Bağımlıya Profesyonel destek

Bağımlı yakınlarının en çokyakındığı konuların başında ‘tedavi ve rehabilitasyon desteği’ konusu geliyor.Aileler e bu konuda Yeşilay’ın YEDAM danışma hattını tavsiye ediyorum.Çevrenizde bağımlı olduğundan şüphelendiğiniz kişiler varsa, 444 79 75YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.YEDAM; İstanbul'da Cerrahpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Unkapanı'nda, Antalya,Şanlıurfa'da Eyyübiye'de ve Düzce Merkez'de hizmet vermektedir. Yedam’a ulaşanbağımlı hikâyeleri de var. Tedavi olan ve iyileşen örnekler çok.  Buyüzden yazılarımızda sıkça Yedam’a başvurmalarını öneriyoruz. 58 yaşındakiMehmet, gençlik dönemlerinden beri alkol kullanıyordu. Ailesi alkolkullanmasını problem etmese, aslında hayatında onun için büyük bir sorun yoktu.Mehmet'in, yoğun alkol kullanımı sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kaldığıveya işten çıkarıldığı dönemler oluyordu. Bir süre sonra yeni işler bulabildiğiiçin, bu durumun iş hayatını olumsuz etkilediğini düşünmüyordu. Aslındayüksekokul mezunu olan Mehmet; mesleğini yapmak istemediği için, alkolkullanımı sebebiyle kısa dönemli ve geçici işlerde çalışmak zorunda kalmasınıdert etmiyordu.

İnançlıydı ve ramazan aylarındaiçmiyordu. Hemen hemen her gün alkol alsa bile, bir ramazan ayı boyu içmemeyibaşarabildiği için bağımlı olduğunu düşünmüyordu. Mehmet, bağımlılıkdüzeyindeki alkol kullanımını problem olarak görmüyordu ve alkolü BIRAKMAKİSTEMİYORDU!

Uzun yıllar sorunun üstesindenkendileri gelmeye çalışan Mehmet'in ailesi YEDAM'a başvurup, tedavi olmakistemeyen yakınları adına yardım aramaya karar vermişti. Aile, değişim için ilkadımı kendileri atmıştı. 4 ay boyunca düzenli olarak görüşmelere gelenMehmet'in eşi ve 3 çocuğu, son görüşmelerine Mehmet ile gelmişti. Bu 4 ayiçerisinde, ailesinin davranışlarındaki değişimin nedenini merak eden Mehmet;ailesinin nereden ve kimlerden yardım aldığını bir de kendi görmek istemişti.

İlk geldiğinde tedavi olmayıgerektiren bir durumunun olmadığını ve hastaneye yatmak istemediğini belirtenMehmet, tedaviye başlamak zorunda olmadan, sadece danışmanlık almak için deYEDAM'a gelebileceğini öğrenince, "en azından zorla beni tedavi etmeyeçalışmayacaklar" diye düşünerek bu fırsatı değerlendirdi.

Mehmet; sonraki süreçtebağımlılıkla ilgili ve yatarak ve ayaktan tedavi olma hakkında sorularınıdanışmaya başladı. İlerleyen zamanda Mehmet, tedaviye başlamasa bile, ailesigörüşmelere gitmeye devam ediyordu. Bir yandan da, soruları oldukça telefonlaulaşıp bilgi alıyordu.

Bir gün, ailesinin haberiolmadan kendisi için tedaviye başlamak üzere randevu aldı. Artık bu durumudeğiştirmek istediğini belirtiyordu. Bu süreçte, tedaviyle ilgili sorularınınyanıtlanması ve ailesinin pes etmeden görüşmelere devam etmesi, kendisini demotive etmişti ve alkol kullanımıyla ilgili problemi olduğu kabul etmeyebaşlamıştı. YEDAM'da tedavi sürecine başlayan danışan halen tedavisine devamediyor. KAYNAK: ( YEDAM, Psikolog Zülâl )

Kimlere Hizmet Verilir?

16 yaş ve üzerindeki kişilere.Alkol ve madde bağımlılığı konusunda destek almak ya da tedavi olmakisteyenlere. Kişiyi tedaviye yönlendirmek için gerekli yöntemleri öğrenmekisteyenlere hizmet verilir.

YEDAM'da sunulan tüm hizmetlertamamen gizlilik ilkesi esas alınarak yürütülür. YEDAM'da sunulan tüm hizmetlerücretsizdir. YEDAM hizmetlerini ayaktan sürdürmektedir. Yataklı programımızyoktur. Randevu sistemi ile çalışıyor.

