seçimine RefahPartisi, Milliyetçi Çalışma Partisi, Islahatçı Demokrasi Partisi üçlü ittifakolarak katıldılar. Anayasaya göre iki ve daha fazla partinin birleşerek seçimekatılmalarının yasak olması sebebiyle bu üç partinin ittifakları kâğıt üzerinderesmi bir belgeye dayanmamaktadır. Bunun için IDP ve MÇP partilerininmilletvekili adayları seçime katıldıkları bölgelerden bağımsız aday olarakkatılmışlar, fakat her üç parti de birbirinin adaylarına oy vermişlerdir.

20 Ekim 1991 Erken Genel Seçimlerine bu şekilde katılanRefah Partisi, Türkiye genelinde kullanılan seçmen oylarının %16,90'ını alarakTBMM'ye 62 milletvekiliyle girdi. 1994 Yerel Seçimlerinde büyük bir sıçramayaptı; yüzde 19.14 oranında oy alarak, İstanbul ve Ankara belediyebaşkanlıklarını kazandı. 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde yüzde 21.38 oyoranıyla 158 milletvekilliği kazandı ve birinci oldu.

 

Kapatılması

28 Şubat Süreci Doğru Yol Partisi'yle kurduğu koalisyonhükümeti (Refah yol Hükümeti) 28 Haziran 1996'da TBMM'de güvenoyu aldı, Erbakanda başbakan oldu. Daha sonra Erbakan'ın istifa etmesi üzerine Refah yolhükümeti dağıldı.21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş,

İktidarda iken RP hakkında, "Lâik Cumhuriyetilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi, 8 aysüren dava sonunda, 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Şevki Yılmaz, Ahmet Tekdal, Hasan HüseyinCeylan ve İbrahim Halil Çelik'e 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi.Kapatılma gerekçesinde, parti görevlilerinin laiklik karşıtı eylemleri,devletin kurucusuna karşı suçlamaları ve başörtüsü ile ilgili siyaseti dedeliller(!) arasında sayıldı.

Refah Partisi kapatma davasının iddianamesinde dayanak yapılandelillerden(!) bazıları:

 "Dini inançsebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılması serbesttir."biçiminde yapılan anayasada yapılan değişiklik. Bu değişikliğin iptalininistenmesi üzerine Anayasa Mahkemesi "Bir yasal düzenlemenin dinkurallarına, dinsel inançlara ve gereklere göre yapılamayacağıdeğerlendirmesiyle birlikte Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince dinsel eğitimindahi laik devlet anlayışına göre yapılmasının gerekliliğini" belirtti.

13 Nisan 1994 günü Refah Partisi Genel Başkanı NecmettinErbakan'ın yaptığı konuşma: "...Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzenkurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak?"

13 Ocak 1991 günü Refah Partisi Genel Başkanı NecmettinErbakan'ın yaptığı konuşma: "...Sen Refah Partisi'ne hizmet etmezsenhiçbir ibadetin kabul olmaz. Çünkü başka türlü Müslümanlık olmaz..."

Refah Partisi Genel Başkanı'nın Devrim Yasaları'na aykırıolarak bazı tarikat şeyhlerine Başbakanlık konutunda verdiği yemek.

İnsan anayasa mahkemesi için ne idin şimdi ne oldundemeden edemiyor. Bakalım son örneğini gördüğümüz kararlar sonrası vetolardevam edecek mi? Bekleyip göreceğiz.

YORUM EKLE

banner14

banner13

banner17