Atatürk: ''Cumhurbaşkanı olmasaydım, Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim.'' Nitelikli insan gücü… Nitelikli insan yetiştirmeyi istiyorsak…

Lise ve dengi okullar da üniversite sınavlarınahazırlanan genç kuşaklara münazara yapmayı yapabilmeyi henüz lise de okurkenöğretilmesi gerekiyor. Üniversite kazanan öğrencilerin birçoğu teoride eğitimalıyorlar fakat iş hayatında pratikte –uygulamada başarısız oluyorlar.

Eğitim alan yeni kuşak sevgi ve saygı çerçevesindebirbirleriyle konuşabilmeyi, özgürce fikrini düşüncesini söyleyebilmeyiöğrenmeleri gerekiyor. Sıkılgan içe kapanık özgüveni olmayan gençlikten hayırgelmez.

Birçok öğrenci iletişim sorunu yaşıyor. Ebeveynleri ve eğitimcilerile iletişim kuramadığı gibi kendi kuşağı ile de iletişim kuramıyor. Veya kurduğunuzannediyor. İletişim sorunu üniversiteye hazırlanan öğrenciler için inanılmaz sıkıntılıbir süreç… Bu sorun ebeveynlerin ve eğitimcilerin kalıplaşmış kendi düşüncetarzında çocuk yetiştirmek istemelerinden dolayı kaynaklanıyor olabilir. 

Genç kuşak… Aile baskısı okulda eğitimcilerin baskısı ikitaş arasında kalıyor… Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çizmiş olduğu katı okulkuralları ve ağır müfredat… Ayrıca (yadsınamaz gerçek) ilim- bilim- gelişmişlikkonusunda geri kalmış ülkelerden olduğumuz için aşırı bir ‘’ders çalış… dersçalış…’’ … genç kuşağın bir çoğunu ders çalışmaktan soğutuyor. Veya uzaklaştırıyor.

Biz gelecek neslin insancıl, nitelikli insan gücü olarakyetişmesini istiyorsak… Baskı dediğimiz kelimeyi -soyut kavram olmaktan çıkarıphafızalarda unutturmamız lazım. Somut hale dönüştürmeden unutmak lazım…  Özellikle genç kuşağa uygulamaktan vazgeçmekgerekiyor.

Baskıdan vazgeçildiği an çok daha verimli eğitimuygulanır ve…  O hayal edilen nitelikliinsan gücü rahatlıkla yetişebilir.  

Nelson Mandela: Dünyayı değiştirmek içinkullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.

Ne yapacağınızı nerede duracağınızı bilmiyorsanız;varacağınız hedefin bir önemi yoktur.

Türkiye geçmiş yüzyılı -yılları verimi düşük bir gençkuşak yetiştirerek geçirdi. Bu yüzyıl öyle olmasın. Düşünen, fikir üreten,soran, sorgulayan, kendine yeni bir yol çizen, çizebilen, bilgi donanımlı, neyaptığını bilen, ülkesine varlığı ile katma değer sağlayabilecek milletinefaydalı insanlar yetiştirebilelim. Kalıplar kırılsın… Eski teamüllerdenvazgeçilsin. Hür ve bağımsız yeni bir gençlik yetişsin… Louis Pasteur: Bilimselbir eğitim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir. Fakat yalnızhümanist bir eğitim onu bir insan yapabilir… Ne dersiniz! Gününüz sağlık vebaşarılarla geçsin. Hoşça kalınız.  

Münazara: bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlereuyularak yapılan sözlü tartışma…

Albert Einstein: Ego= 1 Bilgi… ‘’Ne kadar çok bilgi okadar düşük ego… Ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego…’’

YORUM EKLE

banner22

banner19

banner34

banner37