BAĞIMSIZ SANATÇILAR

Edebiyatımızda herhangi bir döneme dahil edemeyeceğimiz bazısanatçılarımız vardır. Bu sanatçılarımız kişisel başarı ve gayretleriylebaşarılı eserler vermişlerdir.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

* Sokağı, canlı hayat tablolarını mizahi bir anlayışla işlemiş,sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak tanınmıştır.

* Yapıtlarında İstanbuldaki yaşamı şive taklitlerine de başvurarakustalıkla yansıtır.

* Romanları teknik bakımdan kusurludur ancak tip oluşturmadaoldukça başarılıdır.

* Batıl inanç ve hurafeleri alaysı bir dille ele alır.

* Sanat toplum için anlayışını benimser.

* Dili sade fakat fikir yazılarında ağırdır.

* Realizm ve natüralizm akımından etkilenmiştir.

* Eserleri: Şık, Şıpsevdi, Metres, İffet, Tesadüf, Nimetşinas,Efsuncu Baba, Gulyabani, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, SevdaPeşinde, Toraman, Son Arzu, Ben Deli miyim, Cehennemlik, Kokotlar Mektebi,Kesik Baş; Kadınlar Vaizi, Katil Buse, İki Hödüğün Hikayesi, Melek SanmıştımŞeytanı, Tünelden İlk Çıkış, Gönül Ticareti; Hazan Bülbülü, Kadın Erkekleşince.

AHMET RASİM                                                        

* Roman ve öykülerinde romantik aşk hikayeleri ve basit ailefacialarını İstanbul’un günlük yaşamına ait renkli ve gerçekçi betimlemelerlevermiştir.

* Kısa, canlı cümlelere ve güncel deyimlere dayalı arı birİstanbul Türkçesi kullanır.

* Natüralizmin etkisi görülür.

* Eserleri: Şehir Mektupları, Muharrir Bu Ya, Eşkal-i Zaman, GülüpAğladıklarım; Falaka, Geceleri.

MEHMET AKİF ERSOY

* İslam ve milli şairimizdir.

* Realizmin etkisi görülür.

* Nazımı nesre ustalıkla çevirmiştir.

* Sanat toplum için anlayışını benimser.

* Manzum öykü türünün en güzel örneklerini vermiştir.

* Bütün şiirlerini SAFAHAT adlı kitapta toplamıştır ve yedibölümden oluşur. ( Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, FatihKürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler).

YAHYA KEMAL

* Edebiyatımızda Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi görmüştür.

* Şiirde iç ahengi ve musikiyi önemseyen sanatçı aruz ölçüsünüTürkçeye ustalıkla uygulamıştır.

* Ok şiiri hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

* Neo-klasisizm akımının en önemli temsilcisidir.

* Sembolizm ve parnasizmin etkisi de görülür.

* Eserleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailerve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiir; Aziz İstanbul, EğilDağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler ve Edebiyata Dair;Çocukluğum, Gençliğim, Edebi ve Siyasi Hatıralarım.

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI

* Toplum için sanat düşüncesinde olan sanatçı, mizahi unsurlardanyararlanarak didaktik şiirler yazar.

* Aşık tarzının ve hecenin Milli edebiyat ve sonrasındayaygınlaşmasını sağlamıştır.

* Eserleri: Serab-ı Ömrüm; Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgiliMakaleler.

MİTHAT CEMAL KUNTAY

* Vatan ve millet sevgisi konulu lirik ve epik şiirleriyletanınır.

* Mehmet Akif ile yakınlığı önemlidir.

* Üç İstanbul en meşhur romanıdır.

EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN

* Küçük Paşa adlı romanıyla dikkat çeker (dinsel, toplumsal veekonomik düzeni sorunlarıyla birlikte yerel ağız özelliklerini de uygulayarakyansıtmıştır).

 

YORUM EKLE

banner15