Ashab-ı Uhdud Meselesi

Kur’an-ı Kerimde bahsedilen uhdud gerçeği ;  Yemen, Habeşistan’ın Necran bölgesi olarak bilinen yerde : Orada yaşayan Müslümanlara yapılan çok çirkin bir işkenceden bahsedilmektedir. Kur’an-ı Mübin’in  elburuç suresine bu olaya yer vermektedir. Orada yaşayan ; inkarcı kavimler, inançlı insanlara küstah bir şekilde işkence yaparlar. Onları Dinlerinden dönmeleri için önce baskı yaparlar. Kendilerini kabul etmeyenleri ; içi  tutuşturulmuş odunla dolu ; çukur ve hendeklere Müslümanları diri diri atarak: Alaylı bir şekilde gülüşerek onların yanmalarını seyrettikleri bildirilmektedir. Onlara tek kızdıkları şey, yani   o  Müslümanların   suçları  ise ; Aziz ve Hamit olan Allah’a inanmalarıydı. Düşünün: Allah’ı inkar eden bir kavmin sapkınlıkta ve acımasızlıkta ne hale geldiğinin  açıkça bir örneği değilmidir.? Bunu insan insana yapıyor. Tamda Kur’an-ı  Kerimin şu benzetmesine ne kadar denk düşmektedir.”Onlar hayvan gibidir, hatta hayvandan da daha aşağıdır “ diyerek Rabbim ne güzel ifade buyurmuştur. Elbette insana böyle bir zulmü reva gören birileri hayvandan yüz derece daha aşağıdır. Cenab-ı Hak onlar için “ sönmeyen bir yangın azabı vardır “ buyurmaktadır. ( el buruc ayet: 1o) Bunu yapan kavimlerin , o sıralarda hakimiyet süren Yahudiler olduğu bildirilmektedir. Yine devamında: “İnanan erkek ve kadınlara işkence edip sonra tevbe etmiyenler, onlar için Cehennem azabı vardır. İnananlara işkence eden inkracıların gidecekleri yer Cehennemdir, o ne kütü bir ateş ; mü’minleri attıkları ateşten o  çok daha şiddetlidir. O kimseler ; En büyük ateşe girer orada ne ölür nede yaşar. El buruç suresinin dördüncü Ayetinde tabir aynen şöyle: “Hendek sahipleri kahrolsun” deniliyor. Aklıma bu günün hendek kazanları geldi. Acaba dedim bunlar hendek kazmayı onlardan mı esinlendiler. Bir benzeşme , bir çağrışım yaptı da oradan aklıma geldi. Yine ayetlerin devamında : “Şüphesiz iman edip güzel amel işleyenler için ,onlara altlarından ırmaklar akan cennetler vardır, işte bu büyük saadettir” buyrulmaktaır.” O dilediğini yapandır, şerefli arşın sahibidir, o çok bağışlayan ve çok sevilendir.”Allah Bu zulüm ve işkenceler karşısında sapasağlam ve dik duruş gösteren mü’minlere: Merak etmeyin! Allah zamanı geldiğinde onları yerle bir edecek, onlara hak ettikleri azabı verecektir. Çünkü Allah zalimlerin en büyük düşmanıdır, onun yakalaması pek şiddetlidir. Daha sonraki beyanda ; Cenab-ı Hakkı inkar eden Firavun ve Semud  halkıda , inananlara işkence yapıp peygamberleri de inkar etmişlerdi, fakat onlarında sonları çok kötü bir şekilde sonunçlanmıştır. Cenab-ıHak Adildir,her şeye kadirdir ,  fakat çok sabırlıdır. Zeten bir ismi de “ Ya saburdur” onun için acele etmez . Fakat intikamı da şiddetlidir.” Şedidül ikap tır”. Rabbül Alemin Asrın ve zamanın fitnesinden eh-li imanı muhafaza eylesin. Kainat’ın Halıkına emanet olunuz.
YORUM EKLE

banner15