anlatım bozuklukları 2

d)-Mantık Hatasının Olması

                Cümlededurumlar ya da olaylar sıralanırken önem sırasına dikkat edilmemesindenkaynaklanan anlatım bozukluğudur.

Bırakın patates doğramayı, yemekbile yapamaz.

O değil yarın bugün bile hastahaneden taburcu olamaz.

 e)- Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması

                Deyimve Atasözleri kalıplaşmıştır, bundan dolayıdır ki değiştirilemezler. Eğerdeğiştirilirse anlatım bozukluğu görülür.

Çok acıktım midem zil çalıyor. (karnım)

Alma garibin ahını çıkar aheste aheste.(mazlumun)

Babasını görünce paçaları tutuştu.(etekleri)

Öğretmenin anlattığı konu bütünöğrencilerin dikkatini çekmişti. Herkes kulak kabartmış, öğretmeninidinliyordu. (kulak kesilmek)

f)-Cümlede Belirsizlik Bulunması (Anlam Belirsizliği)

                Cümledeeylemin kim tarafından yapıldığının belirtilmemesidir.

Geleceğini kardeşinden öğrendim. (senin-onun)

Yarışmada birinci olduğuna sevindim.(senin- onun)

Yaşlı, evine doğru ağır adımlarlailerledi. (noktalama işaretleri)

Çocuk, ayakkabılarını kendine ait olandolaba yerleştirdi.

g)-Eylemin Anlamca Yanlış Kullanılması

Bana yardım ederek, işi kısa süredebitirmeme neden oldu. (bitirmemi sağladı)

Laf taşıyarak aralarının bozulmasına oda bir katkıda bulunmuştu. (yol açtı)

O, bize hiçbir konuda destek de yardımda etmedi. (olmadı)

ğ)-Sözcüklerin Yanlış Eyleme Bağlanması

Bu davranışıyla bize yarar mı sağladızarar mı belli değil. (verdi)

Onun bu konuya yeterince ilgi ve önemverdiğini söyleyemeyiz. (gösterdiğini)

Amacı, arkadaşlarını ikinci, kendisinibirinci plana çıkarmaktı. (plana düşürmek)

h)-Aynı Anlama Gelen Ek ve Sözcükler

Onun beni sevmemesinin nedeni;fikirlerini benimsememiş olmamdandır. (olmamdır)

 

YORUM EKLE

banner15