ASHAB-I UHDUD MESELESİ

Kur’an-ı Kerimde bahsedilen uhdud gerçeği ;  Yemen, Habeşistan’ın Necran  bölgesi olarak bilinen yerde : Orada yaşayanMüslümanlara yapılan çok çirkin bir işkenceden bahsedilmektedir. Kur’an-ıMübin’in  Elburuç  suresi bu olaydan  bahsetmektedir. Orada yaşayan ;  inkarcı kavimler, inançlı insanlara küstah birşekilde işkence yaparlar. Onları Dinlerinden dönmeleri için önce baskıyaparlar. Kendilerini kabul etmeyenleri ; içi tutuşturulmuş odunla dolu ; çukur ve hendeklere Müslümanları diri diriatarak: Alaylı bir şekilde gülüşerek onların yanmalarını seyrettikleribildirilmektedir. Onlara tek kızdıkları şey, yani ;    o Müslümanların   suçları  ise ; Aziz ve Hamit olan Allah’ainanmalarıydı. Düşünün: Allah’ı inkar eden bir kavmin sapkınlıkta ve acımasızlıktane hale geldiğinin  açıkça bir örneğideğilmidir?  Bunu insan insana yapıyor.Tamda Kur’an-ı  Kerimin  şu benzetmesine ne kadar denk düşmektedir.”Onlarhayvan gibidir, hatta hayvandan da daha aşağıdır “ diyerek Rabbim ne güzel ifadebuyurmuştur. Elbette insana böyle bir zulmü reva gören birileri hayvandan yüzderece daha aşağıdır. Cenab-ı Hak onlar için “ sönmeyen bir yangın azabı vardır“ buyurmaktadır. ( el buruc ayet: 1O) Bunu yapan kavimlerin , o sıralardahakimiyet süren Yahudiler olduğu bildirilmektedir. Yine devamında: “İnananerkek ve kadınlara işkence edip sonra tevbe etmiyenler, onlar için Cehennemazabı vardır. İnananlara işkence eden inkracıların gidecekleri yer Cehennemdir,o ne kütü bir ateş ; mü’minleri attıkları ateşten  o  çokdaha şiddetlidir. O kimseler ; En büyük ateşe girer  orada ne ölür nede yaşar. El buruç suresinindördüncü Ayetinde tabir aynen şöyle: “Hendek sahipleri kahrolsun” deniliyor.Aklıma bu günün hendek kazanları geldi. Acaba dedim bunlar hendek kazmayıonlardan mı esinlendiler. Bir benzeşme , bir çağrışım yaptı da oradan aklımageldi. Yine ayetlerin devamında : “Şüphesiz iman edip güzel amel işleyenleriçin ,onlara altlarından ırmaklar akan cennetler vardır, işte bu büyük saadettir”buyrulmaktaır.” O dilediğini yapandır, şerefli arşın sahibidir, o çokbağışlayan ve çok sevilendir.” Allah Bu zulüm ve işkenceler karşısındasapasağlam ve dik duruş gösteren mü’minlere:  Merak etmeyin! Allah zamanı geldiğinde onlarıyerle bir edecek, onlara hak ettikleri azabı verecektir. Çünkü Allah zalimlerinen büyük düşmanıdır, onun yakalaması pek şiddetlidir. Daha sonraki beyanda ;  Cenab-ı Hakkı inkar eden Firavun ve Semud  halkıda , inananlara işkence yapıppeygamberleri de inkar etmişlerdi, fakat onlarında sonları çok kötü bir şekildesonunçlanmıştır. Cenab-ıHak Adildir,her şeye kadirdir ,  fakat çok sabırlıdır. Zeten bir ismi de “ Yasaburdur” onun için acele etmez . Fakat intikamı da şiddetlidir.” Şedidül ikaptır”. Rabbül Alemin Asrın ve zamanın  vahşileşmiş , canavarlaşmış  insanların fitnesinden eh-li imanı muhafaza eylesin. Kainat’ın sahip  ve Halıkına emanet olun.

                                                                                                                             AhmetOĞUZ

 

 

 

 

 

YORUM EKLE

banner15