Bağımlılıkta çip tedavisi

Okuyucumuz bağımlılıkta ‘çip tedavisi’hakkında duyumlar almış. Bilgi edinmek istiyor. Bağımlılık tekrar eden birrahatsızlıktır. Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi bağımlılıkta da tamameniyileşme yani hastalığın hiç olmamış gibi ortadan kalkması mümkün değildir.İyileşme yerine düzelme ya da değişim demek daha doğru olacaktır. Buradakideğişimden kastedilen kişinin kullanımını durdurmasının yanı sıra kullandığımaddeye karşı duyduğu isteği kontrol altına alabilmesi, düzenli bir hayatadevam edebilmesi, yaşadığı olumsuz olaylarla alkol ya da madde olmadan başedebilmesi, stresle baş etme gücünün ve olumsuz duyguları kontrol etmebecerisinin gelişmiş olması olarak tanımlanabilir.

Kişinin tedavisinde kullanıma sebep olabilecekfaktörlerin saptanması ve bu ihtiyaçların alkol ve madde olmadankarşılanabilecek düzeye gelmiş olması hedeflenmektedir. Ancak tedavide bunoktalar eksik bırakıldığında ve kişinin tekrar kullanım olması durumundahastalığın alevlenmesi ve kısa süre içerisinde sorunlu kullanım haline dönmesibeklenen bir durumdur.

İyileşme kişiden kişiye bir takım farklılıklargösterse de genellikle her dönemin kendine ait belli özellikleri vardır.

Yoksunluk Dönemi (0-1 ay): Alkol ya damaddeyi bırakan bağımlı kişi için en zor dönem ilk dönemlerdir. Bu dönemkişinin yoksunluk diye tanımladığımız fiziksel ve ruhsal sıkıntılarının olduğubir dönemdir. Kişi bu dönemde olumlu ve olumsuz ani duygusal iniş çıkışlaryaşayabilir.

Coşku dönemi (1-3 ay):  İlk ayınsonlarına doğru, yoksunluk bulgularının kalkması ve alkol ya da madde kullanmaisteğinin azalmasıyla kişi iyileştiğini, bağımlılık sorununun tamamen ortadankalktığını düşünür. Bu dönemde hayatında birçok şey değişmiştir. Düzenli birişi, düzenli bir hayatı, sürekliliği olan ilişkileri kişiye çok iyigelmektedir.

 Sıkılma dönemi (3-6 ay): 3 ayınsonlarına doğru kişide sıkılma, yorgunluk, halsizlik, depresyon gözlenebilir.Kişi var olan değişim coşkusunu kaybedebilir. Düzenli hayat kişiyi sıkmış,eskiye özlem başlamış olabilir. Bu sebeple özellikle bu dönemde kişininyaşadığı zorluğu anlamak ve destek olmak önemlidir.

Yeni hayat dönemi (6 ay ve sonrası): İlk6 ay duygusal iniş çıkışların olması daha sık gözlense de 6 aydan sonrası yenibir yaşam tarzı oluşturma, yeni arkadaşlar edinme, yeni keyif arayışlarınınolması açısından görece daha rahat geçmektedir.

NPAMATEM olarak kliniğinde hastalarıntedavisinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar: BireyselPsikoterapi. Bağımlılıkla ilgili Grup Terapileri. Etkileşim GrupTerapileri. İlaç Tedavisi. Nöromodülasyon yöntemler (Derin BeyinUyarım (Deep TMS) tedavisi. Aile eğitimleri

Günümüzde kronik bir hastalık olarak kabuledilen alkol ve madde bağımlılığında deri altına yerleştirilen implant (çip)etkili oluyor. Tedavinin amacı, hastanın yaşam boyu maddeden ya da alkoldenuzak ve temiz kalması.

Bir bağımlı tedaviye alındığında, ilk birhaftası arındırma tedavisi olarak belirleniyor. Yani maddeyi vücuttanuzaklaştırırken, yoksunluk belirtilerini en aza indirgeyip, hastanın çok fazlasıkıntı çekmeden, vücudunun maddeden arınması daha sonra da ek bir başkapsikiyatrik hastalığı varsa, onun tedavisi sağlanıyor.

