Anlamlı buluşma

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA Bölgesi) ilk İslamihukuk kurallarıyla uyumlu ödeme sistemi olan MenaPay, bölgedeki yüzde 84'lükbanka ve finans kurumlarını kullanmayan nüfusa hizmet etmeyi hedefliyor. Bankakullanmak istemeyen insanları finansın dijital dönüşüm sürecine entegre etmekiçin bir sabit kripto para birimi yaratmayı planlıyor.Blockchain teknolojisine dayanan ve Şubat 2018'de kurulanMenaPay, MENA bölgesinde insanlara ve şirketlere İslami Finans kuralları ileuyumlu ve uygun ödeme çözümü sunarak bölgede 440 milyondan fazla kişiye hizmetvermeyi hedefliyor. MenaPay 2019'da 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.Bu hedeflere ulaşmak için MenaPay, yakın zamanda yönetim kuruluna, SuudiArabistan Prensesi H. H. Hanadi Ahmed Khadher gibi önemli bir isim ekledi.Blockchain dünyasının değerli isimleri ile iletişim içinde olan MenaPay,onların tavsiyelerini dikkate alıyor. MENA bölgesi ve blockchain teknolojisiarasında daha geniş köprü kurmak için, MenaPay 02 Ekim Salı günü İstanbul’daönemli bir çalıştay gerçekleştirdi ve Evercoin’in kurucusu ve Blockchain uzmanıMiko Matsumura ve Suudi Prenses H. H. Hanadi Ahmad Khadher bu etkinliğekatıldı.

Farklı blockchain teknolojilerine yaptığı yatırımlar vekripto paralar konusunda danışmanlık yapmasıyla tanınan Miko Matsumura,MenaPay'in yönetim kurulu ve ekip üyeleri, blockchain dünyasındaki gelişmelerinve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki olası ortaklıkların tartışıldığı etkinliktebuluşturlar. MenaPay İstanbul ofisinde yapılan çalıştaydan sonra Miko Matsumurave H. H. Hanadi Ahmad Khadher dâhil olmak üzere 40’tan fazla yatırımcı,danışman, girişimci ve bölgenin önemli fikir liderleri ile VIP bir toplantıdüzenlendi. Toplantıda blockchain teknoloji ve bölgedeki olası fırsatlar masayayatırıldı.

Toplantıda Miko Matsumura, Prenses H. H. Hanadi veyatırımcılar, blockchain ödeme sisteminin kullanımını, MENA bölgesinde günlükhayat ve finansal sistemi nasıl değiştireceğini, MenaPay'in yerel düzenlemelereve İslami Finans kurallarına nasıl uyum sağlayacağını konuştular. MenaPay'insistem yapısı Ortadoğu'nun kilit fikir liderleriyle tartışıldıktan sonra, MikoMatsumura, MenaPay'in temelindeki blockchain teknolojisi ve odaklandığı bölgeaçısından oldukça umut verici bir proje olduğunu söyleyerek şunları ekledi;“MENA bölgesi küresel pazara açılmadan önce önemli bir adım. MenaPaygenişledikçe dünyada en fazla kişiye hizmet veren ödeme sistemi olmapotansiyeline sahip.”

Suudi Arabistan Prensesi H. H. Hanadi Ahmed Khadherkonuşmasında şunları söyledi; MenaPay'in bölgede çözüm sağlayacağı temel sorun,geleneksel bankacılık sisteminin İslami hukuk kurallarına uygun olmaması nedeniyleMENA bölgesindeki insanların yüzde 80'inden fazlasının bankalar ile çalışmakistememesidir. Suudi Prensesi H. H. Hanadi ayrıca MenaPay'in potansiyelinin veSuudi Arabistan’ın Vizyon 2030 adlı ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve ulusunayrılmaz gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan uzun vadeli kalkınma programınanasıl uyduğunun altını çizdi. Prenses Hanadi; “Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonprogramı, her alanda en iyiyi hedefleyen Prens Muhammed Bin Salman’ın, SuudiArabistan'ın önde gelen ülkelerin zirvesinde olması için planladığı birprogramdır. Bu yüzden MenaPay'in İslami hukuk kurallarına uyması ve ABD Dolarıile sabitlenmiş değeriyle birlikte büyük bir başarı elde etmesini bekliyorum.”

 

MenaPay, MENA bölgesi için İslami finans kuralları ileuyumlu bir ödeme sistemidir

MenaPay Yönetim Kurulu Üyesi Burak Balık; “AliPay gibibanka dışı mobil ödeme sistemleri Çin piyasasının hemen hemen tümünü kontrolediyor. İslami Finans kuralları ile uyumlu bir yaklaşımla blockchainteknolojini bölge için tekrar dizayn ediyoruz. Blockchain teknolojisi, Fintechkonusunda uzman ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde deneyimli birekibimiz var. Miko Matsumura ve Prenses Hanadi gibi değerli insanlarla birlikteverimli bir etkinlik düzenlemiş olmaktan memnunuz."Miko Matsumura ve PrensesH.H. Hanadi, blockchain teknolojisi ve bölgedeki banka kullanmayan nüfusunİslami Finans kuralları ile uyumlu bir ödeme sistemine duyulan ihtiyacıMenaPay’in tam anlamıyla karşıladığı konusunda fikir birliğine vardılar veMenaPay'in kısa sürede 10 milyon kullanıcıya ulaşacağına inandıklarınıbelirttiler.

 

MenaPay, oluşturduğu dijital para birimi ile MENAbölgesinin dijital dönüşümünü hızlandırmakta ve bölgedeki önemli figürlerdenaldığı tavsiyeler ve teknolojisi ile bölgeye katkıda bulunmaktadır. Bu nedenleBlockchain uzmanı Miko Matsumura ile 8 Ekim'de yine MenaPay İstanbul ofisindedaha detaylı bir toplantı gerçekleştireceğiz. 

YORUM EKLE

banner15