BAĞSÜ BAĞDEL MEVT ( ÖLÜMDEN SONRA DİRİLME)

Ehli küfrün en çok şüphe edip inkar ettikleri ;   Ölümden sonra dirilme meselesidir.Akıllarına sığdıramadıkları için , inkar yoluna gitmişlerdir. Gerçekten akıletseler ; haşri gösteren o kadar numuneler var ki saymakla bitmez. Kocamanarzın , yer yüzünün, kışın ölmesi ve baharın tekrar canlanması insanlara hiç miibret vermiyor? Kurumuş yer yüzünün canlanmasını hiç mi akıl etmiyorlar?Cenab-ı hak :” İlk yaratılışlarını unutup bana misal getirmeye kalkıyorlar” buyuruyor. Sure-i Yasin de : “ İnsan  görmedi mi ? biz kendisini bir  nutfeden yarattık , şimdi bizimle açıkça birmücadeleci kesildi”  demeketdir. “ Onlarder,  şu çürümüş dağılmış olan kemiklerikim diriltecek? Ey Resulüm sen deki : “O  her  türlüyaratmayı bilendir; ilk defa onu kim yaratmışsa tekrar o diriltecek.” İlk defamı yaratmak zor( onun için zorluk diye bir şey yok) numunesi olan bir şeyiyaratmak mı daha zor. El bette : Daha önce yaratılmış ve örneği olan bir şeyiyaratmak daha kolay dır.  Hiç yoktan  var eden zat; elbette: Tekrar hem varder,  hem de yok eder,  o dilediği gibi mülkün de evirir  çevirir, onun her şeye gücü yeter. O sadece older o da hemen oluverir.  Zümer   suresinden: “ Ve sura üflenecek O sesin şiddetinden semada ve arzın için de kim varsahepsi ölecek;   Ancak Allah’ın dilediğikimse hariç.  Artık onlar yattıklarıyerden kalkıp  bakınmaya başlayacaklar.Sonra tekrar sura üflenecek; o zaman har yer Rabbinin nuru ile aydınlanmıştır.Kitap okunmuş ve Peygamberlerle şahitler getirilmiş olacak . Hiç kimseye zulümedilmeyecek, onlar arasın da hak ile hüküm verilecek . Herkese yaptığınınkarşılığı tam olarak ödenecek. Daha sonra sevkiyat başlayacak. Önce kafirler  bölük bölük Cehenneme sevk edilecek. Onlaroraya varınca Cehennem kapıları açılacak ve oranın bekçileri onlara diyecek:Sizin içinizden Peygamberler gelip Rabbinizin ayetlerini size okumadılar mı?  Kavuşacağınız bugün için sizi uyarmadılar  mı?  Onlarevet geldiler okudular ama bizler inkar ettik derler. İşte o zaman kafirlerinüzerine azap hak oldu . Cehennem kapılarından girin içeri denilecek.Büyüklenenlerin yeri;  İçinde ebediolarak kalacakları Cehennemdir buyurulacak.   Sonra :   Rablarinden  sakınanlar ve mü’min olanlar Cennete bölükbölük sevk edilir. Nihayet oraya vardıkları vakit Cennet kapıları açılır veoranın bekçileri onlara der:  Selam  üzerinize olsun temiz ve güzel insanlar.  Artık orada ebedi olarak kalın denilir.Onlarda tavazu ile hamd   Allah’a mahsus dur  derler. Bize vadinde doğru çıkan odur diyeAllah – ı tastik ederler. Cennette istedikleri yere yerleşirler. İşte güzelamel işleyenlerin sonu ne güzeldir. Melekleri de görürsün Arşın etrafınıkuşatırlar ve Rablerini hamd  ile tesbihederler. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir.   Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsundenilir.   Bugün herkes kazandığı ilecezalandırılacaktır. Kimseye zulüm yoktur. Allah vadinden dönmez, sonunda dönüşAllah’a dır. Rabbim bizleri de kurtuluşa erenlerden  eylesin .  Allah’a emanet olun.

                                                                                                                        

YORUM EKLE

banner15