AVRUPA HAYRANLARI VE HIRİSTİYAN ALEMİ

        Hıristiyan     kulübü    olan  Avrupa ,   kendinden    olmayan,  kendisine  faydası  olmayan, kullanmadığı   ve    sömürmediği   hiç  bir     kişi  ve  ülkeyi    kesinlikle  dost   edinmesi   mümkün  değildir.  Ya  korkacak     boyun  eğecek,   yada     kullanacak,  sömürecek    ondan  sonrada    dost  gibi    görünecek.  Osmanlını    zirveye     çıktığı   kanuni    döneminde   korkularından  elpençe  divan  duruyorlardı.  Türklerin    Atlarınn  üzengisini    öpmeyi  bile   kendilerine   bir  şeref     kabul  eder   hale  gelmişlerdi.   Onlar  da  şuan  tarihten  gelen  bir  kuyruk  acısı  var.  Her  türlü  hile  ve   kurnazlıkla    onun  acısını   çıkarma  çabasına  girmiş  durumdalar.  Haçlı  ittifakı ve  haçlı   kulübü  haline  geldiler. “ Küfür  her  zaman    tek  millettir”  sözünün     gerçek    olduğunu    açıkça    gösterdiler. Toptan  ülkemize    saldırıya  geçtiler. İçimizde ki   kaselisleri  ( Avrupa  nın  tabak  yalayıcılarını )   da   kullanarak,  bir  bakıma  onları  yemleyerek   borazanlık  görevini     verdiler.   Oradan   üfleyince   buradakiler    ötüyor.  Onların  ritmine  göre   burada   oyunlar   sergileniyor.  Bir  insanda    hasiyet  ve  utanma   olsa    oraya  sığıp,  oradan  buraya  yalan  yanlış    üflemezler.  Ehl-i    küfre  sığınıp   kendi  ülkesine    düşmanlık etmezler.  Bunlar  orada    resmen   Avrupanın    borazanlığını    yapıyorlar.  Hıristiyan  aleminin    dümenine  girip  onlarla    beraber   yalan  yanlış   iftiralar  atarak  algı  operasyonuna    ortaklık  yapıyorlar.   Yüce  yaratıcı    Kitap-ı    keriminde :   “ Siz  onlardan  olmadıkça,  onların  dinine   dönmedikçe,  asla size  dost  olamazlar “    buyurmaktadır.  İçimizde  ki  bazı  zavallılarda    şu  anda  onlardan    medet  umar    hale  geldiler.  Demek  ki  burada   iş  görecek   yüzleri  kalmamıştır.  Yazıklar  olsun    demekten  başka    bir şey    gelmiyor  insanın  içinden.  Ülkemizde  üzerinde    kötü    senaryolar    planlanıyor.   Biri  tutmayınca  başka    bir   senaryo  planlanıyor.  Bizim  Avrupa    kaselileride   onlar  ne  kurgulasalar    ona  göre  burada     oynamaya     başlıyor.  Şunu  kesinlikle   ilan  ediyorum ;  tarihte    hiç  bir  Müslüman   Yahudi, hıristiyan ve   Musevi  olmamıştır.    Ama  onlardan    Müslüman  olan  çok  var.  Çünkü ;  ekmel    din    İslamdır.   Allah    indinde    İslamdan    başka  bir  Din  makbul     ve  geçerli   değildir. İslam-ın    gelmesi  ile    onların  hükmü    kalmamıştır.  Bizim  zavallılarda    o  küfür  ehlinden     medet     bekler  hale  geldiler.    Onlardan    dost  olmaz, bir  gün    sizleri  de  kullanıp    paçavra  gibi    atarlar.  Türkiye    güçlendikçe    onlar  kuduruyor.  Kimyaları    bozuldu. Bir  birlerinden  medet    istemeye  başladılar. Acı  olan  şu  ki ,  bizim  içimizdekileri  Bukelamunları   hem  siyaseten    kullanıyorlar,  hem  de  terörist    olarak   kullanıyorlar.  Ellerini  yakmadan     uzaktan  kumanda   ile,  maşa  ile   istedikleri  gibi    buradakileri     oynatıyorlar.  Bazen de  kulaklarına   yalan  yanlış    üfleyerek  adeta  zamansız    öten   horoz    gibi  buradakiler    ötüyorlar,    daha  doğrusu   öttürüyorlar.  Tarihte    eşine   az  rastlanan   bir  hainlik      içerisine  girdiler.  Bu  yolun  sonu  uçurumdur.  Dönmelerini     tavsiye  ederiz.  Aynı    durum    içimizde   ki   yanlış    siyaset     yapanlarda     ilanen     duyurulur.  Ülkemize    ciddi    zarar  veren     bu   Avrupa    muhabbetinden  ve  onlardan     medet     ummaktan      vaz  geçin.  Yıllardır ,  sömürmekten,  hem  ahlaken ,  hem  de  maddeten   zara  vermekten  başka  hiçbir  hayırlı  işleri  olmamıştır.        Bugün  de   öyle   gelecekte de  öyle  olacaktır.

 Kainat’ın    sahip  ve  yaratıcısına    emanet  olun.

 

YORUM EKLE

banner15