BEYTÜL MAKDİS VE MUKADDES KUDÜS

Kudüs ;     tüm     semavi   dinlerin    merkezidir.  Nuh  (as )   dan   tut ta ,   Musa,  İsa , Halil    İbrahim  ( Aleyhimüsselam  ecmain)   hazretleri     gibi ulül   azim   peygamberler    hep burada   küfrün   elebaşları ile     tevhit     mücadelesi     vermişlerdir.   Öyle mücadele  ki,  hayat pahasına    verilen   bir   mesele.  İşkenceler,  ateşe atılmalar,  sürgünler    ve ölümüne  verilen     bir mücadele.  Bunların  hepsi   ilay-ı  kelimetullah   ve tevhit  akidesini    insanlara   anlatmak  için    verilen   hak   mücadelesidir.  Bunların karşısında   olanlar   ise  şirk    ehli    ve ataistlerdir.  Bu   günde  aynı  fikrin    uzantıları ile   hak   ile batıl    serüveni  devam etmektedir.  Bu  gün ;  kendini  semavi    dinlerin mensupları    gibi  görenler  bu  mukaddes  belgeye  saygı   göstermek    yerine   kan gölü  haline  çevirmeye  çalışıyorlar.  Hiç  bir  semavi     dinde ;   adam öldürme,  zina , haram    kazanç    helal   kılınmamıştır.  Ama  bugün    hep  bunun   tersi  yapılıyor.   Demek ki ,   ters  giden  bir şey  var.   İşte o  terslik   de  şu ;   Kur’ anın     gelmesi ile  asliyetini   kaybeden   diğer  dinlere ,   tahrif edilerek    sokulan    hurafelerdir.  Şu an   adam  öldürmeyi   mübah  sayan,    Nasaraniler,  Yahudiler, bunu    hangi   hak dinle    izah  edebilirler? Bunlar,     geçmişte  de, şimdide   Allah’ın   lanetine  müstehak  olmuş   sapık, kan  emici   birer ölüm  makinesi  haline dönmüş   özellikle  Yahudi   milletidir.  Çevresi   Dinimizce mukaddes  sayılan,  Kudüs, filistin,  mesci-di   Aksa,   yıllarca  bu  lanetli (  Asha-ı    Sept )  yıllarca  burada    katliam yapmaktadır.  Bunun  neresi   bir  semavi   dinle   bağdaştırıla  bilir?  Tüm ehl-i      küfür   şunu   aklının  cebine    iyice yerleştirsin;  burası   İslam’ın  ve  Müslümanların    kalbidir.  Kalbi  sökülenin    yaşaması  mümkün  değildir.  Ya toptan    bu   ümmet (   islam  alemi )   yok  olacak,  yada  Kudüs    İslam   olarak   kalacaktır.  Eski  bir tabirle,  bunu  lamı- cimi   yoktur.  Hz. İsa     burada    doğup   büyümüştür.  Yine    bu sapkın    Yahudilerce      çarmıha  gerilmeye,  öldürülmeye   çalışılmıştır.  Tarihte  en   çok    Peygamber  katleden  millet   Yahudi  milletidir. İbrahim   Peygamber    ateşten kurtulduktan    sonra   Filisti ne   gelip   yerleşmiştir.  Bu gün   El    halil  bölgesi   onun   adını   taşımaktadır.  Yani  neresinden  bakılsa   bu  bölgeler  İslam  kokan    topraklardır.  O zaman    buraları    kurumakta  kendini   Müslüman   kabul eden    herkesin   asli vazifesidir. Oralar    yok  olursa  Allah    bunun   hesabını   bizlere   mutlaka    sorar.  Allah   Rasul’ü :   Ahir zamanda   öyle  bir   zaman  gelecek  ki;  bir  Yahudi    taşın  arkasına   saklansa ;  taş ona diyecek   ki,  gel burada   da  bir Yahudi    var  ( yok  edin )  diye  haber  verecek   buyuruyor. Demek  ki son  zamanlar da ,  ahir zamanda   böyle   bir  manzara   ortaya  çıkacak. Rabbim   o  zamanın  kötülüklerinden    bizleri    muhafaza  eylesin.   İslam    alemine   birlik   beraberlik    şuuru  ihsan  eylesin.  İttihad-ı   İslam     birliği    ile  tüm   İslam   alemini    uyandırsın. Bu  Yahudi  ve hıristiyan    oyunlarını    kendi başlarına  dolasın.    Kainat’ın   sahibi   olan   Yüce Allah’a    emanet  olun.

YORUM EKLE

banner15