ASHAB-I UHDUD MESELESİ

Kur’an-ı Kerimde bahsedilen uhdud gerçeği ;  Yemen, Habeşistan’ın Necran  bölgesi olarak bilinen yerde : Orada yaşayanMüslümanlara yapılan çok çirkin bir işkenceden bahsedilmektedir. Kur’an-ıMübin’in  elburuç  suresine bu olaya yer vermektedir. Oradayaşayan ;  inkarcı kavimler, inançlıinsanlara küstah bir şekilde işkence yaparlar. Onları Dinlerinden dönmeleriiçin önce baskı yaparlar. Kendilerini kabul etmeyenleri ; içi  tutuşturulmuş odunla dolu ; çukur vehendeklere Müslümanları diri diri atarak: Alaylı bir şekilde gülüşerek onlarınyanmalarını seyrettikleri bildirilmektedir. Onlara tek kızdıkları şey,yani   o Müslümanların   suçları  ise ; Aziz ve Hamit olan Allah’ainanmalarıydı. Düşünün: Allah’ı inkar eden bir kavmin sapkınlıkta ve acımasızlıktane hale geldiğinin  açıkça bir örneğideğilmidir.?  Bunu insan insana yapıyor.Tamda Kur’an-ı  Kerimin  şu benzetmesine ne kadardenk düşmektedir.”Onlar hayvan gibidir, hatta hayvandan da daha aşağıdır “diyerek Rabbim ne güzel ifade buyurmuştur. Elbette insana böyle bir zulmü revagören birileri hayvandan yüz derece daha aşağıdır. Cenab-ı Hak onlar için “sönmeyen bir yangın azabı vardır “ buyurmaktadır. ( el buruc ayet: 1o) Bunuyapan kavimlerin , o sıralarda hakimiyet süren Yahudiler olduğubildirilmektedir. Yine devamında: “İnanan erkek ve kadınlara işkence edip sonratevbe etmiyenler, onlar için Cehennem azabı vardır. İnananlara işkence edeninkracıların gidecekleri yer Cehennemdir, o ne kütü bir ateş ; mü’minleriattıkları ateşten o  çok daha şiddetlidir.O kimseler ; En büyük ateşe girer orada ne ölür nede yaşar. El buruç suresinindördüncü Ayetinde tabir aynen şöyle: “Hendek sahipleri kahrolsun” deniliyor.Aklıma bu günün hendek kazanları geldi. Acaba dedim bunlar hendek kazmayıonlardan mı esinlendiler. Bir benzeşme , bir çağrışım yaptı da oradan aklımageldi. Yine ayetlerin devamında : “Şüphesiz iman edip güzel amel işleyenleriçin ,onlara altlarından ırmaklar akan cennetler vardır, işte bu büyük saadettir”buyrulmaktaır.” O dilediğini yapandır, şerefli arşın sahibidir, o çokbağışlayan ve çok sevilendir.” Allah Bu zulüm ve işkenceler karşısındasapasağlam ve dik duruş gösteren mü’minlere:  Merak etmeyin! Allah zamanı geldiğinde onlarıyerle bir edecek, onlara hak ettikleri azabı verecektir. Çünkü Allah zalimlerinen büyük düşmanıdır, onun yakalaması pek şiddetlidir. Daha sonraki beyanda ;  Cenab-ı Hakkı inkar eden Firavun ve Semud  halkıda , inananlara işkence yapıppeygamberleri de inkar etmişlerdi, fakat onlarında sonları çok kötü bir şekildesonunçlanmıştır. Cenab-ıHak Adildir,her şeye kadirdir ,  fakat çok sabırlıdır. Zeten bir ismi de “ Yasaburdur” onun için acele etmez . Fakat intikamı da şiddetlidir.” Şedidül ikaptır”. Rabbül Alemin Asrın ve zamanın fitnesinden eh-li imanı muhafaza eylesin.Kainat’ın Halıkına emanet olunuz.

YORUM EKLE

banner15