Baba Sözü

Anlatacağım hikaye Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinden alınmıştır. Mevlana Hazretleri  çağrısı yüzyıllara yayılmış bir çağrıdır. Onun sözleri Kuran ve Hadis menşelidir.  Çağrısında “ bizim dergahımız Ümitsizlik dergahı değil “  derken , bu dergahtan maksat, Allah zikrinin yapıldığı mekanlardır. Onun Mesnevisinde geçen bir hikayeyi okuyucularımla paylaşmak istedim.Umarım      evlatlarımıza bir ders olur. Hz. Nuh zamanında meydana gelen tufan  başlarken, Hz. Nuh’un oğlu Kenan  ,ben Nuh’un germisine binmek istemiyorum. Der ve yüzmeye koyulur. Hz. Nuh oğluna  adeta yalvarır :” Gel oğlum,babanın gemisine bin,fırtına sana zarar vermesin.” Kenan :”Hayır ben yüzme biliyorum ,senin gemine  ihtiyacım yok” der. Hz. Nuh .” Oğlum aklını başına topla, buna bela tufanının dalgası derler,bugün yüzme bilenin eli ayağı bir işe yaramaz” der. Kenan.” Yok baba yüce bir dağa çıkar beladan  kurtulurum,tufan bana bir şey yapamaz.” Der. Hz. Nuh :” Aklını başına topla ,gel bu gemiye bin,senin dağ dediğin bir saman çöpü gibi kalır.” Der Kenan “ Senin söylediklerin hiçbir zaman benim hoşuma gitmedi.Sana uymak,sözünü tutmak istemem.” Der. Hz. Nuh :” Yapma oğlum ,nazı bırak,bugün nazlanma günü değil,bir kerecik olsun babanın  öğüdünü tutsan ne olur.” Der. Kenan babası Hz. Nuh’un bütün sözlerine aksi cevap verir. Derken bir dalga  gelir, başını aşar,Kenan’ı boğar. Hz. Nuh bunu görünce  yüreği daralır “ Ey sabırlı Padişahım (Allah’ım) eşeğim öldü,yükümü sel aldı. Bana ,”sana mensup olanlar tufandan kurtulacaktır “diye vaat ettin.Fakat oğlum Kenan suya gark oldu” diye yalvardı. Allah’tan nida gelir :” O senin ehlinden ,yakınlarından değil,ancak sana uyanlar bugün kurtuluşa  erebilir “ Bunun üzerine Hz. Nuh :”Yarabbi senden başka sığınacak yok.Sana teslim oldum,sana sığındım” Der. Hiç kimse, bir baba kadar evladının iyiliğini düşünemez.
YORUM EKLE

banner15