ASIR SURESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 Asır zaman olarak  yüzyıla verilen bir isimdir. Başka bir ifade ile de ikindi vaktine de bu isimverilmektedir. Asır vakti, ikndi vakti gibi. Elbette bu ismin ikindi vaktine verilmesinin ayrı bir hikmeti var. Bunubaşka bir vakte tehir ederek esasa konumuza dönelim.  Burada Kur’an-ı Mucizül  beyanın bir mucize özelliği ortaya çıkmaktadır.  Asır suresinin birinci ayetin de Yüce Allah“Asra yemin ederim ki” diye başlamaktadır. Bu ayet’in i’cazlı bir biçimde mucize oluşu ;  Resulullah zamanından beri her asırdakiinsanlara umumi bir hitap oluşudur. Her asırda ki insanlar sanki kendilerinesöyleniyormuş gibi dersini alması  ve günümüzekadar tazeliğini ve teravetini muhafaza etmesidir. Bu özellik başka hiçbir kitaptaolması mümkün değildir.  Bir cümleninbütün asırlara hitap edip ders vermesi o zat’ın aynı zamanda tüm insanların dayaratıcısı olduğunu ispat etmektedir. Yine kamer suresinde hemen birinci Ayet-iKerimesinde “Saat yakındır” buyurulması yine Kur’an-ı Mucizül beyanın başka birmucize özelliğini göstermektedir.  Busaat yakındır ifadesinden sahabeler bile dehşete düşmüş sanki kıyamet çokyakınmış gibi ona göre tedbir almışlardır. Aynen onlardan sonra gelen her asrın insanı kıyamet yakın ( saat yakın)cümlesinden sanki kendi asrın da olacakmış gibi dehşet ve korku duymuşlardır.  İşte bu Kur’an-ı Kerim’in özelliğini vemucize oluşunu göstermektedir. Şimdi tekrar başa dönelim ve devam edelim.  Birinci Ayet “Asra yemin ederim ki” diyordu.Devamında “insan zarardadır,hüsran içindedir” ifadesi yer almaktadır.  Burada insan deniliyor . Mü’min veya imanedenler demiyor.  Çünkü tüm insanlarınyaratıcısı Yüce Yaratıcıdır. Devamın da :”Ancak iman edip salih amel işleyenler,birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve bir birine sabrı tavsiye edenlermüstesnadır”  buyrulmaktadır.  Demek oluyor ki, insanların içinden imanedenler ayrılıp , bahsedilen özellikleri taşımak şartı ile hüsranda ve zarardaolmayacakları müjdelenmektedir. Bu meyanda sabrın önemi ve çeşitlerini dekısaca belirtelim. Esas sabır üçtür. a) Taatta sabır.  Yani Allah’a kulluk görevin de müdavim olmakta gösterilen sabır.  b) Masiyettensabır.  Yani günah işlememe konusun dasabırla devam etmek, günahlardan kaçma   konusunda  sabır göstermek.  c) Musibetlere karşı sabır. Bu da başımızagelen kazalara ve kötülüklere karşı sabırlı olmak. Kur’an da bir çok yerdesabır çok tavsiye edilen bir konudur.” Allah sabredenlerle beraberdir “ifadesiçok tekrar edilmektedir.

                                               Cenab-ıHak Kur’an dan hissesi ziyade olanlardan ve asrın kıymetini bilenlerdeneylesin.                                                           

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE

banner15