CENAB-I HAKKIN;BİZE YAKINLIĞI VE BİZİM ONDAN UZAK OLMAMIZ' IN HİKMETİ FARİKASI

Yüce  Yaratıcımahlukatına çok yakındır. Şefkati ile, merhameti ve rezzakıyat noktasında herzaman bizi görüp gözeten, koruyup kollayan Halık-ı Kerim bize bizden dahayakındır.”ve nahnü akrabü ileyhi min hablül verid” ( ben size şah damarınızdandaha yakınım ) buyurmaktadır. Burada şah damarı tabiri kullanılmasının da ayrıbir özelliği var.Yani can damarı dediğimiz bize  hayat sağlayan en önemli damarımızdır. Bensize ondan daha yakınım, yani;  canınızbenim elimdedir denmektedir. Bu anlamda canlılara ince bir göndermeyapılmaktadır. Nasılki güneş bizden milyonlar sene uzak olmasına rağmen; ışığıve ısısı ile bize çok yakındrı.Yerde bulunan her şeffaf cam parçasında güneşinbinlerce aksi ve ısısı ile onlarda kendini gösterir, biri diğerine mani veengel olamaz.  Allah “Yerin ve semanınnurudur “ Ayet-i kerimesi bunu daha güzel anlatmaktadır. Demek ki, YüceYaratıcı Nur dur.  Bütün parlayan ve ışıksaçan her şey onu nurunun bir aksidir.  Yine; başka bir ayette” Nurun ala nur “buyrularak bir bakıma her şeyin aslı bir bakıma Nurdan geliyor.  Onun için, Nur da zaman ve mekan mefhumu yoktur. Halık-ı Kainat; Rasulünümiraca davet ettiğinde; öyle bir yolculuğa çıkıyor ki: o mesafeyi gidip gelmeyehiçbir canlının ömrünün yetmesi mümkün değildir. Rasulüllah  bu konuya açıklık getirmek için” Allah öncebenim nurumu yarattı” buyurarak; yukarda da ifade edildiği gibi kainat’ın canı,şah damarı Nurdur.Ondandır ki Cenab-ı Allah bize çok yakındır , fakat biz ondançok uzağız.İş te Allah Rasulü  o kadarmesafeyi öyle bir zamanda gidip geliyor ki; “daha yatağının sıcaklığı soğumadangeldi” bu nasıl bir hız ve zaman dilimi olduğunu ancak Allah ve Rasulü   bilir. Nasılki güneş bizden çok uzak, amabakıyorsunuz bir anda bize ısı ve ışık saçmaya başlıyor, demek ki Nurda zamanve mekan olayı bizim bildiğimiz  zamananlamından çok farklıdır. Her mü’min namazın da, duasında herkese özel kablosuztelefonla derecesine göre Rabbi ile konuşa bilir. Dua eden her kul bilir kikarşısında kendini işiten ve gören birsi sesini işitir ve isteklerine cevapverir  konumunda olduğu için  mutlu olur. Ondandır ki , dua ibadetinözüdür. Kul’un Allah’a en yakın olduğu zaman dilimi secde de olduğu zamandır. Onuiçin, Namaz mü’minin miracı kabul edilmektedir. Demek ki, Allah bize çokyakındır, her halimizden haberdar dır, Nuru ile kainatı kuşatmıştır. Güneşteonu Nurrunun küçük bir yansımasıdır. Öyle bir nizam ve düzen kurulmuştur ki; eğergüneş bize bir miktar yakınlaşsa yanıp kül olacağız, yine bir miktar uzaklaşsakainak donacak hayat yaşanmaz olacaktır.Demek oluyor  ki ,bize merhamet eden zatbizi her halimizle görüp gözeten Zatı Zül Celaldir. Ona yakın olmak için namazaber devam. Rabbimize  en  yakın olduğumuz  an   secde  anı  olduğunu    unutmayalım.

Rabbül Alemine emanet olun.


 

YORUM EKLE

banner15