Bir sonraki adımda da; biyolojik olarakreseptörlerde etkili olan maddenin yerine maddeden kişiyi uzak tutabilecek,isteği ve aşermeyi azaltabilecek ilaçların kullanım aşamasına geçiliyor.

Şimdiye kadar ilaçlar; hep tablet, draje,kapsül formunda yani günlük tek doz, ağızdan alım biçiminde kullanılmaktaydı.Fakat yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki; kronik hastalıklarda olduğu gibiözellikle bağımlılık hastalarında, tedavi ve ilaç uyumları son derece düşük. Bunedenden dolayı da bütün hastalıklar için uzun etkili ilaçlar geliştirilmeyebaşlandı.

Bu ilaçlardan bir tanesi de; deri altınayerleştirilen, daha çok hastalarımız tarafından “çip” olarak bilinen, yavaşsalınımlı ve yaklaşık 2 ay  etkili olduğu bilinen uygulamadır.

Çipli tedavi, her hastaya uygulanmamaktadır.Tedavi motivasyonu olan, hastane ekibiyle takiplerini birliktegötürebilecekleri hastalarda uygulanmaktadır. Özellikle eroin ve alkolbağımlılığı olan hastalarda uygulanmaktadır. Şimdiye kadar yapılanuygulamalardan çok iyi sonuçlar alındı. Hastanın duruma göre, 2-2,5 ayda birimplantının değişimi gerekmektedir. Implant uygulamasının bir hastada, en azbir yıl boyunca devam etmesini öngörüyoruz.

İmplant’ın (çipin) en önemli özelliği,uygulanan kişide maddenin etkisini göstermesini engellemek.

Kişinin maddeden uzak kalması, kişi için yenibir motivasyon kaynağı oluyor. Tedaviye başlamak için 5 gün, bir haftabekliyoruz çünkü eğer kanda eroin ya da alkol varsa özellikle eroin varsauygulama yapamıyoruz. Implant, kanda eroin varken uygulanırsa, o reseptördekieroini hızla atıyor ve kendi oraya yapışıyor. Böylece hasta, çok hızla eroinyoksulluğuna ve eroin krizine giriyor. Yani o hasta için çok sıkıntılı birdurum yaşanıyor.

Hastanede yaklaşık 7-10 günlük bir yatışlabirlikte önce kanda temizlenme sağlanıyor, arkasından implant uygulanıyor. Buişlem 5-7 günü arası sürüyor. İmplantı uyguladıktan sonra da hastanın o bir kaçgünde durumunu gözlemlenerek 15. günde hasta taburcu ediliyor.

Farklı madde bağımlılıkları için farklıimplant uygulamaları yapılıyor. Alkol bağımlısı hastalara “disülfram”implantları uygulanıyor. Eroin bağımlısı olanlara ise “naltreksonunimplantlları uygulanıyor. Her gün alınması gerekli bir ilaç, o ilacı kullandığınızdaalkolün yıkılmasını sağlayan bir enzimi bloke ediyor. Yani kişi ilacı alırken,alkol kullanırsa, alkol vücutta yıkılıp atılamadığı için çok hızlı bir biçimdealkol zehirlenmesi yaratabiliyor. Uygulama öncesinde hastaya detaylı bilgiveriliyor. Bu uygulama, hastayı bir şekilde alkol almaktan uzak tutmayısağlayan caydırıcı bir tedavi biçimi.

Hastanede takip sürecinde psikiyatri uzmanıhastanın durumunun implant takımına uygun olduğunu belirttikten sonra, genelcerrahi uzmanı tarafından ufak bir cerrahi işlemle birlikte daha çok karnın altbölgesine doğru, yaklaşık bir santimlik bir cilt altı kesi yaparak implantyerleştiriliyor. Implant yerleştirildikten sonra, enfeksiyon riskine karşı 24saat kadar takip altında tutuluyor. 

 

YORUM EKLE

banner15