ANLATIM BOZUKLUKLARI

  Bir cümledeanlam veya dilbilgisi bakımından bir eksiklik varsa o cümlede anlatım bozukluğuvardır.

Anlatım bozuklukları iki gruptaincelenir bu sebeple:

A)-Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

B)-Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları

A)-ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI (BAĞLAŞIKLIK)

a)-Gereksiz Sözcük Kullanılması

                Bircümlede aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır.

Sana söyleyeceğim bu gizli sırlarımı kimseye söyleme.

Onunla ilk tanışmamızı unutamam.

İsteklive arzulu olmak başarınınyarısıdır.

Doktor ona, iki günde bir günaşırı bir aspirin almasını söylemiş.

Sınav yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı gittikçe artıyordu.

Bilgili insanlardan yararlanmayı, istifadeetmeyi bilmeliyiz.

İki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı.

Yalnız gitmekten korkmuş, annesiyle birlikte gitmiş.

b)-Birbiriyle Çelişen İfadelerin Bulunması

                Cümledeanlamca birbirine zıt olan sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır.

Hiçşüphesiz bu olaya en çok üzülen başkan olsa gerek.

Sanırımo bu işi mutlaka kabuledecektir.

Dedem bu saatte kesinlikle yatmış olabilir.

Elbetteonunla birlikte gitmiş olabilirler.

c)-Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması (Sözdizimi Yanlışlığı)

                Cümledebir sözcüğün doğru yerde kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur.

Ağrısız,acısız kulak delinir.

Yenielbisemi giymiştim ki telefon çaldı.

Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı.

Bu aralar sık sık tanıştığımız o sahile gidiyorum.

 

 

ç)-Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

                Anlamca ya dayazımca birbirine yakın olan bazı sözcüklerin birbiriyle karıştırılmasındankaynaklanan anlatım bozukluğudur.

Annesi iyi çorap dokurdu (örer).

Ektiğin (diktiğin) fidanlar meyveyedöndü.

Çocukların birbiriyle uygunluk (uyum)içinde olmaları beni sevindirdi.

Bu konuda gençleri azımsamak(küçümsemek) doğru değildir.

Çocuk, ayakkabılarını kendine ait olandolaba yerleştirdi.

 

 

 

YORUM EKLE

banner15