Psikolojik Destek

Merkeze geldiğinizde sizleriKlinik Psikologlar karşılayacaktır. Alkol ve madde konusunda danışmakistediğiniz konularda size yardım ederek; istekle başa çıkma, riskli durumlarlabaş etme yöntemlerini sizlerle paylaşacaklardır. Aynı zamanda ruhsalproblemlerin (depresyon, kaygı, öfke kontrol) çözümü konusunda uzmanlarımızsizlere destek olmaya hazırdır.

Sosyal Destek

Değişim demek yenialışkanlıklar, yeni bir çevre, yeni bir hayat demektir. Bu konuda Sosyal HizmetUzmanlarımız desteğe ihtiyaç duyulan konularda (sağlık güvencesi, eğitim, iş,hobi edinme) yaşamın düzenlenmesine yardımcı olurlar. 

Aileye Destek

Bilindiği üzere; bağımlılık biraile hastalığıdır. Bu nedenle tedavinin başarılı olabilmesi için ailelerin dedestek almaları gerekmektedir. Kişiyi tedaviye motive etme yöntemleri,Alkol ve madde kullanan kişilere nasıl yaklaşılması gerektiği,  Isrardurumlarıyla başa çıkma yöntemleri,

Acil durumlarda yapılmasıgerekenler 

 Uzmanlar bilgilendirmeyapmaktadırlar. Ayrıca, aile kendi ruhsal sorunlarıyla ilgili uzmanlaradanışabilir, bu konuda da destek alabilmektedirler. YEDAM hizmetlerini ayaktansürdürmektedir. Yataklı programı yoktur. Randevu sistemi ile çalışıyor.

Grup Terapileri

Yaşanan sorunlar başkalarıylaetkileşime girdiğimizde belirginleşir, fark edilir hale gelir. Bağımlılıkprobleminden kaynaklı bazı problemleri, grup ile süren bir terapi ortamıiçerisinde çözümlemek en kolayıdır. Bu sebeple grup terapileri; kişininzenginleşmesini, farklı bakış açılarına sahip olmasını, alternatif çözümler iletanışmasını, diğerinin gözünden kendini tanıyıp ve görmesini sağlar. Birebirterapiden çok daha fazla etkileşimin olduğu grup terapileri içerisinde kişipaylaşımlarla katılım sağlayabileceği gibi sadece dinleyici olarak dagruplardan fayda sağlayabilir.

Grup terapisi; bir grup liderive bir yardımcının liderliğinde bir araya gelerek benzer sorunu paylaşankişiler (temalı gruplar) veya farklı sorunları sebebiyle bir araya gelenkişiler için uygulanan (yaşantı grupları-karma gruplar) bir çeşit terapiyöntemidir.

YEDAM'ın Ailelere YönelikHizmetleri

Eğer alkol veya madde kullananbirey tedavi olmak istemiyorsa aile üyeleri ile de bireysel görüşmelergerçekleştirilmektedir. Bağımlı birey gelmiyorsa, siz gelebilirsiniz.Bağımlılık sadece bireyi etkileyen bir süreç değil, aileyi de etkileyen birsüreçtir. Ailenin tedavideki rolü önemlidir. Ailenin bireye olan yaklaşımı çokönemlidir.
Ailenin yaklaşımındaki iyileşme, bireyin iyileşmesine katkı sağlar.

Aile Görüşmeleri ve Aile RuhsalDestek

Bilindiği üzere; bağımlılık biraile hastalığıdır. Bu nedenle tedavinin başarılı olabilmesi
için ailelerin de destek almaları gerekmektedir.  Kişiyi tedaviye motiveetme yöntemleri, Alkol ve madde kullanan kişilere nasıl yaklaşılmasıgerektiği, Israr durumlarıyla başa çıkma yöntemleri,

Acil durumlarda yapılmasıgerekenler 

Hakkında uzmanlar bilgilendirmeyapmaktadırlar. Ayrıca, aile kendi ruhsal
sorunlarıyla ilgili uzmanlara danışabilir, bu konuda da destekalabilmektedirler.

Aile Grup Terapileri

YEDAM'da psikoterapigörüşmelerine gelen/gelmeyen kişilerin ailelerinin bir araya
toplandığı, bilgilendirme ve paylaşıma dayalı tedaviyi destekleyicigörüşmelerdir.

Psikoeğitim Seminerleri

Yedam'da ailelere yöneliksigara, kumar ve internet bağımlılığı seminerleri
düzenlenmektedir.

 

YORUM EKLE

banner15