ANDA FUNDA OYUNU VE KİRLİ KUMPASLAR !

Ülkemiz de oynanan bu oyunun tarihi epeyce eskiyedayanmaktadır.  Bana göre kanunidöneminden başlar. İç isyanlar , baş kaldırmalar ; zamanla ülkemizin huzurunubozmak için , çeşitli oyunlar oynanmıştır. O dönemler de ülkenin yapısınıngüçlü olması nedeniyle başarılı  olamadılar.Fakat her dönem de bu başkaldırmalar denenmiştir. Bakıldığı zaman ; hepoyuncular dışardan , piyonlar içerden olmuştur. Genç Osmanlar, Abdül azizler buyola baş koyan bazı kahramanlar. Mesele çok uzun ,ben kısaca ip uçları vererek;oynanan oyunu anlatmaya çalışacağım. Veli ve alim olan ikinci Abdül Hamitdönemi de çok karışıklıkların olduğu bir dönemdir.  Abdül Hamit han feraseti ile otuz üç yıl gibiuzun bir zaman ülkeyi idare  etmeyibaşarmıştır. Zamanın da bir çok yeniliklere imza atılmıştır.  Zaten bu ülkeye yapmış olduğu hizmetlerimdendolayı önü kesilmek istenmiştir. O zamandan beri gizli bir el hep aynı oyun vedümenler halen devam etmektedir. Aynı çevreler tarafından: San ki çok zalimmişgibi gösterilmeye çalışılmış ve çeşitli yakıştırmalar yapılmıştır. Oysa onunotuz üç yıllık dönemin de sadece bir kişi idam edilmiş oda baba katili.  O zaman

 

                                                                                            

Ona   katil, çok kan döken diyen aymazları bu gün de   boş durmuyorlar. Zamanımızı   o  dönemle  kıyaslarsak ; bu günün kandökücülerine acaba ne demek lazımdır. Bunlar hep böyle yönlen dirilmiş; kendiyapar suçu başkasına atar.  Sultan vahdettinaynı oyuncuların , oyununa getirilmiştir. Yok haindi, yok şu kadar hazinelerialıp kaçacak gibi hep aynı kumpas ve aynı terane. Şanlı Sultan tek kardeş kanıdökülmesin diye ; her şeyini feda eden bir Padişah. Ona da: Devletinhazinelerini soyan birisi gibi muamele edilmiş. Esas  hızsızlar kendisi soygunu  için önceden böyle bir kılıf hazırlamışlar.Bu günde aynı oyun devam Ediyor. O büyük Sultan ; sürgün edilir,  İtalya da öldüğünde ; cenaze parsı yok, onunbunun parsı ilke defnedilir. Hani hazineleri soyup gitmişti. Esas hırsız ona buyaftayı atanlar olmuştur. Aynı oyun; rahmetli menderese de yapılmıştır. Bebekti, köpekti derken ; ona da aynı oyun oynanmış, bir uçak dolusu altınlar lakaçacak diye yaygara çıkarmışlar. Yine ülkeyi soyan kendileri olmuş. Fakatrahmetli menderesin hiçbir mal varlığı olmadığı gibi ; vatana ihanetle suçlanıpidam edilmiştir. Günümüze geliyoruz; aynı oyun Sayın Cumhur Başkanımız RecepTayyip Erdoğana da oynanmaktadır. Önce hızsız dediler tutmadı. Çünkü esashızsız kendileridir. Milleti ; himmet diyerek, İslami hizmet diyerek milletisoydular, halkın parası ile halkın kanını dökmeye çalıştılar. Bu nasıl hizmet,bu nasıl Müslümanlık ? Bunlar : soyar çalar,çırpar ,her  türlü hainliği yaparlar , daha sonra da suçu başkasına atarlar. Hep oynananaynı oyun. Şahit olduğum bir hadise var. O zaman lise öğrencisiyim. Osmaniye’ninbahçe ilçende müftülük yapan bir kardeşimizin beş on tane keçisi var. Çobana katarlar ,  otlamak için dağa gütürüp  getirir. Dahabaşkalarının keçi ve koyunları da var sürünün içerisinde. Bir gün Müftününkeçileri çalınır . O zamanın bazı aymaz gazeteler; bahçe müftüsü keçi çalmıştırdiye başlık atarlar. Ben bunu bizzat okudum. Konu araştırılır . Sonra bakarlarki: Müftünün keçileri çalınmış. Aynı kumpasın devamı. Kendileri çalacağı zamanbir  kılıf  hazırlanır  hemen bir suçlu bulup onun üstüne atarlar.  Eğer darbede başarılı olsalardı :   Kırk kilo altını hazırlamışlar; Tayip beyinaltınlarla beraber resmini çekip bu altınlarla beraber kaçacaktı diye yaygarayapacaklardı. Aynı oyun halen devam etmektedir. Adamın oğlu gece hırsızyakalamış, baba, hırsızı yakalım diye bağırıyor. Adam da bırak gitsin diyoroğluna. Oğlu baba ben bırakıyorum ama  hırsızbeni bırakmıyor diye bağırıyor. Yine gizli  bir  el  karıştırmak  için   başka  oyunların   peşinde . Aynendurum  bu.  Şimdi de ,   kirli  oyunlar ,  kumpaslar,  aynı ,  aymazlık ve   tilki   kurnazlığı  ile   devam  etmektedir. Yine  ipin  ucu   başkalarının   elinde.  Rabbül Alemin Olan Yüce Allah;  bunların her türlü hile ve oyunlarını   kendi başlarına  dolasın.  İslamın  son,   güçlü  kalesi  olan   ülkemizi,  her türlü,  kirli  tuzaklardan   muhafaza eylesin.

                                                                             

YORUM EKLE

banner15