CENNET IRMAKLRININ  ADI VE  ÖZELLİKLERİ

Kur’an-ı kerimde  adı geçen  dört  ırmaktan  bahsedilirken  şöyle  anlatılmaktadır.  Tirmizi’nin  rivayet  ettiği  sahih  bir   hadiste  Hz. Peygamber (sav)    “  Kevser   cennette  bir  ırmak   tır.”  Buyurarak     diğer  ırmaklar  ise ,  bazı  vasıfları  ile anlatılmış.

Kevser:  Çokluk  anlamını  ifade  eden  bir   kelimedir. Sonu olmayan   bir  çokluk.  Cennette   özel  bir  nehrin  adı  olduğu, diğer  bütün  nehirlerin  ondan  kaynağını  aldığı  anlatılmaktadır. İşte Kevser   suresi de bundan  bahseder.  Kevser  cennette   bir  nehrin  özel  ismidir.  Allah  Resul’ü  şöyle   buyurur. “ Kevser , Rabbimin  cette  bana  verdiği  bir  nehirdir”   derken  bazı rivayetlerde o  bir  havuzdur  ki, o  havuz,   hayrı  kesirdir, Çok  hayırlıdır.  Devamında;  Ümmetim  kıyamet  günü  varıp  ondan  içecekler,  elindeki  kapları  yıldızlar   sayısınca dır,  buyurur.  Yani:  O  kadar  kalabalık  insana  yeterde  hiç  eksilme  olmaz,  sonsuz bereketlidir. Hadis  İmamları   müttefikan bu  konuda  şöyle  demektedirler. ( İmam   Ahmet b. Hambel, Buhari, Müslim, İbn Mace, , Nesei, İbn Cerir  ve  diğerleri) şöyle  ifade  eder. “ Kenarları  boş  inci  kubbeleri,  içinde  ezfer miski çıkar, (  Eşi  bulunmaz  bir  kokusu  bulunan) , sütten  daha  beyaz, baldan  daha tatlı, genişliği  ve  uzunluğu,  doğu  ve  batı  arası  kadar, derinliği  sonsuzdur,  içen  bir daha  kolay  kolay  susamaz, ondan  abdest alan   bir  daha  sıkıntı  görmez  diye  anlatmaktadırlar”.  Kaynak:  Elmalılı  Tefsiri.

Tesnim  kaynağı:  “İçeceğin  bir  karışımı da  Tesnimdir.  Bu Allah’a  yakın  olanların  içeceği  bir  kaynaktır. ( Mutaffifin,  Suresi).

Kafur   Kaynağı: “ İyi  insanlar  Kafur suyu ile  hazırlanmış  içecek  kaselerini   yudumlarlar. Bu  Allah’ın   has  kullarının  içip,  istedikleri   yere  akıttıkları  bir  kaynaktır. “  ( İnsan  Suresi).

Sel   sebil  Kaynağı: “ Onlara  karışımında  zencefil  bulunan  kadehler  ikram  edilir.  Bu içecekler,  adı sel  sebil   olan  ırmaklardır.”  ( İnsan  Suresi).

Meşrubat  Irmakları:   Main  Kaynağı: “ Etrafında, Cennet /Main)  İçeceklerinden  dolu  testiler, Sürahiler, Kadehlerle , ebediliğe  ermiş çocuklar dolaşıp   hizmet  ederler.”   ( Vakıa Suresi).

“ Kaynağından  taze  doldurulmuş, berrak   içenlere  pek  hoş  gelen,  içinde  zararlı  ve  sersemletici  bir  şey  bulunmayan,  sarhoş etmeyen  içecekler, dolu  dolu  kadehlerle  etrafında  fır  dönen  hizmetçiler  tarafından ikram edilir.” ( Saffat  suresi)

Cennet bahçeleri: Cennet,  çeşitli  nimetlerle  süslenmiş, bezenmiş, Müminlerin  içinde  ebedi  kalacakları  ahiret  yurdu  ve   sonsuz  bir  mutlu  hayat.  Cennetin  tabakaları  şöyle  sıralanır.

Cennet, Me’va,  Adn, Darü’l – Huld ; Ebedilik  yurdu, Firdevs ;  Her  şeyi  kapsayan cennet  bahçesi, Dar’üs –selam; Esenlik  yurdu, Darü’l – Mukame ; Ebedi  kalınacak  yer, Naim; Nimetlerle  dolu  cennetler/  bahçeler. Ayrıca,  cennet  ehline  ve  takva   sahiplerine  verilecek  nimetlerden  ilaveten  şöyle  bahsedilir.

“ Takva  sahibi/ Allah’a  karşı  gelmekten  sakınanlara vaat  edilen  Cennetlerin  durumu  şudur: “ Orada bozulmayan su  ırmakları, tadı  değişmeyen süt  ırmakları, içenlere  çok  hoş  gelen  şarap  ırmakları,  süzme  bal ırmakları  vardır.  Ayrıca  oarada ,  her  çeşit  meyveler  ile  Rableri  tarafından bir  mağfiret  vardır.” (  Muhammed   Suresi, 47/ 15).

 Rabbim   bu  nimetleri   tatmayı, ebedi  mağfiretine  ve  affına  nail  olmayı, cennetine  nail olmayı  tüm  Ehl-i   İmana  nasip  eylesin  inşallah.    Kainatın   sahip   ve  yaratıcısına   emanet  olun.

YORUM EKLE

banner15