Bekir Doğan'ın Son Kitabı

15 Temmuz  2016 tarihinde ,ordu içine sızmış subay elbisesi giymiş teröristlerin  kalkışması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde  uzun süre hafızlarda duracaktır. Bu kalkışma sadece bir darbe gibi görülmemelidir. Bu Türk devletini yıkmaya yönelik bir dış baskındır. Çok şükür ki Allah’ın yardımı ve inayeti ile milletimiz bu terörist saldırıya  karşı direnerek tarihi bir görevi yerine getirmiştir.  Ancak şehit ve gazilerimiz oldu…. Bu konu  uzun süre yazarlarımızın ,düşünürlerimizin ve gazetecilerimizin gündeminde durmaya devam edecek gibi görünüyor. “15 TEMMUZA GİDEN YOL” (CİA’NIN YEŞİL KUŞAK PROJESİ:FETHULLAH GÜLEN,OPUS DEİ VE MOON TARİKATI” Gazeteci Bekir Doğan’ın yaptığı kitap çalışması da bu anlamda önem arz etmektedir. Yeni nesillerin bu konuyu enine boyuna öğrenmesi gerekir. 15 Temmuz kalkışması,1960 ihtilalı ve 12 Eylül ihtilalından farklı olarak Türkiye’yi işgal etmek amaçlı düzenlenmiş ,hainlerin ordu içine sızması neticesinde gerçekleşmiştir. Gazeteci yazar  Bekir Doğan  kendi payına düşen kadar bir görevi yerine getirmiştir.  Bir kısım belge ve bilgiler ışığında hazırlamış oldu yukarda ismi zikredilen kitap okunmalı ve okutulmalıdır. 1960 ihtilalında ülkenin başbakanı asılmış. 12 eylül ihtilalında onlarca  genç insan ipe çekilmiştir. Bunlar unutulacak şeyler değil. Ancak bu idamları gerçekleştiren hakim ve savcılar ihtilalcıların emri ile sözde karar verdiler. Ama 15 temmuz  baskını bu darbelerden farklı. Bunu yapanlar ordu içine sızmış teröristlerdir. ABD,İngiltere,Almanya temelli bir  işgal eylemidir. Bu hainler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin silahlarını  bu devletin halkı üzerine sıkmışlardır. İşte  gazeteci Bekir Doğan bu konular ile ilgili  bütün belgeleri  özetlemiş, okuyucuların istifadesine sunmuştur. Bu kitap mümkün mertebe tüm gençliğimiz tarafından okunmalıdır. Dostumuzu düşmanımız iyi bilmek adına güzel bir çalışmadır. Kendisini kutluyorum.  
YORUM EKLE

banner15