Bireysel silahlanma

Türkiye’de ateşli silahlarla işlenen suçlar her geçen günartarken, bireysel silahlanma da küçük yaşlara kadar indi. Türkiye’de bireyselsilahlanmanın kolay, hızlı ve örgütlü olabildiğini söyleyen ceza hukukçusu Doç.Dr. Hasan Sınar, “Av sektörü dahil olmak üzere ateşli silahların satışına ciddikısıtlamalar getirilmeli ve bireysel silahlanma durdurulmalıdır” dedi.

Türkiye’de son 10 yılın suç istatistiklerinebakıldığında, ruhsatlı ateşli silahlarla 25.547 suç işlenmişken, ruhsatsızateşli silahlarla ise 159.123 suçun işlendiğini ifade eden AltınbaşÜniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Sınar, özellikleruhsatsız ateşli silahlara ilişkin cezai yaptırımların yeterli olmadığınısöyledi. Ruhsatlı silah temininin zor olduğu için bu silahlarla işlenensuçların oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Sınar, “Ruhsatsız silahlaraulaşmak çok kolay, internette dahi bunların satışları yapılıyor. Ruhsatsızbiçimde elde edilen ateşli silah yakalansa bile cezası çok düşük. Neredeyse tümvakıalarda silahın müsaderesinin yanında, sadece düşük bir para cezasıuygulanıyor ve bundan dolayı kimse hapse girmiyor” diye konuştu.

 

RUHSATSIZ SİLAHI OLAN KİŞİLERE AĞIR CEZALAR UYGULANMALI

Ruhsatsız silah sahibi kişilere uygulanan cezalarıncaydırıcı olmadığını vurgulayan Sınar, “Cezai yaptırımlar caydırıcı olmadığıiçin bu durum bir sektör haline dönüştü. Ruhsatsız silah kişide ele geçirildiğinde ağır yaptırımlar uygulanmasıgerekiyor. Para cezasıyla bunun önüne geçilemez. Ruhsatlı silah edinmek nasılzorsa havalı tüfek, av tüfeği gibi silahlara ulaşmak da zorlaştırılmalı çünküonlarla da can yakabiliyorsunuz. ‘Silahı ruhsatla alamıyorum, o halde ruhsatsızbir silah edineyim’ diyen insanlar yakalandığı zaman çok ağır cezalara maruzkalacağını bilmeli. Şahsi fikrim, caydırıcılık için bu konu hiç mahkemeye bileintikal etmeden, doğrudan idari bir merci tarafından en az 50 bin liradan 500bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilmesi ve bunun yasal alt yapısınınoluşturulması gerekir. Şu an ruhsatsız silahla yakalanan kişi bin liranınaltında bir ceza ödeyerek bu durumdan kurtulabiliyor. Ama aynı kişi 100 binlira ceza ödeyeceğini bilse ruhsatsız silaha yönelmez” dedi.

 

“İNTERNET SATIŞLARINI ÖNLEMEK İÇİN SORUMLULUK BTK’YADÜŞÜYOR”

Ceza hukukçusu Hasan Sınar, internet üzerinden taksitlesilah alışverişi yapılabildiğini ve alışveriş yaşına engel konulamadığınısöyledi. 11 yaşındaki çocukların bile internet üzerinden kolayca silah teminedebildiğini dile getiren Sınar, “Bu durumun önlenmesi için Bilgi Teknolojilerive İletişim Kurumu’na (BTK) büyük sorumluluk düşüyor. İnternetten satışları daengellemek gerekiyor ancak kesinlikle engellenemiyor. BTK, cinsellik içerenmateryalleri önleme konusunda idari tedbir uygulayarak güçlü bir irade ortayakoyuyorsa, av malzemeleri başta olmak üzere bu gibi ateşli silahların da satışına da izin vermemesi, bunu yapaninternet sitelerine erişimi engellemesi gerekiyor. Yasal altyapısıoluşturularak bu sitelere yüklü para cezalarının uygulanması da ciddi bircaydırıcılık yaratır. Bugün bütün sorun internet ortamındaki ateşli silahsatışının cezasız kalmasından kaynaklıyor” ifadelerini kullandı.

 

 “AİLELERÇOCUKLARININ İNTERNET KULLANIMINI DENETLEMELİ”

Bireylerin internet kullanımının ise kurumlar tarafındandenetiminin zor olduğunu ve özellikle ailelerin çocuklarının internetkullanımını denetlemeleri gerektiğine dikkat çeken Sınar, “Aile çocuğuninternet üzerindeki iletişimini bir ölçüde denetleyebilmeli. Kiminlekonuştuğunu, ne oynadığını biliyor olması gerekli. Çocuğa ailelerin gerekliözeni göstermesi gerekiyor. İnternetin nasıl zararlı sonuçlara yol açacağı öngörülemediği için bu konuya gereken özen gösterilmiyor. Ateşli silahların yolaçtığı zararlar konusunda ise bir farkındalık yaratabilmek için, ilgilikurumların bir kamu spotu görseli hazırlayıp, bütün ulusal medyada ailelerindikkatli olmalarına yönelik çarpıcı görselin yayınlanması etkili olabilir.Ateşli silah kullanımının can yakan, toplum güvenliğini tehdit eden veönlenmesi gereken bir sorun olduğuna ilişkin, kamu otoritesi tarafındanfarkındalık yaratıcı bir irade ortaya koyması gerekli” dedi.

YORUM EKLE

banner15