AŞIK EDEBİYATININ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Köroğlu(XVI.Y.Y):                           

ü  Koçaklamalarıyla meşhurdur. Asıl adıRuşenali’dir.

ü  Yiğitlik ve savaş konularını coşkun birdille ele almıştır.

ü  Aşk ve doğa şiirleri de yazmıştır.

ü  Bazı şiirlerinde Aleviliği de anlattığıgörülür.

ü  Bolu Beyi ile mücadeleleri anlatılır.

Kayıkçı Kul Mustafa (XVII.Y.Y):

ü  Yeniçeri askeri ve halk şairidir.

ü  Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.

ü  IV. Murat’ın Bağdat kuşatması, Genç Osman’ınşehit edilişi gibi tarihi olayları işleyen şiirleri vardır: “Genç OsmanDestanı”

Karacaoğlan (XVII.Y.Y):

ü  Aşık edebiyatının en büyük şairi sayılır.

ü  Kendisinden sonra gelen halk şairleriüzerinde çok etkili olmuştur.

ü  Aşk ve tabiat şairidir.

ü  Tasavvufa ve dini konulara hiç yervermemiştir. 

ü  Dili sade, arı ve durudur.

ü  Aruzu kullanmayıp, Hece ölçüsüyle şiirleriniyazmıştır.

ü  Varsağın kurucusu olup, koşma ve semaideustadır.

ü  Epik şiiri olan Nemçe Destanı meşhurdur.

Aşık Ömer (XVII.Y.Y):

ü ŞiirlerindeHalk edebiyatının yanı sıra Divan edebiyatının da etkisi görülür.

ü Bundandolayıdır ki şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsü görülür.

ü Coşkun aşkduygularını Koşma ve Semailerinde anlatmıştır.

ü Gazel,kaside, murabba; koşma, semai ve varsağı türlerinde şiirleri vardır.

ü Arapça veFarsçayı iyi bilir. Bu yönüyle Halk edebiyatının en kültürlü şairidir.

 Gevheri (XVII.Y.Y):

ü  Divan edebiyatından etkilenmiştir.

ü  Hem heceyi hem de aruzu kullanmıştır.

ü  Heceyle yazdığı şiirlerinde dahabaşarılıdır.

ü  Hece ile Koşmalar, Türküler ve Türkmanileri; aruzla da divan ve müstezat yazmıştır.

Katibi (XVII.Y.Y):

ü  Divan edebiyatı nazım şekillerini ve aruzuda başarıyla kullanmıştır.

ü  Aşk konusunda tekniği kuvvetli, ahenkli,hisli, lirik koşma ve semaileri ile kendi çağında ve sonrasında saz şairlerinietkilemiş usta aşıklardan biridir.

Aşık Halil (XVIII.Y.Y):

ü  Yaşamıyla ilgili kesin bir bilgi yok; lakinşiirlerinden anlaşıldığı üzere 18. Yüzyılda yaşamış Bursalı bir halkozanımızdır (Kul Halil).

 

YORUM EKLE

banner15