BAŞKALARI ÜRETİP, SİZ TÜKETİRSENİZ

Tembellik büyük bir hastalıktır. İsraf keza öyle büyükbir sorun ki, evinizi de başınıza yıkar, ülkenizi de…

Bu ülkede israfın haram olduğunu bilmeyen yoktur. Yineüretmenin farz olduğunu da…

Yüce kitabımız, birinsan enaz tükettiği kadar üretmesi gerekiyor, der. Der ama Müslümanbir topluluk olarak bizler hala israfa devam ediyoruz!

Apartman önlerindeki bayat ekmek poşetlerini gördükçüyüreğim sızlar. Rahmetli annem çocukluğumuzda bize sokakta yemek için somunekmeği verirdi, dökmememiz içinde önümüze ninemiz bir örtü bağlardı. Neredeyseher çocuğun bu nedenle bir zumunu vardı.

Neyse biz gelelim konumuza. Geçtiğimi  hafta Ticaret Bakanlığı 2018 israf raporunuaçıkladı. Bu rapordan biraz bilgi aktarıp, sonra da yorumumuza geçelim…

“ Rapordan: “Haftada ortalama 2 adet ekmek israfedilmektedir.  Vatandaşların cep telefonudeğiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl iken otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl veüzerini buluyor”  cümleleri yer almış.

 

RAPORDA DİKKAT ÇEKİCİ BİLGİLER VAR

 Rapor aynen şöyledevam ediyor; “ 2018 yılı Türkiye İsraf Raporu, Ticaret Bakanlığıkoordinasyonunda araştırma şirketi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleriişbirliğiyle Türkiye genelinde 26 ilde 2.209 tüketici ile yapılan anketverilerine dayanılarak hazırlanmıştır.Araştırma kapsamına giren bireylerinçoğunluğu 18-29 yaş aralığında, 1.405 ve 3.000 lira gelir grubunda, evli veücretli çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırma;  aylık ortalama hanegiderlerinden konut, otomobil ve eşya sahipliğine; bireylerin israf algısındangıda, ekmek, giyim,  tüketim davranışınave israfına; geri dönüşüm kavramının toplumdaki yerinden, bireylerin tasarruf,birikim ve borçlanma davranışlarına kadar pek çok başlıkta önemli tespitleriçermektedir.Gıda tüketim davranışlarıve israfına ilişkin olarak anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğununhaftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden ikinci sıradapazarlardan alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarakhanelerin büyük çoğunluğu evinde yemek pişirmektedir. 2017 araştırma sonuçlarıdikkate alındığında bitirilemeden çöpe atılan yemek miktarında artış olduğutespit edilmiştir.  Gıdalarıntüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı %22,8’dir.  Bunun nedenleri gıdanın bozulması vetüketilememesi olarak kayıtlara geçmiştir. Araştırmaya göre, Türk halkınıngeleneksel gıdalarından olan ekmeğin her gün satın alma oranı beklenildiğiüzere çok yüksek düzeydedir. Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmektüketim miktarı ortalama yaklaşık 0,78 adet olarak tespit edilmiştir. Haftadaortalama iki adet ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen araştırmada, satın aldığıekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı %11,7 olarakbelirlenmiştir.

 

 TASARRUF BİLİNCİÖNEMLİ

Rapor şöyle devam ediyor: “Son 1 yıl içerisinde aylıkgelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı 2017’de%13,6 iken, 2018 yılında %38,1 olarak belirlenmiştir. (Bu olumlu) Öte yandan2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğunluğu tasarruflarını bankamevduatında değerlendirirken 2018 yılı araştırmasına katılanların çoğunluğutasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre bireylerin %72,2’si yerli malıkullanımının israfı önlemeye ve tasarrufa katkı sağlamaya olumlu etkisiolduğunu düşündüğünü belirtmiştir.

 çerçevesindesürekli hale getirilmesinin önemine değinen ilgililer,  bireylerintasarruf bilincinin artırılması gerektiğini kaydetti.  “Bizim söylemek istediğimizde tam işte bu!

Yaniüreteceğiz, tasarruf edeceğiz. Birikimlerimizle yatırım yapacağız. Devletevergi vereceğiz. Bunu da ancak yine eğitim sayesinde yapacağız.

Kalınsağlıcakla. 

YORUM EKLE

banner15