ASHAB-I UHDUD MESELESİ

Kur’an-ı Kerimde bahsedilen uhdud gerçeği ;  Yemen, Habeşistan’ın Necran  bölgesi olarak bilinen yerde : Orada yaşayanMüslümanlara yapılan çok çirkin bir işkenceden bahsedilmektedir. Kur’an-ıMübin’in  Elburuç  suresine bu olaya yer vermektedir. Oradayaşayan ;  inkarcı kavimler, inançlıinsanlara küstah bir şekilde işkence yaparlar. Onları Dinlerinden dönmeleriiçin önce baskı yaparlar. Kendilerini kabul etmeyenleri ; içi  tutuşturulmuş odunla dolu ; çukur vehendeklere Müslümanları diri diri atarak: Alaylı bir şekilde gülüşerek onlarınyanmalarını seyrettikleri bildirilmektedir. Onlara tek kızdıkları şey,yani   o Müslümanların   suçları  ise ; Aziz ve Hamit olan Allah’ainanmalarıydı. Düşünün: Allah’ı inkar eden bir kavmin sapkınlıkta ve acımasızlıktane hale geldiğinin  açıkça bir örneğideğilmidir.?  Bunu insan insana yapıyor.Tamda Kur’an-ı  Kerimin  şu benzetmesine ne kadar denk düşmektedir.”Onlarhayvan gibidir, hatta hayvandan da daha aşağıdır “ diyerek Rabbim ne güzel ifadebuyurmuştur. Elbette insana böyle bir zulmü reva gören birileri hayvandan yüzderece daha aşağıdır. Cenab-ı Hak onlar için “ sönmeyen bir yangın azabı vardır“ buyurmaktadır. ( el buruc ayet: 1O) Bunu yapan kavimlerin , o sıralardahakimiyet süren Yahudiler olduğu bildirilmektedir. Yine devamında: “İnananerkek ve kadınlara işkence edip sonra tevbe etmiyenler, onlar için Cehennemazabı vardır. İnananlara işkence eden inkracıların gidecekleri yer Cehennemdir,o ne kütü bir ateş ; mü’minleri attıkları ateşten  o  çokdaha şiddetlidir. O kimseler ; En büyük ateşe girer  orada ne ölür nedeyaşar. El buruç suresinin dördüncü Ayetinde tabir aynen şöyle: “Hendeksahipleri kahrolsun” deniliyor. Aklıma bu günün hendek kazanları geldi. Acabadedim bunlar hendek kazmayı onlardan mı esinlendiler. Bir benzeşme , birçağrışım yaptı da oradan aklıma geldi. Yine ayetlerin devamında : “Şüphesiziman edip güzel amel işleyenler için ,onlara altlarından ırmaklar akancennetler vardır, işte bu büyük saadettir” buyrulmaktaır.” O dilediğiniyapandır, şerefli arşın sahibidir, o çok bağışlayan ve çok sevilendir.” AllahBu zulüm ve işkenceler karşısında sapasağlam ve dik duruş gösteren mü’minlere:  Merak etmeyin! Allah zamanı geldiğinde onlarıyerle bir edecek, onlara hak ettikleri azabı verecektir. Çünkü Allah zalimlerinen büyük düşmanıdır, onun yakalaması pek şiddetlidir. Daha sonraki beyanda ;  Cenab-ı Hakkı inkar eden Firavun ve Semud  halkıda , inananlara işkence yapıppeygamberleri de inkar etmişlerdi, fakat onlarında sonları çok kötü bir şekildesonunçlanmıştır. Cenab-ıHak Adildir,her şeye kadirdir ,  fakat çok sabırlıdır. Zeten bir ismi de “ Yasaburdur” onun için acele etmez . Fakat intikamı da şiddetlidir.” Şedidül ikaptır”. Rabbül Alemin Asrın ve zamanın fitnesinden eh-li imanı muhafaza eylesin.Kainat’ın Halıkına emanet olunuz.

                                                                                                 

 

 

 

 

YORUM EKLE

banner15